Suomen UWC-yhdistys myöntää vuosittain kymmenkunta stipendiä lukiolaisille United World Colleges -opiskelua varten. Suomen Kulttuurirahasto on rahoittanut stipendejä vuodesta 1966. Rahoitukseen osallistuu myös Svenska kulturfonden.

Haku tapahtuu ja oppilasvalinnan suorittaa Suomen UWC-yhdistys yhdessä UWC-toimikunnan kanssa. 

United World Colleges -järjestön koulut ovat hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäisiä kansainvälisiä kouluja. Yhteistä niiden toiminnalle on UWC-järjestön periaatteiden noudattaminen. Kaikkiaan maailmassa on 17 UWC-koulua neljässä eri maanosassa. Suomesta lähetetään opiskelijoita kymmeneen kouluun. Niiden koulutustaso vastaa Suomen lukioiden kahta viimeistä vuotta.

Huom. haku UWC-verkkosivuilta, ei Kulttuurirahaston apurahajärjestelmän kautta.

Lue lisää UCW-stipendeistä

UWC-Alumnitutkimus