ReSES-hankkeessa tuotetaan sarja monitieteisiä työpajoja, paneelikeskusteluja ja luentoja taloustieteen roolista yhteiskunnassa syventyvien globaalien kriisien aikakaudella.

Tohtori, dosentti Nuri Emrah Aydinonatin (Helsingin yliopisto, TINT – Centre for Philosophy of Social Science) ja ReSES-työryhmän mukaan taloustieteen roolia yhteiskunnassa on välttämätöntä pohtia uudelleen. Taloustiede ja -politiikka kohtaavat tällä hetkellä uudenlaisia haasteita, ja siksi on tarpeen miettiä niiden sisältöjä, menettelytapoja ja viestintästrategioita uudella tavalla. Kasvavat paineet juontuvat meneillään olevista mittavista kriiseistä, kuten pandemia, sota sekä ilmastonmuutos ja lajikato; sekä tulevaisuuden sosiaalisista haasteista kuten epätasa-arvo, vanheneva väestö ja tekoälyn vaikutukset. Taloustieteen käyttökelpoisuus ja yhteiskunnallinen asema riippuu siitä, miten hyvin se mukautuu muuttuvan maailman haasteisiin.

ReSES-työryhmä järjestää poikkitieteellisiä tapahtumia kuten paneelikeskusteluja ja luentoja, joissa pureudutaan yllä mainittuihin ja muihin haasteisiin ja niiden seurauksiin. Aiheita käsitellään päätöksenteon, metodologian, instituutioiden ja kestävyyden näkökulmista. Kantava kysymys on, kuinka perusteellisesti taloustieteen ja -politiikan olisi uudistuttava onnistuakseen kohtaamaan nykyiset kriisit ja tulevat sosiaaliset haasteet ja niin muodoin säilyttääkseen yhteiskunnallisen auktoriteettinsa.

Lisätietoa hankkeesta

Facebookin F-logo

ReSES Facebook
 

Twitter-logo

 ReSES Twitter
 

YouTube-logo

ReSES YouTube