Suomen Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2023 hakukierroksella noin 600 000 euroa lasten ja nuorten tiedekasvatukseen. Tiede tutuksi -apurahan tavoitteena on innostaa peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria tieteeseen ja mahdollistaa tasa-arvoisesti lapsille ja nuorille tiedekasvatusta asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Lisäksi tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten valmiuksia hankkia, käsitellä ja arvioida uutta tietoa sekä mahdollisuuksia seurata tiedettä ja sen kehitystä.

Tiede tutuksi -hankkeissa lapsille ja nuorille esitellään yleistajuisesti eri tieteenaloja. Lisäksi niissä tarjotaan kohtaaminen tutkijoiden tai yliopistokontaktin tai molempien kautta.

Sivu on päivitetty 20.6.2023.

Haun aikataulu

Apurahaa voi hakea Lokakuun haussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt, kuten esimerkiksi yliopistot, tiedekeskukset, tiedetapahtumat sekä tiede- ja kasvatusalan yhdistykset. Henkilöt tai työryhmät eivät voi hakea.

Millaista apurahaa voi hakea

Tiede tutuksi -apurahan suuruus voi olla 30 000‒150 000 euroa. Sitä voi hakea lapsille ja nuorille suunnattujen, perusopetusta tukevien tiedekasvatushankkeiden kuten esimerkiksi työpajojen tai etäopetuskokonaisuuksien toteuttamiseen. Apurahalla voidaan kattaa esimerkiksi aputyövoiman palkkauksesta, kuljetuksista tai opetusmateriaalin valmistamisesta johtuvia kuluja. Apurahaa ei ole tarkoitettu hakijan perustoimintaan tai tutkimustyöhön. Hankkeen kesto voi olla 1‒4 vuotta.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Apurahanhakijan verkkopalvelussa Lokakuun haun hakuaikana. Hakulomakkeen Hakemus-välilehdellä on valikko Apurahatyyppi, josta erityiskohde Tiede tutuksi valitaan.

Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat lueteltuna Apurahojen hakuohjeissa.

Hakemuksessa tulee esittää kohderyhmän laajuus sekä mahdollisuuksien mukaan kustannukset osallistujaa (lapsi/nuori) kohti. Kouluympäristöön suunnitelluissa hankkeissa hakijan tulee olla yhteydessä yhteistyökouluihin jo ennen hakemuksen jättämistä hankkeen valmisteluvaiheessa.

Apurahojen hakuohjeet

Lisätietoja Tiede tutuksi -apurahasta:
Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä
Päivikki
Eskelinen-Rönkä
erityisasiantuntija, päällikkö