Lukulahja lapselle

Suomen Kulttuurirahasto käynnisti ensimmäistä kertaa Suomessa valtakunnallisen ja koko ikäluokan tavoittavan Lukulahja lapselle -ohjelman. Ohjelman toteutuksesta vastasi Lukukeskus.

Lukulahja lapselle 2019-21 -ohjelman tavoitteena oli tarjota tasavertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen kaikissa Suomen vauvaperheissä. Ohjelma valmisteltiin ja toteutettiin Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä 1,2 milj. euron rahoituksella sekä eduskunnan 150 000 euron avustuksella. Yksi tavoitteista oli lisätä ääneen lukemista pienten lasten perheissä ja innostaa perheitä säännöllisiin yhteisiin lukuhetkiin vauvaiästä lähtien.

− Lukulahja lapselle -ohjelma täydentää laadukasta suomalaista neuvolatyötä. Se antaa neuvolan henkilökunnalle mahdollisuuden muistuttaa perheitä yhteisten lukuhetkien tärkeydestä. Olen erittäin iloinen tästä Kulttuurirahaston panostuksesta lapsiperheille, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko toteaa.

Lukeminen tukee lapsen kehitystä monella tapaa

Säännöllisellä ääneen lukemisella voi vaikuttaa lapsen kehitykseen ja perheen sisäiseen vuorovaikutukseen. Yhteiset lukuhetket tukevat lapsen kielellisiä taitoja ja vahvistavat vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Lukemalla voi vahvistaa lapsen mielikuvitusta, tunnetaitoja ja tukea oppimista ja tulevaa koulunkäyntiä. Varhaislapsuuden lukukokemukset vaikuttavat ratkaisevasti myös myöhempiin lukutottumuksiin.

Eri tutkimusten perusteella on nähtävissä, että lukeminen kodeissa on viime vuosina vähentynyt huomattavasti. Asian tärkeys on huomattu myös muissa Euroopan maissa, ja yli 20 maassa onkin jo vuosikausia toiminut vauvaperheiden kirjalahjaohjelmat.

Lapsi lukukassin vierellä. Kuva: Niki Strbian
Kuva: Lukukeskus /Niki Strbian

Lukulahja lapselle -ohjelma oli jatkoa Lukukeskuksen jo aiemmin käynnistämälle neuvolayhteistyölle. Valtion ja säätiöiden rahoittamassa Lue lapselle -hankkeessa perheille on jaettu tietoa lukemisesta osana neuvolatarkastusta. Hankkeen pilotoinnin mahdollisti eduskunnan tuki.

Lukulahja lapselle -ohjelmassa vauvaperheille jaettiin neuvolatarkastuksessa kirjakassi, joka sisälsi kaksi kirjaa: pahvikirjan vauvoille ja satukirjan leikki-ikäiselle. Lukulahjaa varten kustannettiin uudet lasten kirjat. Kirjakassin sisältö laadittiin yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa. Valmisteluun osallistui lastenkirjailijoita, kuvittajia, tutkijoita, kirjastoammattilaisia, sosiaalityöntekijä sekä THL:n neuvola-asiantuntija, tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen. Kirjojen lisäksi perheille jaettiin myös Lue lapselle -lukumitta, lorukortit sekä kutsukortti kirjastoon.

Kirjakasseja jaettiin kaikissa Suomen 310 kunnassa yhteensä noin 650 neuvolassa. Kirjakasseja jaettiin yhteensä 150 000 kappaletta, suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi ja somaliksi.

Ohjelman vaikutuksia seurattiin vaikuttavuusselvityksin ja kirjakassin vaikutukset osoittautuivat merkittäviksi perheiden lukemisen lisäämiseksi. Tulosten myötä ohjelmaa päätettiin jatkaa Suomen eduskunnan myöntämällä rahoituksella. Ohjelmalle etsitään pysyvää rahoitusta.

Lukulahja lapselle -ohjelma on kirjattu Kansallisen lukutaitostrategian tavoitteisiin. Hankkeen kautta Suomen Kulttuurirahasto tukee Opetus- ja kulttuuriministeriön Lukutaitofoorumin työtä lasten lukemisen edistämiseksi.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Emmi Jäkkö, viestintä- ja hankepäällikkö
Lukukeskus
puh. 050 563 8998

emmi.jakko(at)lukukeskus.fi

Juhana Lassila, asiamies, apurahat ja kulttuuri
Suomen Kulttuurirahasto
puh. 040 517 8500
juhana.lassila(at)skr.fi