Taiteilijat voivat hakea apurahoja kansainväliseen työskentelyyn Elokuun haussa kahden eri tukimuodon kautta: työskentelyapurahan sisältävää työskentelyjaksoa Kulttuurirahaston tarjoamissa residenssikohteissa tai liikkuvuusapurahaa itse järjestettyihin residensseihin tai muuhun kansainväliseen työskentelyyn.

Yhdellä hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston residenssikohteeseen tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia.

Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Sivu on päivitetty 10.8.2023

Residenssiapurahat

Residenssiapurahansaajalle myönnetään työskentelyapuraha sekä matka-apuraha. Mikäli apurahansaajalla on residenssikauden aikana käytössä muun myöntäjän pienempi apuraha, saajalle myönnetään apurahojen välinen erotus.

Apurahansaaja vastaa itse ulkomaanjaksoon tarvittavista mahdollisista viisumeista, oleskeluluvista tai vakuutuksista.

Puolison tai perheen mukaan ottaminen on mahdollista niihin kohteisiin, minkä kuvauksessa tämä on erikseen mainittu. Perheenjäsenten matkakulut tulee kattaa itse.

Pitkäkestoiset residenssit

Työskentelyapuraha

Kolmen kuukauden residenssien työskentelyapurahan suuruus on yhteensä 7 500 euroa/henkilö ja viiden kuukauden residenssien (Morpho) 12 500 euroa/henkilö.

Kuluapuraha

Residenssiapurahaan sisältyy residenssikohteen järjestämä majoitus.

Lentäen suoritettavien matkojen apurahan suuruus on vakio:

  • Argentiina, Japani, Yhdysvallat: 1 000 euroa/henkilö
  • Belgia, Islanti, Tanska: 500 euroa/henkilö

Matka-apurahaa voi hakea korotettuna, mikäli matka tehdään lentämättä julkisten kulkuneuvojen avulla tai rahtilaivalla (ei siis esim. henkilöautolla). Hakulomakkeessa tulee esittää suunniteltu matkustustapa sekä arvio matkan kustannuksista.

  • Viro: apurahan suuruus on enintään 300 euroa/henkilö matkustusmuodosta riippumatta.

Matkustustapa tulee vahvistaa residenssipaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Lyhytkestoiset residenssit (Kanuti Gildi SAAL)

Kanuti Gildi saal -residenssissä työskentelyjakson pituus on kaksi tai kolme viikkoa, ja apurahan suuruus on 650 euroa/viikko/henkilö. Työryhmän enimmäiskoko on kuusi henkilöä. Apurahaa voi hakea työryhmän jäsenelle, joka osallistuu residenssiin koko sen keston ajan. Residenssin tarkka ajankohta sovitaan Kanuti Gildi SAALin kanssa valinnan jälkeen.

Residenssiin ei kuulu valmiiksi järjestettyä majoitusta, vaan apurahansaaja järjestää itse työryhmänsä majoituksen Tallinnassa. Kuluapurahaa majoitus- samoin kuin matkakuluihin haetaan hakulomakkeella.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa Elokuun haun hakuaikana. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Hakulomake ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemus ja kaikki sen liitteet tulee laatia englanniksi, sillä hakemuksia arvioidaan myös vastaanottavassa kohteessa.

Yhdellä hakemuksella voi hakea enintään neljään kohteeseen, poislukien Kanuti Gildi Saal, jonka hakemusta ei voi yhdistää muiden kohteiden hakemuksiin. Hakemuksessa tulee osoittaa kohteiden prioriteettijärjestys sekä kertoa työsuunnitelmassa, miten työskentely muuttuu kohteesta riippuen. Jos teet hakemuksen työryhmänä, huomioi, että vain osa kohteista ottaa vastaan työryhmiä.

Liitteet, lausunnot ja lähettäminen

Pakollisia liitteitä ovat:
•    ansioluettelo (korkeintaan 3 sivua)
•    portfolio tai kuvia taiteellisesta tuotannosta.

Suurikokoisia kuvaliitteitä (yli 3M) ja videoita ei voi ladata hakemuksen yhteyteen. Sen sijaan suosittelemme tallentamaan kohteet esimerkiksi omalle kotisivulle ja liittämään hakemukseen sivun verkko-osoitteen. Muilla tavoin kuin hakemusjärjestelmän kautta toimitettuja hakemuksia tai liitteitä ei huomioida käsittelyssä.

Kulttuurirahaston lausuntojärjestelmä ei ole avoinna tämän haun yhteydessä. Jos kuitenkin haluat liittää hakemukseen suosituksen, sen voi skannata hakemukseen liitteeksi.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen varmista, että hakemuksen tila järjestelmässä on ”lähetetty”. Lähettämisen jälkeen hakemuksen voi peruuttaa ”hakemuksen hallinta” -toiminnon kautta. Muita muutoksia lähetettyyn hakemukseen ei voi tehdä.

Apurahan raportointi ja sitoumus

Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että hakija sitoutuu noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saadusta vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esitetyn suunnitelman mukaan. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että hakija sitoutuu apurahansaajan ohjeisiin, mikäli apuraha myönnetään.

Residenssin ilmoitettu ajankohta saattaa muuttua painavien ulkoisten syiden (kuten esimerkiksi maiden asettamien matkustusrajoituksien) vuoksi. Tällöin uusi ajankohta sovitaan yhdessä valitun taiteilijan ja residenssikohteen kanssa. Mikäli residenssiä ei pystytä siirtämään, myönnetyn työskentelyapurahan voi käyttää taiteelliseen työskentelyyn kotimaassa.

Kaikilta residenssikävijöiltä kerätään palautetta residenssijaksosta, minkä lisäksi myönnetty apuraha tulee selvittää Kulttuurirahaston verkkopalvelussa vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Apurahan selvittämättä jättäminen aiheuttaa esteen tulevien apurahojen saamiselle.

Päätösten julkistus

Residenssipaikkapäätökset ilmoitetaan valituille taiteilijoille ja julkistetaan Kulttuurirahaston verkkosivuilla syksyn aikana sitä mukaa, kun valinnat varmistetaan vastaanottavissa kohteissa. Apurahansaajan tulee vahvistaa ottavansa paikan vastaan kahden viikon kuluessa ilmoituksesta. Kaikki myönnöt julkistetaan 5.1. mennessä Kulttuurirahaston verkkosivuilla.

Yhteystiedot

Hakua koskevat käytännön kysymykset tulee lähettää osoitteeseen apurahainfo@skr.fi, puh. 09 612 810 (vaihde).

Lisätietoja residenssiapurahoista:
Museonjohtaja Johanna Ruohonen
Johanna
Ruohonen
erityisasiantuntija, Taidekoti Kirpilän museonjohtaja
Anniina Majanlahti-Binaku, Varsinais-Suomen rahaston sihteeri
Anniina
Majanlahti-Binaku
sihteeri