Visuaalisen taiteen vauhdittamo

Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rahastojen toteuttama Visuaalisen taiteen vauhdittamo on suunnattu Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla työskenteleville visuaalisen alan taiteilijoille.

Visuaalisen taiteen vauhdittamo on räätälöity vastaamaan alueen taidetoimijoiden tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on edistää alueen taiteilijoiden ammatillista kasvua ja osaamista.

Hankkeen ytimessä on visuaalisen alan taiteilijoille suunnattu Mestarikurssi, jolle otetaan 20 alueella toimivaa taiteilijaa vajaan vuoden kestävään toteutukseen. Kurssi edistää uusien taitojen oppimista, työssä jaksamista ja taiteilijoiden työllistymistä omassa työssään.

Verkostoituminen tarjoaa käytännön vertaistukea ja uusia tekemisen tapoja sekä taiteilijalle että taiteilijan työtä tukevalle taideyhteisölle. Innostavat ja inspiroivat tapahtumat ja kohtaamiset tukevat urapolkua ja ammatillista identiteettiä.

Avoimia tapahtumia myös yleisölle ja yhteisöille

Vauhdittamo tuo näkyvyyttä alueen visuaaliselle taiteelle ja tarjoaa runsaasti sisältöjä myös visuaalisen alan yhteisöille. Osa Mestarikurssin työpajoista ja koulutuksista on avoinna yhteisöille ja osa niistä on räätälöity yhteisöjen tarpeeseen. Vauhdittamo kutsuu taidejärjestön tai -yhteisön luottamushenkilöitä, työntekijöitä tai tuottajia mukaan tilaisuuksiin.

Osa hankkeen tapahtumista ja tilaisuuksista on avoinna myös yleisölle. Taideasiantuntijoiden luennoille ja taiteilijoiden esittelyihin on vapaa pääsy ja tilaisuuksista tiedotetaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaan rahastojen Facebook- ja Instagram-tileillä.

Taustaa

Vauhdittamon taustalla on vuosi sitten visuaalisen alan taiteilijoille ja yhteisöille toteutettu selvitys, jossa alueen toimijoilta kysyttiin taiteellisesta toiminnasta, tulevaisuuden odotuksista ja tarpeista. Kyselyyn vastanneista taiteilijoista 49% on harkinnut poismuuttoa alueelta. Vastauksissa tulikin esiin tarve uudenlaiselle, innostavammalle tulevaisuuden näkymälle, jota Vauhdittamolla halutaan edesauttaa.

Mestarikurssin hakuohjeet