Suomen Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2022 hakukierroksella noin miljoonan euron lisärahoituksen teemaan uudet materiaalit ja teknologiat vihreään siirtymään. Haku on avoinna luonnontieteiden, teknisten tieteiden sekä maatalous- ja metsätieteiden aloilla, myös tieteiden välisille hankkeille.

Haun aikataulu

Apurahaa voi hakea Lokakuun haussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Haku on tarkoitettu useammasta tutkijasta koostuville työryhmille. Yhteisö, kuten esim. yliopisto, tutkimuslaitos tai yritys, ei voi hakea. Kaikki tieteellinen työ hankkeessa maksetaan työskentelyapurahana, ei palkkana.

Millaista apurahaa voi hakea

Miljoonan euron lisärahoituksella tuetaan enintään viittä tutkimushanketta. Apurahaa voi hakea työskentelyyn, hankkeesta aiheutuviin kuluihin tai molempiin yhdessä.

Hakemukset voivat käsitellä teemaa eri näkökulmista, esimerkiksi arkielämässä vastaan tulevia materiaaleja, kaivosteollisuuden mineraaleja, nanotekniikan puolijohdesuunnittelua tai vaikkapa avaruustekniikkaa ja kaukokartoitusta.

Kaikkien tutkimushankkeiden tulee perustella tutkimuksen hyödyt ympäristön kannalta.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Apurahanhakijan verkkopalvelussa Lokakuun haun hakuaikana. Hakulomakkeen Hakemus-välilehdellä on valikko Apurahatyyppi, josta erityiskohde Tieteen lisämiljoona valitaan.

Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat lueteltuna Apurahojen hakuohjeissa. Hakemukseen liitettävä tutkimussuunnitelma tulee jättää joko suomen- tai englanninkielisenä, hakemuslomakkeelle tuleva tiivistelmä tulee laatia suomeksi. Kun apurahaa haetaan kuluihin, tulo- ja menoarvio on annettava erillisenä liitteenä ohjeistuksen mukaisesti.