Päijät-Hämeen apurahat

Päijät-Hämeen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 22.1. – 9.2.2024 klo 16 asti.

Kuka voi hakea apurahaa?

Päijät-Hämeen Rahasto jakaa apurahoja päijäthämäläisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä ja taiteellista työtä varten. Tammikuun 2024 haussa on jaettavana 550 000 euroa.

Varmistathan, että oma työsi sijoittuu nimenomaan Päijät-Hämeen rahaston alueelle, eikä esim. Hämeen rahastoon. (Voit tarkistaa Päijät-Hämeen rahaston alueen kunnat täältä.)

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa Tammikuun hausta löydät täältä.

Apurahojen painopistealueet

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille. Apurahojen tarkoituksena on Päijät-Hämeen maakunnan henkisen ja aineellisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen.

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Kotiseututyö

Apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta kaikille -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Nimikkorahastot

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

  • Heinolan kaupungin 150-vuotisrahasto: tukee Heinolan ja muun Itä-Hämeen alueeseen kohdistuvaa sekä alueen elinkeinoelämän kehittämistä edistävää tutkimusta, opetusta ja opiskelua.
  • Hämeen kauppakamarin rahasto: edistää eri alojen yhteisiä tavoitteita ja elinkeinoelämää Lahden kauppakamarin alueella.
  • Kirsti Kantalan rahasto: edistää kaunokirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta sekä historiantutkimusta ja kotiseututyötä.
  • Pentti Papinahon rahasto: edistää kuvataiteita Päijät-Hämeessä.
  • Raute Oy:n rahasto: edistää teknistä koulutusta ja tutkimusta Päijät-Hämeessä. Tukee erityisesti mekatroniikan koulutusta ja tuotekehitystä.
  • Kaisu ja Antti Ravanin rahasto I: tukee erityisesti klassisen musiikin korkeakouluopintoja, mutta myös kemian ja lääketieteen tutkimusta.
  • Lisäksi keskusrahaston alainen Anja ja Jalo Paanasen nimikkorahasto jakaa apurahoja myös Päijät-Hämeen rahaston kautta.

Kaikki Päijät-Hämeen rahaston nimikkorahastot sekä rahastoesitteet löydät täältä.

Apurahaneuvonta

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa päällikkö Arto Ristola.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Päijät-Hämeen rahaston vuoden 2024 apurahat julkaistaan 7.5.2024. Sekä kielteiset että myönteiset päätökset apurahoista ilmoitetaan ennen virallista julkaisupäivää. Vuoden 2024 apurahat ovat nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Mikäli tarvitset Päijät-Hämeen rahaston logoa esimerkiksi verkkosivuille, tiedotteeseen, sosiaaliseen mediaan tai esitteisiin, voit käydä lataamassa sen alla olevasta linkistä. Mikäli jaat tietoa apurahamyönnöstä sosiaalisessa mediassa, olisimme erityisen iloisia, jos käytät tunnisteita #kulttuurirahastontuella tai #skr2024 (apurahan myöntämisvuosi).

Lataa Päijät-Hämeen rahaston logo

Lisätietoja Päijät-Hämeen rahaston apurahoista:

Arto Ristola, Päijät-Hämeen rahaston asiamies
Arto
Ristola
päällikkö

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@skr.fi