Uudenmaan rahasto

Uudenmaan rahasto on perustettu vuonna 1963. Rahasto on uusmaalaisen taiteen ja paikalliskulttuurin tukija toimialueensa 26 kunnassa.

Rahasto tukee toimintaa, jonka kohde tai toteuttaja on Uudeltamaalta. Apurahoja myönnetään taiteelliseen työskentelyyn ja taiteeseen liittyviin projekteihin, tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin. Lisäksi tuetaan kotiseututyön ja paikalliskulttuurin hankkeita, jotka voivat olla sekä tieteellisiä tutkimuksia että harrastuspohjaisia, yksityisten henkilöiden tai yhteisöjen toteuttamia.

Muita kuin uusmaalaiseen paikalliskulttuuriin liittyviä tieteellisiä tutkimuksia tuetaan vain, mikäli ne liittyvät jakovuorossa olevan nimikkorahaston tarkoitukseen.

Uudenmaan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää hoitokunta. Hoitokunta edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Rahaston asiamiehenä toimii oikeust. maisteri, MBA Leena Tammivuori ja sihteerinä fil. maisteri Anu Aaltonen.

Yhteystiedot

Asiamies Leena Tammivuori
Leena
Tammivuori
asiamies
Sihteeri Anu Aaltonen
Anu
Aaltonen
sihteeri
Tavoitettavissa arkisin klo 12-16.