Pirkanmaan rahasto

Vuonna 1961 perustettu Pirkanmaan rahasto toteuttaa tarkoitustaan, Pirkanmaan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 22 kunnan alueella.

Pirkanmaan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomille aloille. Muita aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Rahaston tärkein tehtävä on apurahatoiminta. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa asuvat hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuurihankkeet.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää hoitokunta, joka edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Rahaston käytännön asioista vastaavat asiamies, HSO-sihteeri Silja Minkkinen-Poikolainen ja sihteeri, yhteiskuntatieteiden maisteri Kati Vastamäki.

Yhteystiedot

Silja
Minkkinen-Poikolainen
asiamies
Kati
Vastamäki
sihteeri

Toimisto
Pirkanmaan Kulttuurirahasto
Mastontie 6
33470 YLÖJÄRVI

Toimisto on auki vain sopimuksesta.
Toimiston puh. (03) 4518 0054
Toimiston fax (03) 4518 0055

Pirkanmaan rahaston yleinen sähköposti: pirkanmaa@skr.fi