Takaisin artikkelilistaukseen
Keskusrahasto
Huuto seis! Uusi säätiö edistämään rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua
23.5.2019
Erätauko-säätiötä perustamassa olivat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä SKF.
Erätauko-säätiön perustamiskokous pidettiin Kulttuurirahastossa 9.5.2019.
Suomen Kulttuurirahasto on 9.5.2019 perustanut Erätauko-säätiön yhdessä Sitran, Svenska kulturfondenin sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kanssa. Perustajat rahoittavat uutta säätiötä kolmen vuoden ajan yhteensä 200 000 euron osuudella kukin. Erätauko-säätiön tarkoituksena on edistää Suomessa rakentavampaa keskustelukulttuuria ja siten vähentää yhteiskunnan jakautumista. Se perustuu Sitran vuosina 2016–2018 laajan verkostonsa kanssa kehittämään Erätauko-toimintamalliin.

Suomen Kulttuurirahasto itse syntyi 1930-luvun lopulla laajasta kansalaisliikkeestä. Se oli nykyistäkin jyrkempien vastakohtien aikaa, mutta silti ihmiset eri maakunnista, yhteiskuntaryhmistä ja poliittisista suunnista pystyivät yhdistämään tavoitteensa ja perustamaan rahaston, josta lopulta koitui hyötyä kaikille. Tämänkin kiitollisuudenvelan takia Kulttuurirahastolle kansallinen yhtenäisyys ja yhteisvastuu ovat arvoja, joita haluamme tukea. Yhtenäisyys ei tarkoita samanmielisyyttä, vaan päinvastoin kykyä hyväksyä erimielisyydet ja ratkoa niitä rakentavasti kompromisseja hakien, kertoo Antti Arjava uuden säätiön ja Kulttuurirahaston yhteydestä.

"Jakolinjat kansalaisten välillä eivät ole lainkaan niin selkeitä ja syviä kuin julkisuudesta voisi päätellä." -Antti Arjava

Kulttuurirahasto on äskettäin ollut myös tekemässä selvityksiä suomalaisten identiteeteistä ja arvoista. Ne osoittavat, että jakolinjat kansalaisten välillä eivät ole lainkaan niin selkeitä ja syviä kuin julkisuudesta voisi päätellä. Sekä sosiaalinen että julkinen media korostavat eroja, joista helposti luisutaan viholliskuviin. On olennaisen tärkeää luoda tilaisuuksia, joissa ihmiset pääsevät kasvokkain ja ymmärtävät mielipide-erojensa taustalla olevat tekijät. Siihen pyrkii Erätauko. Näissä tilaisuuksissa ei ole tarkoitus löytää välittömiä ratkaisuja ongelmiin vaan luoda ilmapiiri, jossa on yleisesti helpompi sovitella yhteen eri näkökulmia. Tällainen tavoite sopii erinomaisesti Kulttuurirahastolle, joka edustaa satojatuhansia erilaisia lahjoittajiaan eikä itse ota kantaa poliittisiin kysymyksiin, Arjava toteaa.

Yhdessä rakentavampi keskustelukulttuuri

Erätauko-säätiö

Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu on demokratian ja toimivan yhteiskunnan perusedellytys, mutta se on osoittautunut vaikeaksi viime vuosina. Siksi neljä keskeistä yhteiskunnallista toimijaa on perustanut uuden säätiön, jonka tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu on demokratian ja toimivan yhteiskunnan perusedellytys, mutta se on osoittautunut vaikeaksi viime vuosina. Siksi neljä keskeistä yhteiskunnallista toimijaa on perustanut uuden säätiön, jonka tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Olemme huolissamme yhteiskunnan polarisaatiosta ja sen myötä kasvavista jännitteistä. Kyky ja halu käydä rakentavaa keskustelua on yhä tärkeämpää, jotta ymmärrämme toisiamme erilaisista lähtökohdistamme huolimatta, Erätauko-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Antti Arjava sanoo.

Yhteiskunnallinen keskustelu on tulehtunutta, demokraattinen järjestelmä kaipaa uudistusta ja monimutkaisessa maailmassa dialogin tarve kasvaa.

Säätiön taustalla on Sitran vuosina 2016-2019 tekemä työ Erätauko-toimintamallin kehittämiseksi ja levittämiseksi. Erätauko syntyi havainnosta, että yhteiskunnallinen keskustelu on tulehtunutta, demokraattinen järjestelmä kaipaa uudistusta ja monimutkaisessa maailmassa dialogin tarve kasvaa. Erätauko on tapa käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua niin, että mukaan saadaan eri lähtökohdista tulevat ihmiset tasavertaisesti – ja mukaan saadaan myös heidät, jotka yleensä jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle.

Uusi säätiö jatkaa ja kehittää eteenpäin Sitran tekemää työtä sekä yhdistää dialogin parissa Suomessa jo toimivia organisaatioita, jotta dialogiosaaminen leviäisi mahdollisimman laajalle.

On ollut hienoa nähdä, kuinka Erätauolle on ollut Suomessa suuri kysyntä: jo yli sata organisaatiota on ottanut Erätauon käyttöön ja Erätauko-keskusteluihin on osallistunut yli 6 500 ihmistä eri puolilla Suomea. Uuden toimijan myötä aukenee aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja Erätauko-työ vain voimistuu, iloitsee Erätaukoa Sitralla vetänyt Janne Kareinen.

Laura Arikka, Erätauko-säätiön toimitusjohtaja
Laura Arikka, Erätauko-säätiön toimitusjohtaja

Säätiön toimitusjohtajana aloittaa 1.6.2019 Laura Arikka. Arikka on toiminut aiemmin ihmisoikeus- ja yhteistyön asiantuntijana ev.lut. kirkossa. Hän oli mukana Erätauko-kehittäjäryhmässä ja on toiminut sen jälkeen Erätauko-mentorina.

On hienoa saada olla johtamassa Erätaukoa eteenpäin! Olen lukuisia kertoja nähnyt, miten menetelmä toimii ja keskustelu kannattaa. Yhteiset kohtaamiset ovat koskettaneet hyvin erilaisia ihmisiä. Suomen yhteiskuntarauha vahvistuu dialogin avulla.

Miksi perustajajäsenet lähtivät mukaan perustamaan Erätauko-säätiötä?

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

”Yksi Jenny ja Antti Wihurin rahaston tavoitteista on vauhdittaa keskustelua kunkin ajan yhteiskunnallisten aiheiden äärellä. Lähtemällä mukaan Erätauko-säätiön perustamiseen otamme laajemman näkökulman ja rakennamme edellytyksiä tavoitteen toteutumiselle – ilman dialogitaitoja keskustelua ei nimittäin synny tai se ei ole rakentavaa.” (Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa.)

Sitra

“Sitra on äärimmäisen iloinen, että Suomen eturivin säätiöt ovat yhdessä tukemassa Erätauko-projektissa hienosti käyntiin lähteneen työn jatkoa. Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu vaikuttaa niin demokratiaan, luottamukseen kuin yhteiskuntamme resilienssiinkin.” (Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Paula Laine.)

Svenska kulturfonden

”En av Svenska kulturfondens viktigaste målsättningar är att modigt bidra till att skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt att vara finländare. Vi tror att med hjälp av Dialogpaus tar hela Finland ett steg i rätt riktning. Konceptet har imponerat på oss och vi är nöjda över att kunna bidra till att det sprids i hela landet - på flera språk.” (Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden och styrelsemedlem i Dialogpaus-stiftelsen.)

Yhteystiedot:

Paula Laine, Erätauko-säätiön hallituksen puheenjohtaja, Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja
Puh. 029 618 487 paula.laine@sitra.fi

Antti Arjava, Erätauko-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, SKR:n yliasiamies
Puh. 050 385 7600 antti.arjava@skr.fi

Sören Lillkung, Erätauko-säätiön hallituksen jäsen, SKF:n toimitusjohtaja
Puh. 040 620 7500 soren.lillkung@kulturfonden.fi.

Arto Mäenmaa, Erätauko-säätiön hallituksen jäsen, Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies
Puh. 09 4542 4010 ja arto.maenmaa@wihurinrahasto.fi

Laura Arikka, Erätauko-säätiön toimitusjohtaja (1.6.2019 alkaen)
Puh. 044 579 2686