Suomalaisten yksinäisyys

Yksinäisyydestä on tullut keskeinen hyvinvointi- ja terveysvaje aikamme ihmisille ja sen myötä merkittävä yhteiskuntapoliittinen kysymys.

Argumenta-hanke

Suomessa yksinäisyyden yhteys heikkoon terveyteen, toimintakykyyn ja erilaisista elämänkolhuista toipumiseen on huomattu sekä väestötasoa että yksittäisiä ryhmiä, kuten mielenterveyskuntoutujia, asunnottomia sekä neulanvaihtopisteiden ja leipäjonojen asiakkaita käsittelevissä tutkimuksissa.

Yksinäisyys on merkittävä eriarvoisuuden muoto.

Yksinäisyydestä kiinnostuneet tutkijat ja kansalaisjärjestöt ovat verkostoituneet keväästä 2014 lähtien hyvinvointisosiologian professori Juho Saaren johdolla. Verkoston jäsenten määrä on kasvanut koko ajan, mikä on osoittanut yhteystyölle olevan tilausta. Tällä hetkellä verkostossa on edustajia kymmeneltä eri tieteenalalta, useista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sekä seitsemästä kansalaisjärjestöstä (Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Helsingin Diakonissalaitos, HelsinkiMissio, Kehitysvammaliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Punainen Risti ja Suomen Mielenterveysseura).

Suomalaisten yksinäisyys -hankkeen myötä yksinäisyydestä kiinnostuneita tutkijoita ja toimijoita kytketään entistä vahvemmin yhteen yhteisen aiheen äärelle. Työpajoissa pohdittiin seuraavia kysymyksiä:

  • kuinka laajalti yksinäisyyttä koetaan eri väestöryhmissä ja miten yksinäisyys kytkeytyy eriarvoisuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa
  • millaisia seurauksia yksinäisyydellä on suomalaisten hyvinvoinnille ja terveydelle
  • miten yksinäisyydestä aiheutuvia hyvinvointi- ja terveysvajeita voidaan vähentää järjestötoiminnalla ja yhteiskuntapolitiikalla.

Hankkeen puitteissa järjestettiin neljä työpajaa ja yksi yleisöseminaari. Työpajojen keskustelua jatkettiin sosiaalisen median kautta, johon perustettiin kaksi alustaa. Hanke tuotti professori Juho Saaren toimittaman julkaisun ”Suomalaisten yksinäisyys”.

Hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopisto. Sen vastaavana johtajana toimi professori Juho Saari (UEF) ja hankkeen työpajakoordinaattorina ja projektitutkijana toimii VTM Elisa Tiilikainen (UEF).

Lisätietoa hankkeesta