Keski-Pohjanmaan apurahat

Keski-Pohjanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2022 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Keski-Pohjanmaan rahaston apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa toimivat hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Rahasto myöntää puoli-, koko- ja monivuotisia työskentelyapurahoja, joita voidaan myöntää myös osa-aikaiseen taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn. Tammikuun 2021 haussa oli jaettavana 465 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Keski-Pohjanmaan rahasto myöntää apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille. Rahasto edistää niin ammattimaisesti toteutettuja kuin harrastajien sekä lasten ja nuorten kulttuurihankkeita.

Rahasto myöntää puoli-, koko- ja monivuotisia työskentelyapurahoja, joita voidaan myöntää myös osa-aikaiseen taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn. Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa.

Vuoden 2021 Tammikuun haussa tuimme erityisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden edistämistä ja kulttuurin saavutettavuutta erilaisissa fyysisissä ja virtuaalisissa ympäristöissä, sekä kulttuurin tulevaisuustyötä ja sen jatkuvuuden turvaamista.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa pyritään myöntämään vähintään 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Taimi ja Viljam Avilan rahasto
 • Antti Chydeniuksen rahasto
 • Pirkko ja Antti Hietaniemen rahasto
 • Fanny, Ilmi ja Toivo Hietavuoren rahasto
 • Maria ja Eino Isohannin rahasto
 • Konsta Jylhän rahasto
 • Kyösti Kallion rahasto
 • Aaro Lintilän rahasto
 • Aili ja Viljo S. Määttälän rahasto
 • Oskari Tokoin rahasto
 • Hanna ja Evald Vainion rahasto
 • Liisa ja Kustaa Vilkunan rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen keski-pohjanmaa@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Mika Virkkala ja sihteeri Piia Hietanen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Keski-Pohjanmaan rahaston vuoden 2021 apurahat julkaistiin 10.4.2021. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Asiamies Mika Virkkala
Mika
Virkkala
asiamies
Sihteeri Piia Hietanen
Piia
Hietanen
sihteeri

Toimisto on avoinna vain sopimuksen mukaan, yhteydenotot sihteeri Piia Hietaselle.