Kulttuurijournalismin mestarikurssi

Suomen Kulttuurirahasto järjesti vuosina 2013 ja 2016 kulttuurijournalismin mestarikurssit tavoitteena innostaa toimittajia pohtimaan kulttuurijournalismin merkitystä nykymediassa sekä lisätä toimittajien tietämystä kulttuurin eri osa-alueista.

Kurssi oli tarkoitettu lehtien ja sähköisten tiedotusvälineiden yleistoimittajille, jotka halusivat suuntautua kulttuurijournalismiin sekä kulttuuritoimittajille, jotka halusivat syventää valmiuksiaan. Tavoitteena oli tuottaa uusia oivalluksia sekä kokeneille että aloitteleville toimittajille ja lisätä toimittajien kulttuurin tuntemusta. Kurssilla paneuduttiin myös käytännön työhön kritiikkien, kulttuuriuutisten ja -artikkeleiden kirjoittamisessa. Osallistujat pohtivat yhdessä kulttuurijournalismin tulevaisuutta mediassa sekä keinoja saada lukijat kiinnostumaan kulttuurista.

Monipuoliselle kurssille runsaasti hakijoita

Ensimmäiselle kurssille haki 361 toimittajaa, joista valittiin 20 osallistujaa. Toiselle kurssille hakijoita oli 209, osallistujia 15. Valituilta edellytettiin journalistisen työn perusvalmiuksia. Tavoitteena oli, että kurssilaiset oppivat myös toisiltaan, joten mukaan valittiin sekä kokeneita että uransa alussa olevia toimittajia eri puolilta Suomea.

Kurssin kesto oli 5 kuukautta elokuusta joulukuuhun sisältäen noin 10 viikkoa lähiopetusta. Kurssilaiset saivat kuukausiapurahan, jonka avulla he pystyivät jäämään koulutuksen ajaksi pois päivätyöstään. Kurssin kokonaisbudjetti oli molemmilla kerroilla noin puoli miljoonaa euroa.

Osallistujat tapasivat kurssin aikana satoja eri taiteen alojen ammattilaisia ja vierailivat taidekohteissa ja kulttuuritapahtumissa ympäri Suomea ja myös ulkomailla. Kurssi sisälsi kirjoittamista, ryhmätyöskentelyä ja -tehtäviä sekä jälkimmäinen kurssi myös yleisöyhteistyön ja tapahtumien suunnittelua.

Työskentelyn tukena kurssilaisilla oli myös kokeneita journalisteja mentoreina. Vuoden 2013 kurssilla mentoreina toimivat Antti Blåfield, Paula Holmila, Ilkka Malmberg, Reetta Meriläinen sekä Kaisu Mikkola ja vuoden 2016 kurssilla Veera Luoma-Aho ja Minna Joenniemi. Vuoden 2016 kurssin rehtorina toimi Jaakko Lyytinen.

Vuoden 2016 kurssin päätteeksi kurssilaiset toimittivat syksyn aikana syntyneistä teksteistä antologian ”Jotkut myös väittävät”.

Lisätietoja:

asiamies Annakaisa Tavast, Suomen Kulttuurirahasto, etunimi.sukunimi@skr.fi