Päijät-Hämeen apurahat

Päijät-Hämeen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 8.2.2019. Apurahaa haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa. Käsiteltäväksi otetaan Päijät-Hämeen rahastolle osoitetut hakemukset, jotka on lähetetty verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään kello 16.00 mennessä.

Apurahojen painopistealueet

Päijät-Hämeen rahasto jakaa 500 000 euroa päijäthämäläisille tieteen- ja taiteenharjoittajille maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Uutena hakualana on Pelit.

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Lisäksi lasten- ja nuortenkulttuuria tuetaan apurahoin. Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa.

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta.

Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Päätökset tammikuun haun apurahoista ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosijuhlaa. Päijät-Hämeen rahaston vuoden 2019 vuosijuhlaa vietetään Lahdessa 4.5.2019.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa asiamies Arto Ristola.

Yhteystiedot

Asiamies Arto Ristola
Arto
Ristola
asiamies