Hämeen apurahat

Hämeen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 8.2.2019.

Apurahaa haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa. Käsiteltäväksi otetaan hakemukset ja lausunnot, jotka on lähetetty määräaikana verkkopalvelussa.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa

Asiamies
Opettaja, kirjailija Taija Tuominen
puh. 050 430 1159
etunimi.sukunimi@skr.fi

Sihteeri
Tradenomi Iida Honkanen
puh. 09 6128 1227
etunimi.sukunimi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet

Apurahat myönnetään yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille kantahämäläisen tieteen ja taiteen edistämiseen. Apurahat on tarkoitettu jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön kaikilla tieteen aloilla sekä taiteelliseen työskentelyyn. Erityisesti tuetaan hankkeita, jotka etsivät uusia yhteyksiä tieteen ja taiteen alojen välille.

Apurahoja myönnettäessä etusijalla ovat maakunnassa asuvat tai syntyneet hakijat sekä maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ. Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajille kirjeitse noin kaksi viikkoa ennen vuosijuhlaa.