Hämeen apurahat

Hämeen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 22.1. – 9.2.2024 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Hämeen rahasto myöntää apurahoja maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön. Tammikuun 2024 haussa on jaettavana 690 000 euroa.

Varmistathan, että oma työsi sijoittuu nimenomaan Hämeen rahaston alueelle, eikä esim. Päijät-Hämeen rahastoon. (Voit tarkistaa Hämeen rahaston alueen kunnat täältä.)

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa asuvat tai syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuurihankkeet.

Apurahat myönnetään yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille kantahämäläisen tieteen ja taiteen edistämiseen. Apurahat on tarkoitettu jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön kaikilla tieteen aloilla sekä taiteelliseen työskentelyyn.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Martti Alikarin rahasto: yleinen
  • Etelä-Hämeen Säästöpankkien rahasto: tukee tieteellistä ja taiteellista työskentelyä Kanta-Hämeessä.
  • Annikki ja Heikki S. Heikkilän rahasto: edistää lääketieteen ja tekniikan tutkimusta, taideteollisuutta ja käsityötä, kuvaamataiteita sekä riistanhoidon ja luonnonvaraisen eläimistön tutkimusta ja metsästyskulttuuria.
  • Väinö ja Hilkka Kiltin rahasto: yleinen
  • Ida Kongan rahasto: edistää lääketieteellistä tutkimusta erityisesti perinnöllisten sairauksien alalla sekä musiikin opiskelua.
  • Elisabet Laurila-Schreterin rahasto: edistää kantahämäläistä kirjallisuutta ja impressionistista kuvataidetta.
  • Liisa ja Pekka Peltosen rahasto: tukee lääketieteen, erityisesti syöpätautien tutkimusta
  • Tyyne ja Lauri Peltosen rahasto: edistää nuorten ammatillisia opintoja.
  • Heikki ja Terttu Westerlundin rahasto: edistää tutkimusta, joka liittyy metsään, puutarhan- tai riistanhoitoon, biologiaan tai toissijaisesti muihin luonnontieteisiin.

Kaikki Hämeen rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen hame@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat päällikkö Taija Tuominen ja koordinaattori Iida Honkanen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Hämeen rahaston vuoden 2024 apurahat julkaistaan 16.5.2024. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2024 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Mikäli tarvitset Hämeen rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Hämeen rahaston logo

Lisätietoja Hämeen rahaston apurahoista:

Taija Tuominen, Hämeen rahaston asiamies
Taija
Tuominen
päällikkö
SKR
Iida
Honkanen
koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi

Toimisto on auki sopimuksen mukaan. Yhteydenotot aamupäivisin.