Satakunnan apurahat

Satakunnan rahaston apurahojen hakuaika on 10.1. – 10.2.2020.

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa.

Satakunnan Kulttuurirahasto myöntää apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille maakuntansa kulttuurin edistämiseen. Apurahat on tarkoitettu erityisesti jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön kaikilla tieteen aloilla sekä taiteelliseen työskentelyyn.

Tuemme alueemme monipuolista kulttuuria ja yhteisöllisyyttä vahvistavia hankkeita, paikalliskulttuuria sekä lasten ja nuorten kulttuuria. Rahoitamme lisäksi pitkävaikutteisia maakunnallisia kärkihankkeita.

Apurahojen painopistealueet

Vuonna 2019 apurahoina jaetaan yhteensä 635 000 euroa. Yleisrahastosta myönnetään apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille yhteensä 315 000 euroa, josta Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoja vähintään 20 000 euroa. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Maakunnallisiin tai muuten suurta rahoitusta vaativiin kärkihankkeisiin rahastolla on mahdollisuus 60-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi jakaa 60 000 euron apuraha.

Nimikkorahastoista myönnetään apurahoja lahjoittajien määrittelemille aloille yhteensä 320 000 euroa.

Pelit ovat ensimmäistä kertaa mukana omana hakualanaan.

Tieto myönnetystä apurahasta ja vuosijuhlakutsu Eurassa 28.5.2019 järjestettävään vuosijuhlaan postitetaan apurahan saaneille viikolla 19. 

Muualta saatu rahoitus ja siitä ilmoittaminen

Hakuajan päättymisen jälkeen saadusta rahoituksesta tai tutkijakoulupaikasta tulee viipymättä ilmoittaa verkkopalvelun kautta. Ilmoittamatta jättäminen voi vaarantaa tulevat apurahamyönnöt.

Apurahan peruuttaminen

Hakijan tulee tutustua apurahan hakuohjeisiin ja apurahansaajan ohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä. Apurahapäätös tehdään hakemuksen tietojen perusteella, joten hakemus tulee täyttää huolellisesti ja sen tulee sisältää riittävät tiedot. Apurahansaaja ei saa ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa käyttää saamaansa apurahaa muuhun kuin hakemuksessa eriteltyyn, päätöksen pohjana olleeseen käyttötarkoitukseen. Käyttötarkoituksen muutoslupia myönnetään vain erikoistapauksissa. Mikäli apurahan tarkoitus ei toteudu, apuraha voidaan peruuttaa. Lisätietoja asiamieheltä.

Hakua koskevat sähköpostitiedustelut pyydämme ystävällisesti lähettämään osoitteeseen satakunta@skr.fi

Yhteystiedot

Risto
Kupari
asiamies
Tiina
Lehtonen
sihteeri