Lapin apurahat

Lapin rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 16.1. – 10.2.2023 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Lapin rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai siihen kohdistuvaa tieteellistä ja taiteellista työtä sekä kulttuuritoimintaa. Tammikuun 2022 haussa oli jaettavana 570 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Lapin rahasto kokee tärkeäksi tukea arktisen alueen tutkimusta sekä saamelaiskulttuuria.

Myös lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa tuetaan vuosittain. Apurahoja voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja nuorisoryhmien vetäjät. Lasten kulttuuritoiminnassa tärkeänä pidetään lasten osallistumista.

Tieteisiin ja taiteisiin on mahdollista hakea kokovuotista apurahaa, jonka suuruus on 26 000 euroa. Visuaalisiin taiteisiin myönnetään ainakin yksi kokovuotinen 26 000 euron työskentelyapuraha.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

A.E. Nordenskiöldin stipendi

A. E. Nordenskiöldin -stipendin tarkoituksena on edistää arktisen alueen tutkimusta, ja sitä voivat hakea kaikkien tieteen alojen tutkijat. Kokovuotinen stipendi myönnetään yhdelle henkilölle tai työryhmälle.

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Mikko ja Sirkka Jokelan rahasto
  • Lapin Sivistysseuran rahasto
  • Lapin tutkimusrahasto
  • Längmanin yrittäjärahasto I
  • Martti Miettusen rahasto
  • Aino Yliruokasen rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen lappi@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Susanna Jänkälä ja sihteeri Piia Julkunen. Voit myös katsoa alla olevan esittelyn Lapin apurahoista.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Lapin rahaston vuoden 2022 apurahat julkaistaan 21.5.2022. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 11.5.2022 lähtien.

Yhteystiedot:

Susanna Jänkälä, Lapin rahaston asiamies
Susanna
Jänkälä
asiamies
Piia Julkunen, Pohjois-Savon rahaston sihteeri
Piia
Julkunen
sihteeri