Tällä sivulla on linkit kaikkiin tarvittaviin ohjeisiin.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut monin tavoin apurahansaajien elämään, siksi Kulttuurirahasto on joustanut tavallistakin enemmän. Koronan aiheuttamat muutokset apurahaohjeisiin ovat täällä.

Apurahanhakija

Erityiskohteiden hakuohjeet

Joillakin Kulttuurirahaston apurahoilla, kuten Argumenta tai Liikkuvuusapuraha, on Apurahojen hakuohjeista poikkeavia ohjeistuksia. Tammikuun haun yhteydessä on hyvä tarkistaa myös maakuntarahastojen mahdolliset erityiskohteet.

Muiden kohteiden hakuohjeet

Lausunnonantaja

Hakemukseen liittyvä lausunto tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Ohjeet lausunnonantajalle löytyvät täältä.

Apurahansaaja

  • Apurahansaajan ohjeet koskevat kaikkien hakujen apurahansaajia – apurahan käyttämistä sekä apurahan käyttämiseen liittyviä velvoitteita. Erityiskohteilla voi olla lisäksi omia ehtoja, joista mainitaan erityiskohteiden hakuohjeissa ja tarvittaessa myös apurahapäätöksissä.
  • Monivuotisten apurahojen ohjeet koskevat Lokakuun tai Tammikuun hausta myönnetyn monivuotisen apurahan saaneita; toisen, kolmannen ja neljännen vuoden jatkohakemusten sekä apurahaselvityksen tekemistä.
  • Apurahansaajan muistilista on kuuden kohdan listaus apurahan käyttämiseen liittyvistä olennaisista asioista tiivistettynä.
     

Sivu on päivitetty 7.9.2023.