Julkaisut

Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja miten tilanne on mahdollisesti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

TUUMA-hankkeessa on tarkasteltu viranomaisten, päätöksentekijöiden ja osallisten näkökulmista sitä, miten tutkittu ympäristötieto on viimeisen 20 vuoden aikana välittynyt maakuntakaavoitusta koskevaan päätöksentekoon.

>

Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja miten tilanne on mahdollisesti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Hankkeessa tutkittiin poliittiseen päätöksentekoon osallistuvia tiedontuottajaorganisaatioita ja tiedontuottajien muuttuvaa asemaa päätöksenteossa.

>

Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja miten tilanne on mahdollisesti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Raportissa selvitetään, millainen tiedontuotanto on ohjannut suomalaisia yhteisöverouudistuksia.

>

Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja miten tilanne on mahdollisesti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Tutkimushankkeessa tarkasteltiin tutkitun tiedon hyödyntämistä kriminaalipoliittisten lakihankkeiden valmistelussa.

>

Suomen Kulttuurirahaston teettämä laaja kyselytutkimus kartoitti suomalaisten suhdetta taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuurirahasto teetti kyselytutkimuksen TNS Gallup Oy:llä syys-lokakuussa 2013. Tutkimukseen vastasi internetpaneelissa yhteensä 8059 henkilöä, ja aineisto edustaa maamme 15–74-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunta).

>

Suomen Kulttuurirahaston teettämä laaja kyselytutkimus kartoitti suomalaisten suhdetta taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuurirahasto teetti kyselytutkimuksen TNS Gallup Oy:llä syys-lokakuussa 2013. Tutkimukseen vastasi internetpaneelissa yhteensä 8059 henkilöä, ja aineisto edustaa maamme 15–74-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunta).

>

"Kulttuurirahasto toimii vastuullisesti sekä sijoittajana että tieteen ja taiteen tukijana. Taloudellisessa päätöksenteossa kiinnitetään huomiota niin ilmastoasioihin kuin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Taidetestaajat-hankkeen jatkuminen julkisella rahoituksella on tämän hetken keskeisin tavoite."

>

"Kulttuurirahaston tehtävän kannalta kyseessä oli kaikkien aikojen paras vuosi."

>

"Kulttuurirahaston tuki tieteelle ja taiteelle nousee edelleen ja suurhanke Taidetestaajat käynnistyi. Säätiön perustaminen nimettiin itsenäisyyden ajan tärkeimmäksi kulttuuriteoksi."

>

"Kulttuurirahaston talous on vahvempi kuin koskaan. Tuki tieteelle ja taiteelle kasvaa, mutta säätiötä huolestuttaa yhteiskunnan henkinen jakautuminen."

>

"Kulttuurirahaston budjetti on hyvien sijoitustuottojen ansiosta kasvussa. Rahasto on pyrkinyt tukemaan kulttuuripolitiikkaa myös kriittisillä ajatuksilla ja aloitteilla."

>

"Kulttuurirahasto juhli 75-vuotista taivaltaan mediakampanjalla, uudella suurhankkeella sekä ennätyksellisellä apurahasummalla. Rahaston talous on vuoden päättyessä entistä vahvemmalla pohjalla."

>

”Koko kansaa edustavan rahaston olemus perustuu laaja-alaisuuteen, moni­arvoisuuteen ja erilaisten intressien ymmärtämiseen.”

>