Rahankeräyslupa
Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Keräyslupanumero: Suomi RA/2018/916, alueena koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Myöntämisajankohta: 12.10.2018
Toimeenpanoaika: 1.11.2018-31.10.2020
Luvan saaja: Suomen Kulttuurirahasto sr

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Suomen Kulttuurirahaston tarkoituksena on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä muutenkin harjoittamalla ja tukemalla sellaista toimintaa, joka edistää suomalaiskansallisen kulttuurin kaikinpuolista menestymistä. Kerätyt varat käytetään tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri hankkeiden tukemiseen. Käyttötarkoitus voi olla joko erityinen tai yleinen.

Yleiseen käyttöön kerätyillä varoilla voidaan tukea kaikkia tieteen ja taiteen aloja rajoituksetta. Erityiseen tarkoitukseen kerätyillä varoilla voidaan tukea vain jotain rajattua tieteen tai taiteen aluetta.

Keräystavat: vedotaan yleisöön internet-ilmoituksin, lehti-ilmoituksin ja henkilökohtaisin yhteydenotoin.