Kainuun rahasto

Kainuun rahasto perustettiin vuonna 1954, jolloin se kuului Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan rahastojen kanssa yhteiseen Pohjois-Suomen rahastoon. Vuonna 1968 Kainuun rahastosta tuli oma rahastonsa.

Rahasto tukee oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla vuosittain apurahoja ja palkintoja.

Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet, siellä suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet.

Kainuun rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista. Maakuntarahastoa tukevat yksityiset henkilöt ja yhteisöt lahjoituksilla ja testamenteilla. Lahjoittaja voi perustaa maakuntarahaston yhteyteen oman nimikkorahastonsa.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää 9-jäseninen hoitokunta. Hoitokunta edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Lisätietoa rahastosta

Lataa Kainuun rahaston logot

Lue Kainuun rahaston historiikki

Rahaston käytännön asioista vastaavat asiamies Mikko Nortela ja sihteeri Piia Julkunen.

Kainuun rahaston yhteystiedot:

Mikko Nortela, Kainuun rahaston asiamies
Mikko
Nortela
asiamies
Piia Julkunen, Pohjois-Savon rahaston sihteeri
Piia
Julkunen
sihteeri

Kainuun rahaston yleinen sähköposti: kainuu@skr.fi