Hoitokunta

Pirkanmaan rahaston hoitokunta koostuu maakunnan eri alojen asiantuntijoista.

Puheenjohtaja

Helena Hiilivirta, dipl. sellisti, hum. kand.

Varapuheenjohtaja

Matti Posio, päätoimittaja

Jari Andersson, rehtori
Terhi Asumaniemi, toiminnanjohtaja
Anu Littunen, talous- ja hallintojohtaja
Katariina Mustakallio, dosentti
Timo Mäki-Ullakko, kauppaneuvos
Panu Raipia, teatterinjohtaja
Ulla Ruotsalainen, professori emerita
Pauli Sivonen, johtaja
Tapio Visakorpi, vararehtori