Taiteilijat kaikilta taiteen aloilta voivat hakea apurahoja kansainväliseen työskentelyyn: työskentelyapurahan sisältävää työskentelyjaksoa Kulttuurirahaston tarjoamissa residenssikohteissa tai kuluapurahaa itse järjestettyihin residensseihin tai muuhun kansainväliseen työskentelyyn. Yhdellä hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston residenssikohteeseen tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia. Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa 10.8.−31.8.2018. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Vuodelle 2019 haettavat Kulttuurirahaston residenssikohteet ovat seuraavat:

  • Hôtel Chevillon, Ranska, 4kk kuvataiteilijoille
  • SeMa Nanji, Etelä-Korea, 3kk kuvataiteilijoille
  • Tokyo Arts and Space Residency, Japani, 3kk kuvataiteilijoille (yksi taiteilija tai työpari)
  • Artspace, Australia, 3kk kuvataiteilijoille (yksi taiteilija tai työpari)
  • O Espaço do Tempo, Portugali, 2−3 viikkoa tanssijoille ja näyttämötaiteilijoille (korkeintaan viiden hengen työryhmät)
  • Institute for Provocation, Kiina, yksi kolmen kuukauden apuraha taiteilijoille
  • Triangle, Yhdysvallat, kaksi kolmen kuukauden apurahaa kuvataiteilijoille

Kunkin residenssin ajankohdat ja tarkemmat tiedot löytyvät täältä.

3−4 kuukauden residenssien työskentelyapurahan suuruus on 2000 € kuukaudessa, minkä lisäksi residenssiin lähtijöille myönnetään 500 € matka-apuraha Eurooppaan ja 1000 € matka-apuraha kaukokohteisiin. Apuraha O Espaço do Tempon residenssiin on 800 € / 2 viikkoa ja 1200 € / 3 viikkoa / taiteilija; residenssiin sisältyvät maakuljetukset Lissabonista sekä täysihoito.

Kuvataiteen residensseihin voi hakea useaan kohteeseen yhdellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee osoittaa kohteiden prioriteettijärjestys sekä kertoa työsuunnitelmassa, miten työskentely muuttuu kohteesta riippuen. Hakemus ja kaikki sen liitteet tulee laatia englanniksi. Jos työskentelypaikkaa hakee ainoastaan Hôtel Chevillonista, hakemuksen voi laatia suomeksi.

Liitteet, lausunnot ja lähettäminen

Pakollisia hakemuksen liitteitä ovat ansioluettelo (korkeintaan 3 sivua) sekä portfolio tai kuvia taiteellisesta tuotannosta, liikkuvuusapurahahaussa myös budjetti. Näiden lisäksi voi oheistaa liikkuvuusapurahahakemukseen esimerkiksi projektiin liittyvän hyväksymis-/kutsukirjeen. Suurikokoisia kuvaliitteitä (yli 3M) ja videoita ei voi ladata hakemuksen yhteyteen. Sen sijaan suosittelemme tallentamaan kohteet esimerkiksi omalle kotisivulle, ja liittämään hakemukseen sivun verkko-osoitteen. Muilla tavoin kuin hakemusjärjestelmän kautta toimitettuja hakemuksia tai liitteitä ei huomioida käsittelyssä.

Kulttuurirahaston lausuntojärjestelmä ei ole avoinna tämän haun yhteydessä. Jos hakija kuitenkin haluaa liittää hakemukseensa suosituksen, sen voi skannata hakemukseen liitteeksi.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakijan tulee varmistaa, että hakemuksen tila järjestelmässä on ”lähetetty”. Lähettämisen jälkeen hakemuksen voi peruuttaa ”hakemuksen hallinta” -toiminnon kautta. Muita muutoksia lähetettyyn hakemukseen ei voi tehdä.

Apurahan raportointi ja sitoumus

Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että hakija sitoutuu noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saadusta vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esitetyn suunnitelman mukaan. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että hakija sitoutuu apurahansaajan ohjeisiin, mikäli apuraha myönnetään. Katso ohjeet apurahansaajalle täältä.

Liikkuvuusapurahahakemuksessa määriteltyä kohdemaata ei voi jälkikäteen muuttaa, eikä matkan kesto voi lyhentyä alle kahden viikon. Näihin muutoksiin ei siis voi hakea käyttötarkoituksen muutosta Kulttuurirahaston toimistosta, vaan apuraha katsotaan peruuntuneeksi. Matkan ajankohta tai taiteellisen työsuunnitelman sisältö voi muuttua, mistä ei tarvitse jättää muutoshakemusta Kulttuurirahastolle, vaan muutos raportoidaan, kun apuraha selvitetään Apurahansaajan verkkopalvelussa.

Myönnetyt apurahat tulee selvittää Kulttuurirahaston verkkopalvelussa vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Apurahan selvittämättä jättäminen aiheuttaa esteen tulevien apurahojen saamiselle.

Päätösten julkistus

Residenssipaikkapäätökset ilmoitetaan valituille taiteilijoille ja julkistetaan Kulttuurirahaston verkkosivuilla syksyn 2018 aikana sitä mukaa, kun valinnat varmistetaan vastaanottavissa kohteissa. Apurahansaajan tulee vahvistaa ottavansa paikan vastaan kahden viikon kuluessa ilmoituksesta. Kaikki myönnöt julkistetaan 31.12.2018 mennessä Kulttuurirahaston verkkosivuilla.

Yhteystiedot

Hakua koskevat käytännön kysymykset osoitteeseen apurahainfo(at)skr.fi, puh. 09 612 810. Lisätietoja liikkuvuusohjelmasta antaa erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, johanna.ruohonen(at)skr.fi, puh. 040 516 3475. Kulttuurirahaston toimisto on suljettu heinäkuussa.