Muuttoliikkeiden vuosisata

Muuttoliikkeiden vuosisata on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke joka toteutetaan vuosina 2017-2018. Kulttuurirahaston hallitus myönsi vuonna 2016 dosentti Tuomas Martikaiselle ja työryhmälle 110 000 euroa hankkeen toteuttamiseen.

Argumenta-hanke

Vuonna 2015 maailmassa oli yli 244 miljoonaa maahanmuuttajaa. Kansainväliset muuttoliikkeet muokkaavat yhteiskuntia niin muuttajien lähtö- kuin tulomaissakin. Ne vaikuttavat yhteiskunnan perusrakenteisiin kuten väestön ikä- ja sukupuolirakenteeseen, työvoiman saatavuuteen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Muuttoliikkeiden vuosisata -hankkeessa järjestetään kahdeksan monitieteista asiantuntijatapaamista, joissa tarkastellaan kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimuksen kiistakysymyksiä. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ympäristönmuutos, väestönkasvu, muuttoliikkeiden politisoituminen sekä talous. Hanke nostaa esiin muuttoliiketutkimuksen monimuotoisuutta ja tuo yhteen eritaustaisia tutkijoita.