Etelä-Savon apurahat

Etelä-Savon rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 16.1. – 10.2.2023 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahoja jaettaessa etusijalla ovat eteläsavolaiset tieteen- ja taiteenharjoittajat sekä maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ. Tammikuun 2023 haussa on jaettavana 790 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Suurapuraha energia-alan tutkimukseen

Etelä-Savon rahaston Tammikuun 2023 hakukierroksella on jaossa suurapuraha energia-alan tutkimukseen. Tällä enintään 100 000 euron apurahalla maakuntarahasto haluaa edistää energia-alaan liittyvää tutkimusta Etelä-Savossa. Hankkeessa voidaan selvittää esimerkiksi uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, energian varastointia tai muita huoltovarmuuteen liittyviä ratkaisuja.

Apurahaa voivat hakea maakuntarahaston yleiset hakukriteerit täyttävät tutkimusryhmät ja yhteisöt. Tukea voidaan myöntää yhteen tai useampaan maakunnassa suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan hankkeeseen.

Lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen

Tammikuun haun yhteydessä on haettavissa lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Haku on auki kaikkien maakuntarahastojen alueilla. Tätä apurahaa hakevat valitsevat maakuntarahaston sijaan maakuntarahastojen erityiskohteen, eli sydän- ja verisuonitautien tutkimus -apurahan.

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Juvan 550-vuotisrahasto
 • Kaisu ja Urho Kiukkaan rahasto
 • Riitta Kivimurron rahasto
 • Irja ja Hannes Lehtiön rahasto
 • William, Bertta ja Erkki Lylyksen rahasto
 • August Mehtälän rahasto
 • Pieksämäen seudun rahasto
 • Rantasalmen rahasto
 • Savonlinnan kaupungin 350-vuotisrahasto
 • Suur-Savon Energiasäätiön rahasto
 • Sisko ja Jaakko Viipurin rahasto

Apurahaneuvonta

Toimisto on auki sopimuksen mukaan. Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen etela-savo@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä ja sihteeri Anu Toivonen. Voit myös katsoa ja kuunnella alla olevan esityksen Etelä-Savon apurahoihin liittyen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Etelä-Savon rahaston vuoden 2023 apurahat julkaistaan 16.5.2023. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2023 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2023 alkaen.

Mikäli tarvitset Etelä-Savon rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2023 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Etelä-Savon rahaston logo

Lisätietoja Etelä-Savon rahaston apurahoista:

Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä
Päivikki
Eskelinen-Rönkä
asiamies
Iloinen mustapaitainen nainen katsoo kameraan.
Anu
Toivonen
sihteeri