Satakunnan apurahat

Satakunnan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 22.1. – 9.2.2024 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Satakunnan Kulttuurirahasto myöntää apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille maakuntansa kulttuurin edistämiseen. Apurahat on tarkoitettu erityisesti jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön kaikilla tieteen aloilla sekä taiteelliseen työskentelyyn. Tammikuun 2024 haussa on jaettavana 760 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja myönnettäessä keskeisenä kriteerinä on maakunnallinen merkittävyys Satakunnassa.

Myös monivuotisia  apurahoja voidaan myöntää. Rahastolla on valmius myöntää apurahoja esimerkiksi 2-3 vuotisiin hankkeisiin, joissa rahoituskohteena on satakuntalaisten tapahtumien tukeminen.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Linnea Elgin rahasto: yleinen
  • Teresia Lönnströmin rahasto: tukee Suomen talouselämän kehittämiseen tähtäävää tieteellistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista käytäntöön. Edistää luovaa toimintaa tuotannon, koulutuksen, työnsuojelun, terveyden- ja sairaanhoidon sekä viihtyisyyden eri aloilla.
  • Aili Nurmisen rahasto: tukee ensisijaisesti naistutkijoiden väitöskirjan tekemistä fysiikan tai meteorologian aloilla ja toissijaisesti edellä mainittujen alojen opintoja.
  • Kaisu ja Antti Ravanin rahasto II: tukee erityisesti klassisen musiikin korkeakouluopintoja, mutta myös kemian ja lääketieteen tutkimusta.
  • Väinö Tannerin rahasto: tukee opiskelijoita.
  • Aili ja Erkki Tuuloksen rahasto: tukee satakuntalaista tutkimustyötä, ensisijaisesti lääketiedettä ja siihen liittyviä tutkimusaloja.
  • Kaarina Vaalannon rahasto: yleinen
  • Pirkko ja Riitta Virannon rahasto: yleinen

Kaikki Satakunnan rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen satakunta@skr.fi

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Satakunnan rahaston vuoden 2024 apurahat julkaistaan 14.5.2024. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2024 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Mikäli tarvitset Satakunnan rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Satakunnan rahaston logo

Lisätietoja Satakunnan rahaston apurahoista:

SKR
Risto
Kupari
päällikkö
SKR
Tiina
Lehtonen
koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi