Kulttuurirahaston Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apuraha on tukimuoto kustantamoille korkeatasoisen maailmankirjallisuuden suomentamiseen.

Aikataulu

Haku on avoinna Maaliskuun hakukierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa. Haku toistuu vuosittain.

Kuka voi hakea apurahaa

Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apurahaa voivat hakea kirjankustantamot ja kirjankustannusalalla toimivat rekisteröidyt yhteisöt.

Hakemuksen yhteyshenkilön ei tarvitse olla hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden haltija, vaan henkilö, joka tuntee hankkeen ja joka on tavoitettavissa hakuajan jälkeisinä kuukausina. Yhteyshenkilö kirjautuu järjestelmään omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan.

Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt, toiminimellä toimivat yksityiset ammatinharjoittajat tai yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät.

Mihin apurahaa voi hakea

Maailmankirjallisuuden suomennostukea voi hakea hankkeisiin, joissa käännetään laadukkaasti ja julkaistaan suomeksi korkeatasoinen, kulttuurista kiinnostuneelle laajalle aikuisyleisölle suunnattu oman aikamme maailmankirjallisuuden merkkiteos. Teos voi olla tyylilajiltaan proosaa, lyriikkaa tai esseitä.

Apurahaa voi hakea
•    julkaisuoikeuksien ostamiseen,
•    kääntämiseen,
•    muihin teoksen julkaisemisesta mahdollisesti aiheutuviin kuluihin, kuten esimerkiksi painattamiseen, markkinointiin tai kirjailijavierailuihin.

Jos teoksen kääntämiseen on jo saatu muualta apurahaa, suomennostukiapurahaa voi hakea julkaisuoikeuksien ostamiseen sekä muihin teoksen julkaisemisesta mahdollisesti aiheutuviin kuluihin.

Haettavalla apurahalla tulee aina julkaista painettu kirja. Kirja on julkaistava 24 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä. Apurahalla tuettuihin teoksiin on liitettävä Kulttuurirahaston logo.

Kulttuurirahastolta haettavaa Maailmankirjallisuuden suomennostukea ei voi jakaa edelleen apurahana. Esimerkiksi alkuteoksen tekijälle tai kääntäjälle maksettavat korvaukset ovat palkkaa tai elinkeinotoiminnan tuloa lainmukaisine veroseuraamuksineen. Tämä tulee ottaa huomioon myös hakemuksen tulo- ja menoarviossa.

Apurahalla ei voi kattaa hakijan perustoiminnasta aiheutuvia kuluja (esim. apurahaa ei voi hakea vakituisten työntekijöiden tavanomaisiin palkkakustannuksiin tai omien tilojen käytön kustannuksiin). Näitä kuluja voi sisällyttää hankkeen omarahoitusosuuteen.

Kulttuurirahasto suhtautuu myönteisesti korkeampiin matkakustannuksiin, jotka johtuvat siitä, että matkat suoritetaan ilmastoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla.

Hakemuksia arvioitaessa huomioitavia tekijöitä:
•    teoksen ja käännöksen laatu,
•    teoksen kiinnostavuus markkinoilla kulttuurista kiinnostuneen laajan yleisön näkökulmasta,
•    mahdollisuudet saavuttaa teokselle näkyvyyttä ja julkisuutta ja siten edistää kulttuurista kiinnostuneen laajan yleisön tilaisuuksia lukea laadukasta maailmankirjallisuutta suomeksi.


Minkälaisia apurahoja myönnetään

Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apurahan suuruus voi olla 5000–15 000 euroa. Muihin kuin julkaisuoikeuksien ostamisesta tai kääntämisestä aiheutuviin kuluihin voidaan myöntää enintään 5000 euroa.

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahan myönnön jälkeen toteutuviin kuluihin. Apurahan käyttöaika alkaa myöntöpäätöksen päivämäärästä ja voi olla korkeintaan kaksi vuotta. Maailmankirjallisuuden suomennostuki -rahoituksen saaneelle hankkeelle ei voi hakea jatkoapurahaa.

Apurahoja myönnetään enintään kymmenen kultakin hakukierrokselta.

Hakumenettely ja haun aikataulu

Apurahahaku on avoinna Maaliskuun kierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen toukokuun loppuun mennessä. Saajat julkistetaan myös Kulttuurirahaston verkkosivuilla. Kielteisiä päätöksiä ei perustella.

Myönnöt

Myöntöpäätöksen yhteydessä hakijoilta voidaan pyytää tarkennuksia hankesuunnitelmaan ennen kuin myönnettyä apurahaa voi alkaa käyttää.

Apurahansaaja sitoutuu toimimaan esitetyn suunnitelman mukaan. Jos hankkeen keskeinen sisältö muuttuu tai aikataulu viivästyy ilmoitetusta, pyydämme ottamaan yhteyttä Kulttuurirahaston toimistoon.

Apurahaa ei voi siirtää tai lahjoittaa kolmannelle osapuolelle.

Toivomme Kulttuurirahaston mainitsemista rahoittajana hankkeen tiedotuksessa ja painotuotteissa. Sosiaalisessa mediassa kannustamme käyttämään tunnisteita #maailmankirjallisuudensuomennostuki ja #kulttuurirahastontuella. Suomen Kulttuurirahaston painokelpoisen tunnuksen voi ladata täältä.

Suomen Kulttuurirahasto luetteloi Maailmankirjallisuuden suomennostuki kustantamoille -apurahalla käännetyt teokset omilla verkkosivuillaan.

Raportointi

Loppuraportti apurahan käytöstä on jätettävä 36 kuukauden sisällä apurahan myöntöpäätöksen päivämäärästä. Raportista on käytävä ilmi hankkeen keskeinen sisältö, apurahalla julkaistun teoksen painosmäärä ja myyntimäärä jälleenmyyjille, selvitys apurahan käytöstä kulutyypeittäin eriteltynä, arvio hankkeen onnistumisesta sekä mahdollinen suunnitelma hankkeen jatkosta.

 

Lisätietoja suomennostuesta:
Apurahasihteeri Eriika Johansson
Eriika
Johansson
suunnittelija