Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston esimies

Professori Pirjo Ståhle

Hallintoneuvoston varaesimies

Valtiot. maisteri Erkki Liikanen

Hallituksen puheenjohtaja  Matti Alahuhta
Kustantaja Anna-Riikka Carlson
Oikeust. tohtori Timo Esko
Professori Pertti Haaparanta
Intendentti Helena Hiilivirta
Professori Jaakko Hämeen-Anttila
Akatemiaprofessori Elina Ikonen
Akatemiaprofessori Jukka Jernvall
Pääkirjoitustoimituksen esimies Matti Kalliokoski
Taiteilija Tuula Lehtinen
Kirjailija Minna Lindgren
Professori Kirsti Lonka
Akatemiaprofessori Johanna Mappes
Lääket. tohtori Leena Niemistö
Professori Pekka Orponen
Kirjailija Timo Parvela
Akatemiaprofessori Asla Pitkänen
Vararehtori Riitta Pyykkö
Teol. tohtori Wille Riekkinen
Museonjohtaja Raija-Liisa Seilo
Professori emeritus Jorma Sipilä
Johtaja Teija Tiilikainen
Kuvataiteilija, kirjailija Hannu Väisänen
Professori Annika Waenerberg
Rehtori Mari Walls