Julkaisut

Suomen Kulttuurirahaston lehti

>

"Poikkeusajoista huolimatta Kulttuurirahasto on jatkanut vakaasti tukea tieteelle ja taiteelle. Rahoituksella pyritään yhä merkittävämpiin vaikutuksiin."

>

"Toinen koronavuosi käytettiin talouden vahvistamiseen ja uusien hankkeiden suunnitteluun."

>

"Pandemian keskellä Kulttuurirahasto turvasi vahvaan talouteensa ja lisäsi tukea kulttuurin tekijöille."

>

Kaikista ei ikinä tule taiteen ystäviä, eikä sitä vaaditakaan. Tärkeintä on antaa jokaiselle mahdollisuus itse muodostaa käsityksensä, muuten mahdollisuuksien tasa-arvo ei toteudu. Taidetestaajien kyselytulos, että kolmannes nuorista on valmis uusimaan kokemuksensa ja toinen kolmannes harkitsee sitä, on dramaattisen myönteinen ajatellen suomalaista kulttuuriyleisöä – vaikka vastauksissa olisi kohteliaisuuslisääkin, mikä kahdeksasluokkalaisten tapauksessa ei liene kovin merkittävä virhelähde. Kyseinen julkaisu kertoo, miten asiat ovat sujuneet Taidetestaajat-hankkeessa, ja samalla se auttaa sekä tämän että vastaavien hankkeiden toteuttamista tulevaisuudessa.

>

Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja miten tilanne on mahdollisesti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

TUUMA-hankkeessa on tarkasteltu viranomaisten, päätöksentekijöiden ja osallisten näkökulmista sitä, miten tutkittu ympäristötieto on viimeisen 20 vuoden aikana välittynyt maakuntakaavoitusta koskevaan päätöksentekoon.

>

Ministeriöiden laajapohjaiset valmisteluelimet ovat olleet projektin keskeinen tutkimuskohde. Nämä politiikan hämäriin nurkkiin sijoittuvat elimet ovat useimmille kansalaisille täysin vieraita, mutta niiden merkitys on kiistaton. Tutkimuksessa tarkastellaan, mitä tutkijoiden osallisuudelle valmistelutyöryhmissä on tapahtunut pitemmällä aikavälillä ja miten ministeriöt nykyään hyödyntävät tutkijoita ja tutkimustietoa poliittishallinnollisessa valmistelussa.

>

Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja miten tilanne on mahdollisesti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Hankkeessa tutkittiin poliittiseen päätöksentekoon osallistuvia tiedontuottajaorganisaatioita ja tiedontuottajien muuttuvaa asemaa päätöksenteossa.

>

Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja miten tilanne on mahdollisesti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Raportissa selvitetään, millainen tiedontuotanto on ohjannut suomalaisia yhteisöverouudistuksia.

>

Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja miten tilanne on mahdollisesti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Tutkimushankkeessa tarkasteltiin tutkitun tiedon hyödyntämistä kriminaalipoliittisten lakihankkeiden valmistelussa.

>

Suomen Kulttuurirahaston teettämä laaja kyselytutkimus kartoitti suomalaisten suhdetta taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuurirahasto teetti kyselytutkimuksen TNS Gallup Oy:llä syys-lokakuussa 2013. Tutkimukseen vastasi internetpaneelissa yhteensä 8059 henkilöä, ja aineisto edustaa maamme 15–74-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunta).

>

Suomen Kulttuurirahaston teettämä laaja kyselytutkimus kartoitti suomalaisten suhdetta taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuurirahasto teetti kyselytutkimuksen TNS Gallup Oy:llä syys-lokakuussa 2013. Tutkimukseen vastasi internetpaneelissa yhteensä 8059 henkilöä, ja aineisto edustaa maamme 15–74-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunta).

>

"Kulttuurirahasto toimii vastuullisesti sekä sijoittajana että tieteen ja taiteen tukijana. Taloudellisessa päätöksenteossa kiinnitetään huomiota niin ilmastoasioihin kuin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Taidetestaajat-hankkeen jatkuminen julkisella rahoituksella on tämän hetken keskeisin tavoite."

>

"Kulttuurirahaston tehtävän kannalta kyseessä oli kaikkien aikojen paras vuosi."

>

"Kulttuurirahaston tuki tieteelle ja taiteelle nousee edelleen ja suurhanke Taidetestaajat käynnistyi. Säätiön perustaminen nimettiin itsenäisyyden ajan tärkeimmäksi kulttuuriteoksi."

>

"Kulttuurirahaston talous on vahvempi kuin koskaan. Tuki tieteelle ja taiteelle kasvaa, mutta säätiötä huolestuttaa yhteiskunnan henkinen jakautuminen."

>