Lahjoittajan oikeus tehdä verovähennys

Verohallitus on nimennyt Suomen Kulttuurirahaston sellaiseksi tuloverolain 57 §:n 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Yksityishenkilöillä ei ole toistaiseksi verovähennysoikeutta lahjoituksista.

Suomen Kulttuurirahasto testamentin- ja lahjansaajana

Perintö- ja lahjaverolain 1 luvun 2 §:n perusteella Suomen Kulttuurirahasto ei ole perintö- tai lahjaverovelvollinen.