Etelä-Savon apurahat

Etelä-Savon rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2020 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahoja jaettaessa etusijalla ovat eteläsavolaiset tieteen- ja taiteenharjoittajat sekä maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ. Tammikuun 2020 haussa on jaettavana 692 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Aarne J. Aarnion rahasto
 • Salli ja Aake Haakin rahasto
 • Juvan 550-vuotisrahasto
 • Kerimäen 350-vuotisrahasto
 • Kaisu ja Urho Kiukkaan rahasto, K-kaupan rahasto
 • William, Bertta ja Erkki Lylyksen rahasto
 • August Mehtälän rahasto
 • Toivo Pyyn rahasto
 • Rantasalmen rahasto
 • Suur-Savon Energiasäätiön rahasto
 • Salme ja Viljo Virtasen rahasto

Apurahaneuvonta

Toimisto on auki sopimuksen mukaan. Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä.

Avoimien ovien päivänä keskiviikkona 15.1.2020 klo 11-15 on tarjolla hakuneuvontaa Etelä-Savon rahaston toimistossa, osoitteessa Maaherrankatu 30 L 1, Mikkeli. Lämpimästi tervetuloa!

Vuosijuhla

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Päätökset tammikuun haun apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen vuosijuhlaa ja apurahan voi ottaa käyttöön vuosijuhlan jälkeen. Etelä-Savon rahaston vuoden 2020 vuosijuhlaa vietetään Savonlinnassa 13.5.2020.

Yhteystiedot

Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä
Päivikki
Eskelinen-Rönkä
asiamies