Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta.

Haun aikataulu

Taidetta kaikille -apurahaa voi hakea Lokakuun ja Tammikuun hauissa (Uudenmaan rahasto: Taidetta yhdessä -apuraha). Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahaa voivat hakea taiteilijat kaikilta taiteen aloilta. Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi olla myös työryhmä tai taiteen ammatillinen, rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys.

Millaista apurahaa voi hakea

Taidetta kaikille -apurahaa voi hakea työskentelyyn, hankkeesta aiheutuviin kuluihin tai molempiin yhdessä. Haettava vähimmäismäärä on 10 000 euroa Tammikuun haussa ja 25 000 euroa Lokakuun haussa.

Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Työskentelyn hankkeessa tulee olla pitkäjänteistä. Hankkeita arvioitaessa otetaan huomioon

  • hankkeissa tapahtuva kohtaamisten määrä: joko useiden yleisöjen kanssa tai yhden kohderyhmän kanssa pitkäkestoisesti.
  • hakijan ymmärrys taiteen osallistujista tai yleisöistä ja osallistujien osallistamisen tapa hankkeen tavoitteita määriteltäessä.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Apurahanhakijan verkkopalvelussa Lokakuun - tai Tammikuun haun hakuaikana. Hakulomakkeen Hakemus-sivulla on valikko Erityiskohteet, josta Taidetta kaikille -apuraha valitaan.

Hakemukseen tulee liittää Yleisissä hakuohjeissa mainittujen liitteiden lisäksi yhteistyötahon yhteystiedot ja alustava sitoutuminen hakemuksessa esitettyyn yhteistyöhön. Sitoumuksesta tulee ilmetä myös toteutuspaikka ja yhteistyötahon oma rahoitus- tai muu osuus hankkeessa.

Hakemuksen työ- tai hankesuunnitelmassa tulee esittää kuvaus yleisöjen osallisuudesta sekä kuvaus siitä, kuinka toiminnan vaikuttavuutta seurataan.