Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston esimies

Professori Riitta Pyykkö

Hallintoneuvoston varaesimies

Päätoimittaja Matti Kalliokoski

Hallituksen puheenjohtaja  Matti Alahuhta
Toiminnanjohtaja Iiris Autio
Varatoimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo
Professori Elina Ikonen
Oikeusneuvos Mika Ilveskero
Akatemiaprofessori Jukka Jernvall
Piispa Jari Jolkkonen
Kirjailija Anneli Kanto
Kirjailija Joonas Konstig
Rehtori Sari Lindblom
Kirjailija Minna Lindgren
Toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi
Toimitusjohtaja Risto Murto
Lääket. tohtori Leena Niemistö
Professori Asla Pitkänen
Sidosryhmäjohtaja Tanja Risikko
Dekaani Juho Saari
Professori Hannu Salmi
Fil. maisteri Raija-Liisa Seilo
Professori Ari Sihvola
Fil. maisteri Jari Sokka
Johtaja Teija Tiilikainen
Toimitusjohtaja Aino Turtiainen-Visala
Professori Mari Walls