Taiteilijat voivat hakea apurahoja kansainväliseen työskentelyyn Elokuun haussa kahden eri tukimuodon kautta: työskentelyapurahan sisältävää työskentelyjaksoa Kulttuurirahaston tarjoamissa residenssikohteissa tai liikkuvuusapurahaa itse järjestettyihin residensseihin tai muuhun kansainväliseen työskentelyyn.

Yhdellä hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston residenssikohteeseen tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia.

Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Residenssiapurahat

Kolmen kuukauden residenssien työskentelyapurahan suuruus on yhteensä 7000 euroa /henkilö. Santarcangelon residenssissä työskentelyapurahan suuruus on 650 euroa /viikko /henkilö.

Mikäli residenssipaikan saajalla on residenssikauden aikana käytössä muun myöntäjän pienempi apuraha, saajalle myönnetään Kulttuurirahaston ja muun myöntäjän apurahan välinen erotus.

Matka-apurahan suuruus riippuu valitusta matkustusmuodosta. Kulttuurirahasto suhtautuu myönteisesti korkeampiin matkakustannuksiin, jotka johtuvat siitä, että matka suoritetaan ilmastoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla. Apurahalla voi kattaa välittömien matkakustannusten lisäksi myös päästökompensaatiomaksuja.

Lentäen tehtäviin matkoihin apuraha on 500 euroa Euroopan-matkoilla ja 1000 euroa muihin kohteisiin.

Matka-apurahaa voi hakea korotettuna, mikäli matka tehdään lentämättä julkisten kulkuneuvojen (ei siis esim. henkilöautolla) avulla tai rahtilaivalla. Aasian kohteisiin suuntautuvilla matkoilla apurahan suuruus on tällöin 5000 euroa, mihin sisältyy yhden kuukauden työskentelyapuraha. Maata pitkin matkustettaessa työskentelyjakson pituuteen lasketaan siis kaksi lisäviikkoa kumpaankin suuntaan. Italiaan junalla matkustettaessa apurahan suuruus on 1500 euroa, johon lasketaan sisältyvän yhden viikon työskentelyjakso. Tanskaan ja Viroon matkustettaessa apurahan enimmäismäärä on 500 euroa, mihin ei sisälly työskentelyjaksoa.

Matkustustapa tulee vahvistaa residenssipaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa Elokuun haun hakuaikana. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Hakulomake ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemus ja kaikki sen liitteet tulee laatia englanniksi.

Kuvataiteen residensseihin voi hakea enintään neljään yhdellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee osoittaa kohteiden prioriteettijärjestys sekä kertoa työsuunnitelmassa, miten työskentely muuttuu kohteesta riippuen.

Liitteet, lausunnot ja lähettäminen

Pakollisia liitteitä ovat:
•    ansioluettelo (korkeintaan 3 sivua)
•    portfolio tai kuvia taiteellisesta tuotannosta.

Suurikokoisia kuvaliitteitä (yli 3M) ja videoita ei voi ladata hakemuksen yhteyteen. Sen sijaan suosittelemme tallentamaan kohteet esimerkiksi omalle kotisivulle ja liittämään hakemukseen sivun verkko-osoitteen. Erityisesti Santarcangeloon hakiessa videoiden linkkien liittäminen hakemukseen on suotavaa. Muilla tavoin kuin hakemusjärjestelmän kautta toimitettuja hakemuksia tai liitteitä ei huomioida käsittelyssä.

Kulttuurirahaston lausuntojärjestelmä ei ole avoinna tämän haun yhteydessä. Jos kuitenkin haluat liittää hakemukseen suosituksen, sen voi skannata hakemukseen liitteeksi.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen varmista, että hakemuksen tila järjestelmässä on ”lähetetty”. Lähettämisen jälkeen hakemuksen voi peruuttaa ”hakemuksen hallinta” -toiminnon kautta. Muita muutoksia lähetettyyn hakemukseen ei voi tehdä.

Apurahan raportointi ja sitoumus

Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että hakija sitoutuu noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saadusta vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esitetyn suunnitelman mukaan. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että hakija sitoutuu apurahansaajan ohjeisiin, mikäli apuraha myönnetään.

Residenssin ilmoitettu ajankohta saattaa muuttua painavien ulkoisten syiden (kuten esimerkiksi maiden asettamien matkustusrajoituksien) vuoksi. Tällöin uusi ajankohta sovitaan yhdessä valitun taiteilijan ja residenssikohteen kanssa. Mikäli residenssiä ei pystytä siirtämään, myönnetyn työskentelyapurahan voi käyttää taiteelliseen työskentelyyn kotimaassa.

Kaikilta residenssikävijöiltä kerätään palautetta residenssijaksosta, minkä lisäksi myönnetty apuraha tulee selvittää Kulttuurirahaston verkkopalvelussa vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Apurahan selvittämättä jättäminen aiheuttaa esteen tulevien apurahojen saamiselle.

Päätösten julkistus

Residenssipaikkapäätökset ilmoitetaan valituille taiteilijoille ja julkistetaan Kulttuurirahaston verkkosivuilla syksyn aikana sitä mukaa, kun valinnat varmistetaan vastaanottavissa kohteissa. Apurahansaajan tulee vahvistaa ottavansa paikan vastaan kahden viikon kuluessa ilmoituksesta. Kaikki myönnöt julkistetaan 5.1. mennessä Kulttuurirahaston verkkosivuilla.

Yhteystiedot

Hakua koskevat käytännön kysymykset tulee lähettää osoitteeseen apurahainfo@skr.fi, puh. 09 612 810 (vaihde). Lisätietoja residenssiohjelmasta antaa sihteeri Anniina Majanlahti-Binaku.

 

Lisätietoja residenssiapurahoista:
Anniina Majanlahti-Binaku, Varsinais-Suomen rahaston sihteeri
Anniina
Majanlahti-Binaku
sihteeri