Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston esimies

Professori Pirjo Ståhle

Hallintoneuvoston varaesimies

Valtiot. maisteri Erkki Liikanen

Hallituksen puheenjohtaja  Matti Alahuhta
Kustantaja Anna-Riikka Carlson
Oikeust. tohtori Timo Esko
Professori Pertti Haaparanta
Akatemiaprofessori Elina Ikonen
Akatemiaprofessori Jukka Jernvall
Piispa Jari Jolkkonen
Päätoimittaja Matti Kalliokoski
Taiteilija Tuula Lehtinen
Kirjailija Minna Lindgren
Professori Kirsti Lonka
Akatemiaprofessori Johanna Mappes
Toimitusjohtaja Risto Murto
Lääket. tohtori Leena Niemistö
Professori Pekka Orponen
Kirjailija Timo Parvela
Akatemiaprofessori Asla Pitkänen
Professori Riitta Pyykkö
Toiminnanjohtaja Tanja Risikko
Museonjohtaja Raija-Liisa Seilo
Professori emeritus Jorma Sipilä
Johtaja Teija Tiilikainen
Kuvataiteilija, kirjailija Hannu Väisänen
Professori Annika Waenerberg
Rehtori Mari Walls