Etelä-Savon apurahat

Etelä-Savon rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 22.1. – 9.2.2024 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahoja jaettaessa etusijalla ovat eteläsavolaiset tieteen- ja taiteenharjoittajat sekä maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ. Tammikuun 2024 haussa on jaettavana 870 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

 • Aarne J. Aarnion rahasto: tukee Etelä-Savon maakunnan taloudellista kehitystä edistävää tutkimustyötä.
 • Salli ja Aake Haakin rahasto: lääketieteellinen tutkimus ja opiskelu.
 • Maija-Liisa Heinin rahasto: tukee suomenkielisiä sanomalehden toimittajia.
 • Ahti Karjalaisen rahasto: tukee maa- ja metsätalousalaan liittyvää yritystoimintaa.
 • Kerimäen 350-vuotisrahasto: Kerimäen alueen henkinen ja aineellinen kulttuuri ja alueen nuorten jatko-opinnot.
 • Kaisu ja Urho Kiukkaan rahasto: yleinen
 • K-kaupan rahasto: yleinen
 • William, Bertta ja Erkki Lylyksen rahasto: edistää maa- ja metsätalousalan sekä syöpä- ja verisuonitautien tutkimustyötä.
 • Pellervolaisen Osuustoiminnan rahasto: yleinen
 • Toivo Pyyn rahasto: tukee ensisijaisesti mäntyharjulaisten ammatti- ja korkeakouluopintoja.
 • Rantasalmen rahasto: edistää Rantasalmella ja Etelä-Savon alueella yrittäjyyteen liittyvää tutkimustoimintaa ja koulutusta erityisesti mekaanisen puuteollisuuden alalla.
 • Irma ja Matti Toivakan rahasto: lääketieteellinen tutkimus ja henkinen kulttuuri Etelä-Savossa.
 • Aini ja Uki Voutilaisen rahasto: edistää yrittäjyyteen kohdistuvaa tutkimusta ja nuorten ammatillista jatkokoulutusta.

Kaikki Etelä-Savon rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä

Apurahaneuvonta

Toimisto on auki sopimuksen mukaan. Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen etela-savo@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat päällikkö Päivikki Eskelinen-Rönkä ja koordinaattori Anu Toivonen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Etelä-Savon rahaston vuoden 2024 apurahat julkaistaan 14.5.2024. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2024 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Mikäli tarvitset Etelä-Savon rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Etelä-Savon rahaston logo

Lisätietoja Etelä-Savon rahaston apurahoista:

Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä
Päivikki
Eskelinen-Rönkä
erityisasiantuntija, päällikkö
Iloinen mustapaitainen nainen katsoo kameraan.
Anu
Toivonen
koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi