Lapin apurahat

Lapin rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 22.1. – 9.2.2024 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Lapin rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai siihen kohdistuvaa tieteellistä ja taiteellista työtä sekä kulttuuritoimintaa. Tammikuun 2024 haussa on jaettavana 560 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Lapin rahasto kokee tärkeäksi tukea saamelaiskulttuurin lisäksi yhteiskuntatieteen, käyttäytymistieteen, taiteiden ja arktisen alueen tutkimusta. Rahasto jakaa myös monivuotisia apurahoja.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • M. S. Elomaan rahasto: lääketieteen, kuvataiteiden ja musiikin edistämiseen sekä saamelaisopiskelijoiden tukemiseen.
  • Mikko ja Sirkka Jokelan rahasto: tukee oikeustiedettä ja lääketiedettä
  • Kemijoki Oy:n rahasto: tukee Lapin kulttuuria ja taloudellista kehitystä
  • Salli ja Kaarlo Merikosken rahasto: edistää kansanopetusta.
  • Lapin Osuuspankkien rahasto: tukee Lapin kulttuuria ja taloudellista kehitystä
  • Lapin tutkimusrahasto: edistää tutkimustyötä Lapin maakunnassa
  • Längmanin yrittäjärahasto I: edistää Lapin maakunnan taloudellista vaurastumista
  • Martti Miettusen rahasto: yleinen
  • Aino Yliruokasen tiederahasto: yleinen.

Kaikki Lapin rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen lappi@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat päällikkö Susanna Jänkälä ja koordinaattori Piia Julkunen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Lapin rahaston vuoden 2024 apurahat julkaistaan 25.5.2024. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2024 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Mikäli tarvitset Lapin rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella, #lapinrahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Lapin rahaston logo

Lisätietoja Lapin rahaston apurahoista:

Susanna Jänkälä, Lapin rahaston asiamies
Susanna
Jänkälä
päällikkö
Piia Julkunen, Pohjois-Savon rahaston sihteeri
Piia
Julkunen
koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi