Demokratia ja sosiaaliset innovaatiot

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uudentyyppisiä avauksia demokratiaa ja sosiaalisia innovaatioita koskevassa keskustelussa. Samalla pyrittiin solmimaan keskusteluyhteys aihetta koskevan huippututkimuksen ja suomalaisten päätöksentekijöiden välille.

Argumenta-hanke

Demokratian ja sosiaalisten innovaatioiden välisestä yhteydestä on keskusteltu sekä Suomessa että kansainvälisesti erittäin vähän. Huipputason tieteidenvälinen keskustelu puuttuu lähes kokonaan. Myös tutkimustietoa on niukasti.

Osasyynä on se, että demokratian käsite ja sitä koskeva keskustelu on kärsinyt inflaation. Keskustelu on pirstaloitunut, eivätkä puheenvuorot kohtaa toisiaan.

Jo yksin demokratian eri ilmenemismuodot kaipaavat juuriin menevää keskustelua. Sosiaalisten innovaatioiden käsite, niiden teoria ja varsinkin sovellukset vasta etsivät muotojaan.

Seminaarisarjan tavoitteena oli muodostaa korkean kansainvälisen tason tieteidenvälinen keskusteluforum, joka tuottaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti uutta tietoa. Hanke kokosi yhteen eri kulttuuripiirejä edustavia huippututkijoita ja synnytti yhteyksiä kansainvälisen tiedemaailman ja suomalaisten tutkijoiden välille. Verkostoitumisella tähdättiin pitkävaikutteisiin yhteistyösuhteisiin ja niiden pohjalle myöhemmin muotoutuviin tutkimusohjelmiin.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävillä seminaarilla pyrittiin myös edesauttamaan jatkokoulutusta ja luomaan edellytyksiä koulutuksen tieteidenvälisyydelle.

Tampere Klubin seminaarihankkeelle on omat kotisivut, www.tampereclub.org/Argumenta/seminars.htm

Lisätiedot: Aulis Aarnio, puh. 0400 789 823, aulis.aarnio@kolumbus.fi