Suomen Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2023 hakukierroksella miljoonan euron lisärahoituksen teemaan Suomen kilpailukyky teollisuudessa, liiketoiminnassa tai luovilla aloilla. Haku on avoinna kaikilla tieteen aloilla, myös tieteiden välisille hankkeille.

Sivu on päivitetty 4.9.2023.

Haun aikataulu

Apurahaa voi hakea Lokakuun haussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Haku on tarkoitettu useammasta tutkijasta koostuville työryhmille. Yhteisö, kuten esim. yliopisto, tutkimuslaitos tai yritys, ei voi hakea. Kaikki tieteellinen työ hankkeessa maksetaan työskentelyapurahana, ei palkkana.

Millaista apurahaa voi hakea

Tieteen lisämiljoona -erityiskohteen teema Lokakuun 2023 haussa on Suomen kilpailukyky teollisuudessa, liiketoiminnassa tai luovilla aloilla.  Hakemukset voivat käsitellä teemaa eri näkökulmista – sekä edistäen että kriittisesti tutkien sitä. Apurahaa voi hakea työskentelyyn, hankkeesta aiheutuviin kuluihin tai molempiin yhdessä.

Miljoonan euron lisärahoituksella tuetaan enintään viittä tutkimushanketta.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Apurahanhakijan verkkopalvelussa Lokakuun haun hakuaikana. Hakulomakkeen Hakemus-välilehdellä on valikko Apurahatyyppi, josta erityiskohde Tieteen lisämiljoona valitaan.

Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat lueteltuna Apurahojen hakuohjeissa. Hakemukseen liitettävä tutkimussuunnitelma tulee jättää joko suomen- tai englanninkielisenä, hakemuslomakkeelle tuleva tiivistelmä tulee laatia suomeksi.

Apurahojen hakuohjeet

Kulttuurirahaston työryhmille myöntämien apurahojen hallinnointiin liittyy käytäntöjä, joihin on hyvä perehtyä jo apurahan hakuvaiheessa. Ohje työryhmän vastuuhenkilölle on luettavissa täällä.

Lisätietoa Tieteen lisämiljoona -apurahasta