Tulevaisuuden haasteet pohjolassa

Pohjoismaat ja koko maailma kohtaavat tällä vuosisadalla monia yhteiskunnallisia haasteita. Seitsemänvuotisen Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelman myötä luodaan perusta ainutlaatuiselle yhteistyölle, jonka tavoitteena on tarjota päätöksentekijöille uutta tietoa.

Tutkimusohjelma rahoittaa humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta pohjoismaalaisten kannalta merkittävistä yhteiskunnallisista haasteista. Ohjelman tutkimushankkeet käsittelevät ajankohtaisia aiheita digitaalisesta terveydestä ja oikeustieteistä ilmasto- ja kulttuurintutkimukseen.

Tutkimusohjelma on käynnissä vuosina 2021–2027, ja sitä rahoittavat Svenska litteratursällskapet i Finland, Riksbankens Jubileumsfond, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sekä Familjen Kamprads stiftelse.

Ohjelman kautta rahoitetaan yhtätoista hanketta, joista neljä on suomalaisista yliopistoista ja seitsemän ruotsalaisista yliopistoista tai tutkimusinstituuteista. Tutkijoita on mukana Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, ja edustettuna on kolmisenkymmentä tutkimusalaa. Rahoitussumma on yhteensä noin 10,5 miljoonaa euroa. Ohjelmalla halutaan ennen kaikkea edistää valtioiden ja tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta, ja tavoitteena on, että tutkimustuloksista on yhteiskunnalle konkreettista hyötyä.

Ohjelman kautta rahoitetaan aikamme suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvää tutkimusta yhteensä noin 10,5 miljoonalla eurolla.

Lue lisää hankkeesta