Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston esimies

Valtiot. maisteri Erkki Liikanen

Hallintoneuvoston varaesimies

Professori Riitta Pyykkö

Hallituksen puheenjohtaja  Matti Alahuhta
Toiminnanjohtaja Iiris Autio
Kustantaja Anna-Riikka Carlson
Oikeust. tohtori Timo Esko
Akatemiaprofessori Elina Ikonen
Akatemiaprofessori Jukka Jernvall
Piispa Jari Jolkkonen
Päätoimittaja Matti Kalliokoski
Kirjailija Joonas Konstig
Professori Sari Lindblom
Kirjailija Minna Lindgren
Toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi
Toimitusjohtaja Risto Murto
Lääket. tohtori Leena Niemistö
Akatemiaprofessori Asla Pitkänen
Toiminnanjohtaja Tanja Risikko
Dekaani Juho Saari
Professori Hannu Salmi
Museonjohtaja Raija-Liisa Seilo
Professori Ari Sihvola
Johtaja Jari Sokka
Toimitusjohtaja Jaakko Tapaninen
Johtaja Teija Tiilikainen
Professori Annika Waenerberg
Rehtori Mari Walls