Etelä-Savon apurahat

Etelä-Savon rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 16.1. – 10.2.2023 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahoja jaettaessa etusijalla ovat eteläsavolaiset tieteen- ja taiteenharjoittajat sekä maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ. Tammikuun 2022 haussa oli jaettavana 780 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Metsätieteiden suurapuraha

Tammikuun 2022 hakukierroksella Etelä-Savon rahasto julistaa haettavaksi Metsätieteiden suurapurahan. Tällä enintään 100 000 euron apurahalla rahasto haluaa edistää metsätieteiden tutkimusta maakunnassa. Apurahaa voivat hakea Etelä-Savossa toimivat tutkijaryhmät tai yhteisöt maakuntaan kohdistuviin tai siellä toteutettaviin hankkeisiin. Hakemukset voivat käsitellä metsätieteitä eri näkökulmista, esim. metsien ekologiaa, ilmastonmuutosta, metsä- ja puuteknologiaa tai metsävarojen kestävää käyttöä. Apurahaa voi hakea työskentelyyn, hankkeesta aiheutuviin kuluihin tai molempiin yhdessä. Tukea voidaan myöntää yhteen hankkeeseen tai jakaa muutaman hankkeen kesken.

Jos haet apurahaa tällaiseen hankkeeseen

 • Valitse hakemuksen alaksi se, joka lähinnä vastaa hankkeen alaa. Valitse lisäksi listalta muut hankkeeseesi sopivat alat
 • Valitse Apuraha-välilehdeltä kohta Erityiskohteet > Metsätieteiden suurapuraha.

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Aili ja Leo Davidssonin rahasto
 • Salli ja Aake Haakin rahasto
 • Kaisu ja Urho Kiukkaan rahasto
 • Toivo Kolehmaisen rahasto
 • William, Bertta ja Erkki Lylyksen rahasto
 • Länsi-Savo Oy:n rahasto
 • Heimo ja Heikki Meriläisen rahasto
 • Toivo Pyyn rahasto
 • Rantasalmen rahasto
 • Suur-Savon Matkailuyhdistyksen rahasto

Apurahaneuvonta

Toimisto on auki sopimuksen mukaan. Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä ja sihteeri Anu Toivonen. Voit myös katsoa ja kuunnella alla olevan esityksen Etelä-Savon apurahoihin liittyen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Etelä-Savon rahaston vuoden 2022 apurahat julkaistaan 10.5.2022. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 11.5.2022 lähtien.

Yhteystiedot:

Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä
Päivikki
Eskelinen-Rönkä
asiamies
SKR
Anu
Toivonen
sihteeri