Taiteilijat voivat hakea apurahoja kansainväliseen työskentelyyn elokuun haussa kahden eri tukimuodon kautta: työskentelyapurahan sisältävää työskentelyjaksoa Kulttuurirahaston tarjoamissa residenssikohteissa tai liikkuvuusapurahaa itse järjestettyihin residensseihin tai muuhun kansainväliseen työskentelyyn. Yhdellä hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston residenssikohteeseen tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia.

Residenssiapurahat ovat haettavissa elokuun hakuaikana Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Vuodelle 2020 haettavat Kulttuurirahaston residenssikohteet ovat seuraavat:

  • AIT, Tokio, Japani, 3kk kuvataiteilijoille
  • Artspace, Sydney, Australia, 3kk kuvataiteilijoille (taiteilija tai työpari)
  • Capacete, Rio de Janeiro, Brasilia, 3kk kuvataiteilijoille ja kuraattoreille
  • Filba, Buenos Aires, Argentiina, 3kk kirjailijoille
  • Institute for Provocation, Peking, Kiina, 3kk taiteilijoille
  • Santarcangelo dei Teatri, Italia, 2−3 viikkoa tanssi-, esitys- tai teatteritaiteen työryhmille (korkeintaan kuuden hengen työryhmät)
  • SeMa Nanji, Soul, Etelä-Korea, 3kk kuvataiteilijoille
  • Tokyo Arts and Space Residency, Japani, 3kk kuvataiteilijoille (taiteilija tai työpari)
  • Triangle, New York, Yhdysvallat, 3kk kuvataiteilijoille

Klikkaa kohteen nimeä kohteen tarkkoja tietoja varten. Voit tutustua kohteisiin myös Kulttuurirahaston alumnien kertomusten avulla.

Kuvataiteen residensseihin voi hakea enintään neljään yhdellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee osoittaa kohteiden prioriteettijärjestys sekä kertoa työsuunnitelmassa, miten työskentely muuttuu kohteesta riippuen. Hakemus ja kaikki sen liitteet tulee laatia englanniksi.

Apurahan suuruus

Kolmen kuukauden residenssien työskentelyapurahan suuruus on yhteensä 7000 euroa. Santarcangelon residenssissä työskentelyapurahan suuruus on 650e/viikko/henkilö.

Mikäli residenssipaikan saajalla on residenssikauden aikana käytössä muun myöntäjän pienempi apuraha, saajalle myönnetään Kulttuurirahaston ja muun myöntäjän apurahan välinen erotus.

Matka-apuraha

Matka-apurahan suuruus riippuu valitusta matkustusmuodosta. Lentäen tehtäviin matkoihin kuluapuraha on 500 euroa Euroopan-matkoilla ja 1000 euroa muihin kohteisiin. Matka-apurahalla voi kattaa välittömien matkakustannusten lisäksi myös päästökompensaatiomaksuja.

Aasian kohteisiin sekä Italiaan matkustavat voivat hakea korotettua matka-apurahaa mikäli matka tehdään raide- ja lauttaliikenteen avulla. Aasiaan suuntautuvilla matkoilla apurahan suuruus on tällöin 5000 euroa, mihin sisältyy yhden kuukauden työskentelyapuraha. Maata pitkin matkustaessa työskentelyjakson pituuteen lasketaan siis kaksi viikkoa kumpaankin suuntaan. Italiaan junalla matkustettaessa apurahan suuruus on 1500 euroa, johon lasketaan sisältyvän yhden viikon työskentelyjakso. Matkustustapa tulee vahvistaa residenssipaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Liitteet, lausunnot ja lähettäminen

Pakollisia hakemuksen liitteitä ovat ansioluettelo (korkeintaan 3 sivua) sekä portfolio tai kuvia taiteellisesta tuotannosta. Suurikokoisia kuvaliitteitä (yli 3M) ja videoita ei voi ladata hakemuksen yhteyteen. Sen sijaan suosittelemme tallentamaan kohteet esimerkiksi omalle kotisivulle, ja liittämään hakemukseen sivun verkko-osoitteen. Erityisesti Santarcangeloon hakiessa videoiden linkkien liittäminen hakemukseen on suotavaa. Muilla tavoin kuin hakemusjärjestelmän kautta toimitettuja hakemuksia tai liitteitä ei huomioida käsittelyssä.

Kulttuurirahaston lausuntojärjestelmä ei ole avoinna tämän haun yhteydessä. Jos hakija kuitenkin haluaa liittää hakemukseensa suosituksen, sen voi skannata hakemukseen liitteeksi.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakijan tulee varmistaa, että hakemuksen tila järjestelmässä on ”lähetetty”. Lähettämisen jälkeen hakemuksen voi peruuttaa ”hakemuksen hallinta” -toiminnon kautta. Muita muutoksia lähetettyyn hakemukseen ei voi tehdä.

Apurahan raportointi ja sitoumus

Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että hakija sitoutuu noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saadusta vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esitetyn suunnitelman mukaan. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että hakija sitoutuu apurahansaajan ohjeisiin, mikäli apuraha myönnetään. Katso ohjeet apurahansaajalle täältä.

Kaikilta residenssikävijöiltä kerätään palautetta residenssijaksosta, minkä lisäksi myönnetty apurahat tulee selvittää Kulttuurirahaston verkkopalvelussa vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Apurahan selvittämättä jättäminen aiheuttaa esteen tulevien apurahojen saamiselle.

Päätösten julkistus

Residenssipaikkapäätökset ilmoitetaan valituille taiteilijoille ja julkistetaan Kulttuurirahaston verkkosivuilla syksyn aikana sitä mukaa, kun valinnat varmistetaan vastaanottavissa kohteissa. Apurahansaajan tulee vahvistaa ottavansa paikan vastaan kahden viikon kuluessa ilmoituksesta. Kaikki myönnöt julkistetaan 5.1. mennessä Kulttuurirahaston verkkosivuilla.

Yhteystiedot

Hakua koskevat käytännön kysymykset tulee lähettää osoitteeseen apurahainfo@skr.fi, puh. 09 612 810 (vaihde). Lisätietoja residenssiohjelmasta antaa erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

Museonjohtaja Johanna Ruohonen
Johanna
Ruohonen
erityisasiantuntija, Taidekoti Kirpilän museonjohtaja