Lapin apurahat

Lapin rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2022 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Lapin rahasto jakaa apurahoja lappilaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Tammikuun 2021 haussa oli jaettavana 560 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Saamelaiskulttuurin tukemiseen myönnettiin 30 000 euroa. Lisäksi M.S. Elomaan rahastosta jaettiin 13 000 euroa saamelaisopiskelijoiden tukemiseksi.

Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tukemiseksi lastenkulttuurille myönnetään 20 000 euroa. Apurahoja voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja nuorisoryhmien vetäjät. Lasten kulttuuritoiminnassa tärkeänä pidetään lasten osallistumista.

Tieteisiin ja taiteisiin on mahdollista hakea kokovuotista apurahaa, jonka suuruus on 26 000 euroa. Visuaalisiin taiteisiin myönnetään ainakin yksi kokovuotinen 26 000 euron työskentelyapuraha.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

A.E. Nordenskiöldin stipendi

A. E. Nordenskiöldin -stipendin tarkoituksena on edistää arktisen alueen tutkimusta, ja sitä voivat hakea kaikkien tieteen alojen tutkijat. Stipendi on 24 000 euroa, ja se myönnetään yhdelle henkilölle tai työryhmälle.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Mikko ja Sirkka Jokelan rahasto
  • Suoma ja Veijo Kärjen rahasto
  • Lapin taiderahasto
  • Lapin tutkimusrahasto
  • Ragnar Lassinantin rahasto
  • Irja ja Väinö Pekkalan rahasto
  • Sirkka ja Ahti Riskun rahasto
  • Kerttu Uutelan rahasto
  • Aino Yliruokasen rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen lappi@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Marjut Kuusisto ja sihteeri Piia Julkunen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Lapin rahaston vuoden 2021 apurahat julkaistiin 22.5.2021. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Marjut Kuusisto, Lapin rahaston asiamies
Marjut
Kuusisto
asiamies
Piia Julkunen, Pohjois-Savon rahaston sihteeri
Piia
Julkunen
sihteeri