Etelä-Savon apurahat

Etelä-Savon rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahoja jaettaessa etusijalla ovat eteläsavolaiset tieteen- ja taiteenharjoittajat sekä maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ. Tammikuun 2021 haussa on jaettavana 700 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Etelä-Savon Säästöpankin rahasto
 • Järvi-Suomen Portin rahasto
 • Ahti Karjalaisen rahasto
 • Kaisu ja Urho Kiukkaan rahasto
 • Riitta Kivimurron rahasto
 • William, Bertta ja Erkki Lylyksen rahasto
 • Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n rahasto
 • Pellervolaisen Osuustoiminnan rahasto
 • Toivo Pyyn rahasto
 • Rantasalmen rahasto
 • Olavi Räsäsen rahasto
 • Suur-Savon Energiasäätiön rahasto

Apurahaneuvonta

Toimisto on auki sopimuksen mukaan. Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä.

Tervetuloa apurahainfoon! Maakuntarahastojen yhteinen webinaari järjestetään Zoomilla torstaina 28.1.2021 klo 13.00–15.00 Tilaisuus on kaikille avoin, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Mukaan pääset tästä linkistä: https://zoom.us/j/97512910609

Tilaisuudessa on myös mahdollista esittää kysymyksiä Q&A-toiminnon avulla. Kysymyksiin vastataan mahdollisuuksien mukaan joko suullisesti tai kirjallisesti webinaarin aikana.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Etelä-Savon rahaston vuoden 2021 apurahat julkaistaan 12.5.2021. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä
Päivikki
Eskelinen-Rönkä
asiamies