Rahankeräyslupa
Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Keräyslupanumero: Suomi RA/2020/1046, alueena koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Myöntämisajankohta: 02.09.2020
Luvan saaja: Suomen Kulttuurirahasto sr

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Suomen Kulttuurirahaston tarkoituksena on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä muutenkin harjoittamalla ja tukemalla sellaista toimintaa, joka edistää suomalaiskansallisen kulttuurin kaikinpuolista menestymistä. Kerätyt varat käytetään tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri hankkeiden tukemiseen. Käyttötarkoitus voi olla joko erityinen tai yleinen.

Yleiseen käyttöön kerätyillä varoilla voidaan tukea kaikkia tieteen ja taiteen aloja rajoituksetta. Erityiseen tarkoitukseen kerätyillä varoilla voidaan tukea vain jotain rajattua tieteen tai taiteen aluetta.

Rahankeräystili:

FI88 1555 3000 1277 70 (NDEAFIHH)

Lahjoitusta maksettaessa tulee viestikentässä kertoa joko nimikkorahaston nimi tai yleisrahasto, johon lahjoitus tahdotaan ohjata. Lisäksi pyydämme kertomaan onko kyseessä toimintalahjoitus vai pääomalahjoitus. Toimintalahjoitus käytetään nimetyn rahaston varsinaiseen toimintaan. Pääomalahjoitus lisätään nimetyn rahaston pääomaan ja sen kerryttämät sijoitustuotot käytetään varsinaiseen toimintaan.