Erätauko

Erätauko-säätiö perustettiin vuonna 2019 luomaan rakentavampaa keskustelukulttuuria, vähentämään yhteiskunnan jakautumista ja lisäämään ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan. Säätiön perustivat yhdessä Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra sekä Svenska kulturfonden.

Yhtenäisyys ei tarkoita samanmielisyyttä, vaan päinvastoin kykyä hyväksyä erimielisyydet ja ratkoa niitä rakentavasti kompromisseja hakien. Erätauko-säätiön perustamisen taustalla olikin tehdä Suomesta maailman parhaiten keskusteleva kansa.

Erätauko-menetelmän avulla lisää ymmärrystä keskusteluihin

Sitra kehitti vuosina 2016–2018 Erätauko-keskustelumenetelmän, jota voi käyttää erilaisissa ryhmissä ja organisaatioissa. Menetelmän avulla tuodaan eri lähtökohdista tulevia ihmisiä yhteen käymään tasavertaista keskustelua tärkeistä asioista ajan kanssa. Keskusteluihin halutaan mukaan erityisesti heidät, jotka eivät yleensä osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ohjaaja pitää huolta keskustelun rakentavasta ja tasavertaisesta ilmapiiristä käyttäen hyväksi Rakentavan keskustelun pelisääntöjä.

Säätiön perustehtäviin kuuluu yhteistyö Erätauko-verkostojen kanssa. Nykyään Erätaukoa käyttää ja on käyttänyt jo yli 350 eri organisaatiota ja toimijaa ja mukana keskusteluissa on ollut 65 000 osallistujaa. Erätaukoilijoita ovat esimerkiksi Allianssi, Valtioneuvoston kanslia, Kansanvalistusseura, Kalliolan Setlementti, Helsingin, Lahden, Espoon, Hämeenlinnan, Oulun, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Tuusulan kunnat ja kaupungit, Suomen Punainen Risti, Vanhempainliitto, Opetushallitus, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter, Oikeusministeriö, Ympäristöministeriö, Ulkoministeriö ja Suomen suurlähetystöt maailmalla, Valtiovarainministeriö sekä kouluja ja oppilaitoksia eri puolilta Suomea.

Kulttuurirahasto ja muut perustajajäsenet rahoittivat Erätauko-säätiötä vuosina 2019–2025 kukin 400 000 euron osuudella.

Lisää tietoa Erätauko-säätiöstä osoitteesta www.eratauko.fi/saatio/