Lokakuun haku on suurin Kulttuurirahaston neljästä vuosittaisesta hausta. Lokakuun 2022 haun perusteella myönnettiin apurahoina 31,5 miljoonaa euroa helmikuussa 2023. Tilastojen vuosiluvut viittaavat myöntövuoteen.

Lokakuun hakukierroksella saatiin lähes 10 000 hakemusta, joista 1080:lle myönnettiin apuraha vuonna 2023. Hakemusten määrät ovat viime vuosina kasvaneet etenkin taiteessa.

Vihreä graafi, jossa eri värisiä kuvaajia.

Myönnetyistä apurahaeuroista tieteen osuus oli 61 % ja taiteen 38 %. Jakaumaa selittävät haun erityiskohteet, jotka painottuivat vuonna 2023 tieteeseen.

Taulukko vihreällä taustalla ja värikkäillä laatikoilla.
*Koko jakosummassa on mukana mm. monivuotisten apurahojen ja vakuutusten varauksia sekä palkinnot.

Vuonna 2023 keskimäärin joka kymmenes hakemus menestyi. Läpimenoprosentit kuitenkin vaihtelevat tieteen- ja taiteenaloittain, sillä Kulttuurirahaston lahjoittajien määrittelemät tarkoitukset ohjaavat apurahojen jakoa.

Pylväskaavio
Pylväskaavio

Eniten apurahaeuroja myönnetään väitöskirjatyöhön ja taiteelliseen työskentelyyn. Tutkimus-kategorian apurahat ovat tyypillisesti tutkimusryhmien isompia hankkeita.

Viivadiagrammi
Viivadiagrammi

Kulttuurirahaston tavoitteena on ollut lisätä koko- ja monivuotisia apurahoja, jotka mahdollistavat saajalle kokopäiväisen tieteellisen tai taiteellisen työn vähintään vuodeksi. Vuonna 2023 kokovuotisia apurahoja myönnettiin 464 (edellisenä vuonna 447). Näistä monivuotisia oli 159 (128), joista seitsemän (3) oli nelivuotisia apurahoja.  

Tieteen kokovuotisia oli 310 (295) ja taiteen kokovuotisia 154 (152). Tieteessä Kulttuurirahasto tukee etenkin tutkijanuran alkuvaiheita. Tieteen kokovuotisista apurahoista myönnettiinkin väitöskirjoihin 237 (216), väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 56 (52) ja tutkimukseen 12 (25).

Hakijoiden taustat vaihtelevat voimakkaasti hakualoittain, mutta keskimäärin apurahojen saajista runsaat 60 prosenttia on naisia. Helsinkiläisiä on hiukan yli 40 prosenttia, ja kansalaisuudekseen muun kuin suomalaisen ilmoittaa 12 prosenttia. Apurahoja myönnettiin yli 90 kuntaan Suomessa. Luku kasvaa huomattavasti maakuntarahastojen hakuajan eli Tammikuun haun myötä.

Taulukko vihreällä taustalla ja värikkäillä laatikoilla.

 

Suomalaisiin yliopistoihin myönnettiin apurahoja seuraavasti vuonna 2023*:

 • Aalto-yliopisto: myönnettyjä apurahoja 41, yhteensä 1 150 000 euroa
 • Helsingin yliopisto: myönnettyjä apurahoja 160, yhteensä 5 030 000 euroa
 • Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus: myönnettyjä apurahoja 26, yhteensä 838 000 euroa
 • Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus: myönnettyjä apurahoja 30, yhteensä 983 500 euroa
 • Jyväskylän yliopisto: myönnettyjä apurahoja 40, yhteensä 1 386 500 euroa
 • Lapin yliopisto: myönnettyjä apurahoja 13, yhteensä 252 500 euroa
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT: 2 apurahaa, 95 000 euroa
 • Oulun yliopisto: myönnettyjä apurahoja 34, yhteensä 1 024 500 euroa
 • Taideyliopisto: myönnettynä apurahoja 40, yhteensä 624 000 euroa
 • Tampereen yliopisto: myönnettyjä apurahoja 53, yhteensä 1 427 500 euroa
 • Turun yliopisto: myönnettyjä apurahoja 79, yhteensä 2 501 000 euroa
 • Vaasan yliopisto: myönnettyjä apurahoja 4, yhteensä 93 500 euroa
 • Åbo Akademi: myönnettyjä apurahoja 4, yhteensä 82 000 euroa.

*Tiedot perustuvat hakijoiden omaan ilmoitukseen työnsä suorituspaikasta.