Kymenlaakson apurahat

Kymenlaakson rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 22.1. – 9.2.2024 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahoja jaettaessa etusijalla ovat kymenlaaksolaiset tieteen- ja taiteenharjoittajat sekä maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ. Rahasto ei tue pelkkiä laitehankintoja ja matkoja. Tammikuun haussa 2024 rahasto jakaa työskentely- ja kuluapurahoja yhteensä 500 000 euroa.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Toivo Huuhtasen rahasto, tukee Haminasta kotoisin olevien nuorten opintoja, tieteellistä tai taiteellista toimintaa sekä muuta kulttuuritoimintaa
  • Rakel ja Aarne Kesäsen rahasto: tukee lääketieteen ja luonnontieteiden tutkimusta.
  • Uuno Klamin rahasto, yleinen
  • Elli Kuuselan rahasto, edistää musiikkia
  • Elsa Parosen rahasto, yleinen
  • Olavi ja Alli Pietikäisen rahasto, tukee lääketieteellistä, lähinnä sydän- ja verisuonitautien tutkimusta ja niihin liittyvää kansanterveystyötä.

Kaikki Kymenlaakson rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä.

Apurahaneuvonta

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kymenlaakso@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat päällikkö Päivi Venäläinen ja koordinaattori Anu Toivonen.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Kymenlaakson rahaston vuoden 2024 apurahat julkaistaan 15.5.2024. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2024 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Mikäli tarvitset Kymenlaakson rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Kymenlaakson rahaston logo

Lisätietoja Kymenlaakson rahaston apurahoista:

Nainen mustassa paidassa ja silmälaseissa. Vaaleanruskeat hiukset ulottuvat olkapäille. Taustalla metsä
Päivi
Venäläinen
erityisasiantuntija, päällikkö
Iloinen mustapaitainen nainen katsoo kameraan.
Anu
Toivonen
koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi