Testamentti kuukaudessa

Tällä hetkellä Kulttuurirahasto ottaa vastaan keskimäärin testamentin kuukaudessa. Testamentti tehdään yksilöllisin perustein. Usein testamenttaaja on saanut itse apurahaa tai hän on tehnyt yhteistyötä rahaston kanssa. Moni haluaa tukea myös omaa taide- tai tutkimusalaansa. Oma sairaus saattaa olla perusteena tietyn tutkimusalan rahoittamiseen.

Usein varojen käyttötarkoitus halutaan määritellä tarkoin. Rahasto auttaa tarvittaessa testamentin käytännön järjestelyissä. Tässä yhteydessä selvitetään varojen käyttö ja siihen liittyvät ehdot. Tällä hetkellä rahastossa on tarvetta lisätä yleistarkoituksellisia varoja, sillä rahoitustarpeet muuttuvat ja heijastelevat aikaansa. Taloudellinen hyvinvointi itsessään ei näy testamenttien lukumäärissä tai summissa.

Arjessa mukana

Kulttuurirahasto noudattaa testamentin tekijän tahtoa huolellisesti. Sekä uusia testamentteja että kuolinpesien selvityksiä tehdään keskimäärin yksi kuukaudessa. Arkiset järjestelyt voi jättää rahaston tehtäväksi. Rahasto voi hoitaa esimerkiksi hautajaisjärjestelyt, pesänselvityksen ja omaisuuden realisoinnin. Tällaista varten rahastolla on vakituiset, luotettavat yhteistyökumppanit. Kansallisarkiston kanssa selvitetään henkilöarkistojen muodostaminen sekä säilyttäminen. Henkilöarkiston sijoitus pyritään määrittelemään jo testamentissa, jolloin toimintatapa on selkeä.

Arjen työstä esimerkiksi soveltuu hautojen hoito: Rahasto vastaa useiden satojen hautojen hoidosta tai niihin liittyvistä sopimuksista. Vastuiden joukossa on myös sukuhautojen hoito.