Kymenlaakson apurahat

Kymenlaakson rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2020. Hakemus liitteineen tulee lähettää Apurahanhakijan verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä.

Apurahojen painopistealueet

Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto jakaa 470 000 euroa kymenlaaksolaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille. Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Uutena hakualana on Pelit.

Rahasto haluaa erityisesti kannustaa hakemaan tukea hankkeille, jotka edistävät maakunnallista yhteistyötä.

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa.

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Päätökset tammikuun haun apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen vuosijuhlaa.

Tervetuloa avoimien ovien päivään

Kymenlaakson Kulttuurirahastoon torstaina 17.1.2019 klo 11.00–15.00, Kauppalankatu 2 A 1, Kouvola. Tarjolla ajankohtaista hakutietoa, vinkkejä ja neuvontaa Kymenlaakson rahaston apurahojen hakemista suunnitteleville.

Kymenlaakson Kulttuurirahaston vuoden 2019 vuosijuhlaa vietetään Kotkassa 16.5.2019.

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kymenlaakso@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä ja sihteeri Camilla Grönlund.

Yhteystiedot

Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä
Päivikki
Eskelinen-Rönkä
asiamies
Sihteeri Camilla Grönlund
Camilla
Grönlund
sihteeri
Tavoitettavissa seuraavan kerran 2.12.2019