Lapin apurahat

Lapin rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2020.

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa

Asiamies
Marjut Kuusisto
puh. 050 385 7609
sähköposti: etunimi.sukunimi@skr.fi

Sihteeri
Tittamari Marttinen
puh. 050 3211 784
sähköposti: etunimi.sukunimi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet

Tieteisiin ja taiteisiin on mahdollista hakea kokovuotista apurahaa, jonka suuruus on 24 000 euroa. Laajoihin, maakunnallisesti merkittäviin ja tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin voidaan myöntää 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Visuaalisiin taiteisiin myönnetään ainakin yksi kokovuotinen 24 000 euron työskentelyapuraha.

A. E. Nordenskiöldin -stipendin tarkoituksena on edistää arktisen alueen tutkimusta, ja sitä voivat hakea kaikkien tieteen alojen tutkijat. Stipendi on 24 000 euroa, ja se myönnetään yhdelle henkilölle tai työryhmälle. M. S. Elomaan rahastosta jaetaan 12 000 euroa saamelaisopiskelijoiden tukemiseksi.

Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan myönnetään vähintään 20 000 euroa. Apurahoja voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja nuorisoryhmien vetäjät. Lasten kulttuuritoiminnassa tärkeänä pidetään lasten osallistumista.

Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa.

Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka on toimitettu hakuohjeen mukaisesti Lapin rahastoon verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16 mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Yhteystiedot

Asiamies Marjut Kuusisto
Marjut
Kuusisto
asiamies
Lapin rahaston sihteeri Tittamari Marttinen
Tittamari
Marttinen
sihteeri