Hämeen apurahat

Hämeen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2020. Sekä hakemukset että lausunnot tulee olla jätettynä verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16 mennessä (Suomen aikaa).

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemusta koskevat lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa, joka sulkeutuu samanaikaisesti hakujärjestelmän kanssa. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet.

Apurahojen painopistealueet

Hämeen rahasto jakaa apurahoja yhteensä 610 000 euroa. Apurahat myönnetään yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille kantahämäläisen tieteen ja taiteen edistämiseen. Apurahat on tarkoitettu jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön kaikilla tieteen aloilla sekä taiteelliseen työskentelyyn. Rahasto haluaa erityisesti kannustaa hakemaan tukea hankkeille, jotka etsivät uusia yhteyksiä tieteen ja taiteen alojen välille.

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Laajoihin, maakunnallisesti merkittäviin ja tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin voidaan myöntää 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa, lukuun ottamatta opintoapurahat.

Pelit ovat ensi kertaa mukana omana hakualanaan.

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa asuvat tai syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuurihankkeet.

Varmistathan, että oma työsi sijoittuu nimenomaan Hämeen rahaston alueelle, eikä esim. Päijät-Hämeen rahastoon. (Voit tarkistaa Hämeen rahaston alueen kunnat täältä.)

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Päätökset tammikuun haun apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen vuosijuhlaa, jota vietetään Hämeenlinnassa toukokuussa.

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen hame@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Taija Tuominen ja sihteeri Iida Honkanen.

Yhteystiedot

Hämeen rahaston asiamies Taija Tuominen
Taija
Tuominen
asiamies
(yhteydenotot aamupäivisin)
SKR
Iida
Honkanen
sihteeri