Pirkanmaan rahasto

Vuonna 1961 perustettu Pirkanmaan rahasto toteuttaa tarkoitustaan, Pirkanmaan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 23 kunnan alueella.

Pirkanmaan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomille aloille. Muita aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Rahaston tärkein tehtävä on apurahatoiminta. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa asuvat hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuurihankkeet.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää hoitokunta, joka edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Lisätietoa rahastosta

Lataa Pirkanmaan rahaston logot

Lue Pirkanmaan rahaston historiikki

Lue ajankohtaisia puheenvuoroja Pirkanmaan rahaston Ryytipalstalta

Tampereen sananvapaustapahtuma

Pirkanmaan rahaston toimintatahto 2023–2024

Pirkanmaan Kulttuurirahaston tehtävänä on vaalia ja kehittää maakunnan henkistä ja aineellista kulttuuria.

Pirkanmaan Kulttuurirahaston tehtävänä on vaalia ja kehittää maakunnan henkistä ja aineellista kulttuuria.

Rahaston yksitoistajäseninen hoitokunta vastaa maakuntarahaston tarkoituksen toteutumisesta Suomen Kulttuurirahaston hallituksen määrittelemien ohjeiden mukaisesti. Hoitokunnan tärkein tehtävä on arvioida Pirkanmaan rahaston apurahahakemukset ja tehdä esitys Suomen Kulttuurirahaston hallitukselle Pirkanmaan rahastosta myönnettävistä apurahoista ja palkinnosta. Hoitokunnan jäsenet ovat alueensa taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntijoita. Apurahapäätöksiä tehtäessä käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Hoitokunnan työn ytimessä ovat yhdessä toimiminen ja aktiivinen, kanssaihmisiä arvostava keskustelukulttuuri.
 
Pirkanmaan Kulttuurirahaston toiminnan lähtökohtana on kunnioittaa lahjoittajien tahtoa ja rahoittaa korkeatasoisia ja oivaltavia hankkeita. Hoitokunnan työtä ohjaa halu tunnistaa nousevat ja uudistavat kyvyt sekä tukea myös eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia, erityisesti lähikulttuuria. Lasten ja nuorten omaehtoiseen kulttuuritoimintaan panostetaan heille tarjottavan kulttuurin lisäksi.  Rahasto etsii myös rohkeasti pitkävaikutteisia, uutta luovia maakunnallisia kärkihankkeita.

Pirkanmaan nimikkorahastoista useimmat tukevat rahoituksellisesti vahvoja tieteenaloja. Yleisrahaston osalta tavoitteena on tukea yhä enemmän humanistisia tieteitä ja taiteita.

Asiantunteva, osaava ja aikaansa seuraava apurahatoiminta on rahaston ensisijainen tehtävä ja tavoite. Sen lisäksi rahaston hoitokunta pyrkii nostamaan kulttuuriseen keskusteluun tärkeäksi kokemiaan teemoja rahaston omilla hankkeilla. Pirkanmaan rahaston ideoima Ryytipalsta toimii ajankohtaisten puheenvuorojen kanavana rahaston internet-sivuilla. Myös rahaston tärkeät julkiset forumit – vuosijuhla sekä muut järjestetyt tapahtumat – nivelletään teemoiltaan kulloisiinkin hankkeisiin johdonmukaisesti ja monipuolisesti liittyviksi teoiksi.

Rahasto kokoaa alueen tieteestä ja taiteesta kiinnostuneita henkilöitä yhteen keskustelemaan alueen kulttuurista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Näihin tapaamisiin yhdistetään rahaston toiminnan esittelyä ja tutustutaan rahaston rahoittamiin kohteisiin.

Pirkanmaan rahaston julkisuuskuva perustuu suurelta osin sen tehtävään apurahojen jakajana. Sen vuoksi rahaston ja hoitokunnan jäsenten kaikessa toiminnassa noudatetaan keskusrahaston ohjeita ja hyvää säätiötapaa. 

Pirkanmaan rahaston yhteystiedot:

Vaaleahiuksinen nainen mustassa paidassa ja silmälaseissa
Silja
Minkkinen-Poikolainen
päällikkö
Sihteeri Kati Vastamäki
Kati
Vastamäki
koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi
Pirkanmaan rahaston yleinen sähköposti: pirkanmaa@skr.fi

Toimisto

Pirkanmaan Kulttuurirahasto
Mastontie 6
33470 YLÖJÄRVI

Toimisto on auki vain sopimuksesta.
Puh. 050 385 7610

Facebook ǀ Instagram