Suomen Kulttuurirahaston Lokakuun 2023 haussa myönnetään useita miljoonia euroja tavanomaisina työskentely- ja kuluapurahoina. Apurahat myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin.

Sivu on päivitetty 18.10.2023.

Haun aikataulu

Tavanomaista apurahaa työskentelyyn tai kuluihin tai molempiin tarkoituksiin voi hakea Lokakuun ja Tammikuun hauissa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka ja millaista apurahaa voi hakea

Tavanomaiset työskentely- ja kuluapurahat on esitelty Apurahojen hakuohjeissa.

Tietoa Lokakuun haun apurahoista

Keskimäärin noin joka kymmenes hakemus menestyy lokakuun hakukierroksella. Läpimenoprosentit vaihtelevat tieteen- ja taiteenaloittain, koska lahjoittajien varoja on käytössä eri aloille vaihtelevasti.

Kokovuotisia tieteen ja taiteen työskentelyapurahoja myönnetään satoja. Niitä on yleensä kappalemääräisesti lähes puolet kaikista myönnetyistä apurahoista. Kokovuotisista apurahoista yli 150 myönnetään monivuotisina. Kovin kilpailu on nelivuotisista apurahoista.

Suuria, vähintään 100 000 euron apurahoja myönnetään kappalemääräisesti vähän, yleensä noin parikymmentä vuodessa. Yli 200 000 euron apurahoja on vaihtelevasti yli tai alle kymmenen. Pieniä, alle 6 000 euron apurahoja on vuosittain lähes 150.

Myönnettyjen apurahojen mediaanikoko on tieteessä vuosiapurahan suuruinen eli noin 30 000 euroa, taiteessa pienempi, alle 20 000 euroa.

Nuorimmat apurahojen saajat ovat alle kymmenvuotiaita, iäkkäimmät yli 80-vuotiaita. Valtaosa apurahoista myönnetään nuorille hakijoille. Apurahat jakautuvat laaja-alaisesti eri puolille Suomea.

Lokakuun 2022 haun tilastoja

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Apurahanhakijan verkkopalvelussa hakuaikana. Hakulomakkeen Hakemus-välilehdellä on valikko Apurahatyyppi, josta Tavanomainen työskentely- ja/tai kuluapuraha valitaan.

Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat lueteltuna Apurahojen hakuohjeissa.

Apurahojen hakuohjeet