Keski-Pohjanmaan apurahat

Keski-Pohjanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 22.1. – 9.2.2024 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Keski-Pohjanmaan rahaston apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa toimivat hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Tammikuun 2024 haussa on jaettavana 510 000 euroa. Apurahoja voi hakea kaikille taiteen ja tieteen aloille.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Keski-Pohjanmaan rahastosta voi hakea apurahoja kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Arvostamme hakemuksia joissa huomioidaan seuraavia teemoja:

 • lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kulttuuritoiminta
 • monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • yhteistyö yli kunta-, kieli- ja kulttuurirajojen
 • monipuolisen tieteellisen tutkimuksen vahvistaminen

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Esko Ahon rahasto: tukee alueellista osaamista, koulutusta ja tutkimusta sekä alueiden tasapainoista kehitystä.
 • Antti Chydeniuksen rahasto: tukee Keski-Pohjanmaan elinkeino- ja kulttuurielämän kehittämistä edistävää tutkimusta, opetusta ja opiskelua.
 • Elsa ja Kusti Eskolan rahasto: edistää maaseudun taloudellista ja henkistä kulttuuria Keski-Pohjanmaalla.
 • Fanny, Ilmi ja Toivo Hietavuoren rahasto: yleinen
 • Kyösti Kallion rahasto: edistää nimihenkilönsä elämäntyötä ja aatemaailmaa koskevaa tutkimusta sekä maaseudun kulttuurielämän kehittämistä.
 • Hilja ja Viljami Kalliokosken rahasto: yleinen
 • Esko Lankilan rahasto: yleinen
 • Raija Sämpin rahasto: tukee Kannuksen kaupungin perinnekulttuurin tutkimusta, tallentamista ja elvyttämistä.
 • Väinö Tannerin rahasto: tukee opiskelijoita.
 • Oskari Tokoin rahasto: tukee Oskari Tokoin elämäntyötä ja hänen edustamaansa aatemaailmaa koskevaa tutkimusta ja opiskelua sekä työväenkulttuurin kehittämistä.
 • Liisa ja Kustaa Vilkunan rahasto: tukee kansanperinteen vaalimista sekä kansantieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua.

Kaikki Keski-Pohjanmaan rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen keski-pohjanmaa@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat maakuntarahastojohtaja Mika Virkkala ja koordinaattori Piia Hietanen.

Keski-Pohjanmaan rahasto pitää oman apurahainfon Teamsilla tiistaina 30.1.2024 klo 18-19. Voit osallistua infoon alla olevasta linkistä tilaisuuden alkaessa.

Osallistu tilaisuuteen

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Keski-Pohjanmaan rahaston vuoden 2024 apurahat julkaistaan 10.4.2024. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2024 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Mikäli tarvitset Keski-Pohjanmaan rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella, #keskipohjanmaanrahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Keski-Pohjanmaan rahaston logo

Lisätietoja Keski-Pohjanmaan rahaston apurahoista:

Asiamies Mika Virkkala
Mika
Virkkala
maakuntarahastojohtaja
Keski-Pohjanmaan rahaston sihteeri Piia Hietanen
Piia
Hietanen
koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi

Toimisto on avoinna vain sopimuksen mukaan, yhteydenotot sihteeri Piia Hietaselle.