Pohjois-Pohjanmaan apurahat

Pohjois-Pohjanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.–10.2.2022 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Rahasto jakaa apurahoja pohjoispohjalaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä Pohjois-Pohjanmaalla tehtävään tai maakuntaan kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön, kulttuuritoimintaan ja kotiseututyöhön. Tammikuun 2022 haussa on jaettavana 700 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahojen haussa kannustetaan luovien alojen toimijoita luottamaan omaan näkemykseensä ja tutkijoita uusiin avauksiin.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Längmanin yrittäjärahasto III
  • Teuvo Mällisen rahasto
  • Oulun ylioppilasrahasto
  • Pohjois-Pohjanmaan kuvataiderahasto
  • Karl Ivar Rinteen rahasto
  • Heikki Ruotsalaisen rahasto
  • Sanomalehti Kalevan rahasto
  • Laura ja Heikki Sarvelan rahasto
  • Fanny ja Yrjö Similän rahasto
  • Aino Soiliksen rahasto

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen pohjois-pohjanmaa@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Jari Sivonen ja sihteeri Tittamari Marttinen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2021 apurahat julkaistiin 21.5.2021. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

Yhteystiedot

Jari Sivonen, Pohjois-Pohjanmaan rahaston asiamies
Jari
Sivonen
asiamies
Tittamari Marttinen
Tittamari
Marttinen
sihteeri