Etelä-Pohjanmaan rahasto

Etelä-Pohjanmaan rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se perustettiin vuonna 1959, jolloin se kuului Keski-Pohjanmaan rahaston kanssa yhteiseen Pohjanmaan rahastoon. Vuonna 1963 Etelä-Pohjanmaan rahastosta tuli oma rahastonsa.

Rahaston tarkoituksena on historiallisen Etelä-Pohjanmaan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Tarkoitustaan se toteuttaa jakamalla kerran vuodessa apurahoja ja palkintoja sekä edistämällä muillakin tavoin maakunnan kulttuurielämää.

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liiton alueella syntyneet, siellä suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet.

Rahaston toimialueeseen kuuluu 32 kuntaa. Osa niistä on yhteisiä Keski-Pohjanmaan rahaston kanssa.

Lisätietoa rahastosta

Rahaston käytännön asioista vastaa asiamies Mika Virkkala. Etelä-Pohjanmaan rahaston sihteerinä toimii Tarja Aurell.

Etelä-Pohjanmaan rahaston yhteystiedot:

Asiamies Mika Virkkala
Mika
Virkkala
asiamies
Etelä-Pohjanmaan rahaston sihteeri Tarja Aurell
Tarja
Aurell
Sihteeri

Toimisto
Ratakatu 13
65100 Vaasa

Etelä-Pohjanmaan rahaston yleinen sähköposti: etela-pohjanmaa@skr.fi