Julkaisut

"Kulttuurirahasto toimii vastuullisesti sekä sijoittajana että tieteen ja taiteen tukijana. Taloudellisessa päätöksenteossa kiinnitetään huomiota niin ilmastoasioihin kuin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Taidetestaajat-hankkeen jatkuminen julkisella rahoituksella on tämän hetken keskeisin tavoite."

>

"Kulttuurirahaston tehtävän kannalta kyseessä oli kaikkien aikojen paras vuosi."

>

"Kulttuurirahaston tuki tieteelle ja taiteelle nousee edelleen ja suurhanke Taidetestaajat käynnistyi. Säätiön perustaminen nimettiin itsenäisyyden ajan tärkeimmäksi kulttuuriteoksi."

>

"Kulttuurirahaston talous on vahvempi kuin koskaan. Tuki tieteelle ja taiteelle kasvaa, mutta säätiötä huolestuttaa yhteiskunnan henkinen jakautuminen."

>

"Kulttuurirahaston budjetti on hyvien sijoitustuottojen ansiosta kasvussa. Rahasto on pyrkinyt tukemaan kulttuuripolitiikkaa myös kriittisillä ajatuksilla ja aloitteilla."

>

"Kulttuurirahasto juhli 75-vuotista taivaltaan mediakampanjalla, uudella suurhankkeella sekä ennätyksellisellä apurahasummalla. Rahaston talous on vuoden päättyessä entistä vahvemmalla pohjalla."

>

”Koko kansaa edustavan rahaston olemus perustuu laaja-alaisuuteen, moni­arvoisuuteen ja erilaisten intressien ymmärtämiseen.”

>

Sittenkin samaa kansaa. Huoli toisista yhdistää suomalaisia.

>

Omaehtoisen popin tekijä. Litku Klemetti oli viime vuoden puhutuin suomalainen indieartisti.

>

Lasin kirkas tulevaisuus. Nuutajärven Pruukissa on alkanut uusi nousukausi.

>

Mahdollisuuksien kivi. Lincoln Kayiwa näkee graniitin uudet käyttötavat.

>