Keski-Pohjanmaan apurahat

Keski-Pohjanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2022 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Keski-Pohjanmaan rahaston apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa toimivat hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Rahasto myöntää puoli-, koko- ja monivuotisia työskentelyapurahoja, joita voidaan myöntää myös osa-aikaiseen taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn. Tammikuun 2022 haussa on jaettavana 460 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Keski-Pohjanmaan rahasto myöntää apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille. Rahasto edistää niin ammattimaisesti toteutettuja kuin harrastajien sekä lasten ja nuorten kulttuurihankkeita.

Rahasto myöntää puoli-, koko- ja monivuotisia työskentelyapurahoja, joita voidaan myöntää myös osa-aikaiseen taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn. Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa.

Vuoden 2021 Tammikuun haussa tuimme erityisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden edistämistä ja kulttuurin saavutettavuutta erilaisissa fyysisissä ja virtuaalisissa ympäristöissä, sekä kulttuurin tulevaisuustyötä ja sen jatkuvuuden turvaamista.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Antti Chydeniuksen rahasto
  • Elsa ja Kusti Eskolan rahasto
  • Rauha ja Heimo Heikkilän rahasto
  • Fanny, Ilmi ja Toivo Hietavuoren rahasto
  • Kyösti Kallion rahasto
  • Helmi ja Viljami Kalliokosken rahasto
  • Kokkolan Osuuspankin rahasto
  • Liisa ja Kustaa Vilkunan rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen keski-pohjanmaa@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Mika Virkkala ja sihteeri Piia Hietanen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Keski-Pohjanmaan rahaston vuoden 2021 apurahat julkaistiin 10.4.2021. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Asiamies Mika Virkkala
Mika
Virkkala
asiamies
Sihteeri Piia Hietanen
Piia
Hietanen
sihteeri

Toimisto on avoinna vain sopimuksen mukaan, yhteydenotot sihteeri Piia Hietaselle.