Taiteilijat kaikilta taiteen aloilta voivat hakea apurahoja kansainväliseen työskentelyyn. Liikkuvuusapuraha on kuluapuraha itse järjestettyihin residensseihin tai muuhun kansainväliseen työskentelyyn.

Elokuun hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston residenssikohteeseen tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia.

Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Sivu on päivitetty 11.8.2023.

Liikkuvuusapurahat

Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys. Yhteisöhakijoiksi sopivia ovat muut kuin säännöllisen julkisen rahoituksen piiriin kuuluvat yhteisöt.

Apurahan edellytyksenä on vähintään yhden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Yhteen hakemukseen voi yhdistää useiden samaan hankkeeseen kuuluvien, vuoden sisällä tapahtuvien matkojen kuluja, joista vähintään yhden kesto on yksi viikko. Apurahaa voi hakea aikaisintaan marraskuun alussa tapahtuviin matkoihin.

Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat.

Apurahalla korvattavia kuluja ovat:
•    matkat
•    majoitus
•    residenssimaksut
•    rahti- ja vakuutusmaksut
•    muut matkan järjestämiseen välittömästi liittyvät kulut.

Haettavan apurahan suuruus voi olla 2 000–10 000 euroa kuluapurahana.

Kulttuurirahasto suhtautuu myönteisesti korkeampiin matkakustannuksiin, jotka johtuvat siitä, että matka suoritetaan ilmastoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla. Apurahalla voi kattaa välittömien matkakustannusten lisäksi myös päästökompensaatiomaksuja.

Liikkuvuusapurahaa ei voi hakea ulkomailta Suomeen suuntautuviin matkoihin. Lähtömaan ei kuitenkaan tarvitse olla Suomi.

Apurahaa ei voi hakea yleisiin elinkustannuksiin matkalla tai kotimaassa. Budjettiin ei myöskään voi sisällyttää päivärahaa matkan ajaksi. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä. Myönteinen liikkuvuusapurahapäätös ei ole este työskentelyapurahan saamiselle Kulttuurirahaston keskusrahaston ja maakuntarahastojen Loka- ja Tammikuun hakukierroksilla.

Liikkuvuusapurahaa ei voi hakea perusopintoihin sisältyviin ulkomaanmatkoihin tai ulkomailla suoritettavien perusopintojen kuluihin.

Liikkuvuusapurahahakemuksessa määriteltyä kohdemaata ei voi jälkikäteen muuttaa, eikä matkan kesto voi lyhentyä alle yhden viikon. Näihin muutoksiin ei voi hakea käyttötarkoituksen muutosta Kulttuurirahaston toimistosta, vaan apuraha katsotaan peruuntuneeksi. Matkan ajankohta tai taiteellisen työsuunnitelman sisältö voi muuttua, mistä ei tarvitse jättää muutoshakemusta, vaan muutos raportoidaan, kun apuraha selvitetään.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa Elokuun haun hakuaikana. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Elokuun hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston residenssikohteeseen tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia.

Hakulomake ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Työsuunnitelman tiivistelmässä tulee esitellä matkan kohde, kesto ja ajankohta sekä hankkeen sisältö tiiviissä muodossa. Hakemukseen voi liittää pidemmän työsuunnitelman (korkeintaan 3 sivua) tiedostona. Hakijan on eriteltävä tämän hankkeen kannalta merkityksellisimmät ansiot sekä matkan tai matkojen motivaatio näille varatuissa kentissä. Suomenkielisten hakijoiden toivotaan täyttävän hakemuksen suomeksi.

Liitteet, lausunnot ja lähettäminen

Pakollisia liitteitä ovat:
•    ansioluettelo (korkeintaan 3 sivua) 
•    työnäytteet, esim. portfolio tai kuvia taiteellisesta tuotannosta
•    budjetti.

Näiden lisäksi voi oheistaa esimerkiksi projektiin liittyvän hyväksymis-/kutsukirjeen.

Suurikokoisia kuvaliitteitä (yli 3M) ja videoita ei voi ladata hakemuksen yhteyteen. Sen sijaan suosittelemme tallentamaan kohteet esimerkiksi omalle kotisivulle ja liittämään hakemukseen sivun verkko-osoitteen. Muilla tavoin kuin hakemusjärjestelmän kautta toimitettuja hakemuksia tai liitteitä ei huomioida käsittelyssä.

Kulttuurirahaston lausuntojärjestelmä ei ole avoinna haun yhteydessä. Jos kuitenkin haluat liittää hakemukseen suosituksen, sen voi skannata hakemukseen liitteeksi.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen varmista, että hakemuksesi tila järjestelmässä on ”lähetetty”. Lähettämisen jälkeen hakemuksen voi peruuttaa ”hakemuksen hallinta” -toiminnon kautta. Muita muutoksia lähetettyyn hakemukseen ei voi tehdä.

Apurahan raportointi ja sitoumus

Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että hakija sitoutuu noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saadusta vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esitetyn suunnitelman mukaan. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että hakija sitoutuu apurahansaajan ohjeisiin, mikäli apuraha myönnetään.

Myönnetyt apurahat tulee selvittää Kulttuurirahaston verkkopalvelussa vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Apurahan selvittämättä jättäminen aiheuttaa esteen tulevien apurahojen saamiselle.

Päätösten julkistus

Liikkuvuusapurahapäätökset pyritään ilmoittamaan hakijoille ja julkistamaan lokakuun loppuun mennessä Kulttuurirahaston verkkosivuilla.

Lisätietoja liikkuvuusapurahoista:
Apurahasihteeri Eriika Johansson
Eriika
Johansson
suunnittelija
Anniina Majanlahti-Binaku, Varsinais-Suomen rahaston sihteeri
Anniina
Majanlahti-Binaku
sihteeri