Pohjois-Pohjanmaan apurahat

Pohjois-Pohjanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1.–10.2.2021 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Rahasto jakaa apurahoja pohjoispohjalaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä Pohjois-Pohjanmaalla tehtävään tai maakuntaan kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön, kulttuuritoimintaan ja kotiseututyöhön. Tammikuun 2021 haussa on jaettavana 670 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahojen haussa kannustetaan luovien alojen toimijoita luottamaan omaan näkemykseensä ja tutkijoita uusiin avauksiin.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tammikuun haussa pyritään myöntämään vähintään 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Inger ja Aaro Korkeakiven rahasto
  • Eeva, Esko ja Timo Laapaksen rahasto
  • Oulun ylioppilasrahasto
  • Karl Ivar Rinteen rahasto
  • Fanny ja Yrjö Similän rahasto
  • Aino Soiliksen rahasto
  • Ylivieskan rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen pohjois-pohjanmaa@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Jari Sivonen ja sihteeri Tittamari Marttinen.

Tervetuloa apurahainfoon! Maakuntarahastojen yhteinen webinaari järjestetään Zoomilla torstaina 28.1.2021 klo 13.00–15.00 Tilaisuus on kaikille avoin, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Mukaan pääset tästä linkistä: https://zoom.us/j/97512910609

Tilaisuudessa on myös mahdollista esittää kysymyksiä Q&A-toiminnon avulla. Kysymyksiin vastataan mahdollisuuksien mukaan joko suullisesti tai kirjallisesti webinaarin aikana.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2021 apurahat julkaistaan 21.5.2021. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Asiamies Jari Sivonen
Jari
Sivonen
asiamies
Lapin rahaston sihteeri Tittamari Marttinen
Tittamari
Marttinen
sihteeri