Etelä-Savon apurahat

Etelä-Savon rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2020. Apurahaa haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä.

Apurahojen painopistealueet

Etelä-Savon rahasto jakaa 705 000 euroa eteläsavolaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Uutena hakualana on Pelit.

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa.

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Päätökset tammikuun haun apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen vuosijuhlaa.

Toimisto on auki sopimuksen mukaan. Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä.

Yhteystiedot

Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä
Päivikki
Eskelinen-Rönkä
asiamies