Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys

Luonto lähelle ja terveydeksi

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys (2013-2014) on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke, jossa tutkijat, asiantuntijat ja päättäjät ovat tarkastelleet ekosysteemipalvelujen ja ihmisen terveyden välisiä yhteyksiä. Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhdessä suunnittelema ja toteuttama hanke on tuottanut ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisen ja monitieteisen käsityksen alaa koskevan suomalaisen tutkimuksen nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista.

Luonto ja sen tuottamat ekosysteemipalvelut ovat hyvinvointimme perusta. Ekosysteemeissä tapahtuvat prosessit takaavat meille ravintoa, puhdasta vettä ja ilmaa sekä muita elämän perusedellytyksiä. Luonto virkistää mieltä, vähentää stressiä ja auttaa monella muullakin tavalla ylläpitämään terveyttä. Luonnon lääkeaineet ja geenivarat ovat tärkeässä asemassa kun kehitetään keinoja parantaa vakavia sairauksia. Monet nykyihmisen toimista uhkaavat luonnon monimuotoisuutta ja heikentävät ekosysteemien kykyä tuottaa ihmisille tärkeitä palveluja. Terveyteen vaikuttavien ekosysteemipalvelujen tunnistamisella, arvottamisella ja huomioon ottamisella yhteiskunnan suunnittelussa ja elinkeinojen toiminnassa on kiire.

Hankkeen työskentelymuotona ovat olleet tutkijapajat ja seminaarit tutkijoille, päättäjille ja suunnittelijoille. Hankkeen tärkeimpänä tuloksena ehdotetaan, että Suomessa toteutetaan kymmenvuotinen Luonto lähelle ja terveydeksi - Kansallinen luonto ja hyvinvointi -ohjelma (2015-2025), joka sisältää kansallisen toimenpideohjelman ja monitieteisen tutkimusohjelman.

Raportin toimittajat:
Jukka-Pekka Jäppinen (Suomen ympäristökeskus)
Liisa Tyrväinen (Metsäntutkimuslaitos)
Martina Reinikainen (Suomen ympäristökeskus)
Ann Ojala (Metsäntutkimuslaitos)

Voit ladata koko julkaisun täältä.