Suomeksi julkaistaan yhä vähemmän laadukasta oman aikamme maailmankirjallisuutta. Käännöksiä tehdään verraten paljon anglosaksiselta kielialueelta, mutta muilta kielialueilta niukasti. Kulttuurirahaston Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apuraha on tukimuoto kustantamoille korkeatasoisen maailmankirjallisuuden suomentamiseen.

Kulttuurirahaston tavoitteena on, että apurahojen kannustamana kustantajat voivat käännättää suomeksi ja julkaista tavanomaisen tarjontansa lisäksi 100 oman aikamme maailmankirjallisuuden merkkiteosta eritoten muulta kuin anglosaksiselta kulttuurialueelta. Käännettävät teokset voivat olla aikuiselle, kulttuurista kiinnostuneelle laajalle yleisölle suunnattua proosaa, lyriikkaa tai esseitä. Laadukkaista alkuteoksista tavoitellaan laadukkaita suomennoksia.

Sivu on päivitetty 7.2.2023.

Aikataulu

Haku on avoinna Maaliskuun hakukierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa. Haku toistuu vuosittain.

Kuka voi hakea apurahaa

Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apurahaa voivat hakea kirjankustannusalalla toimivat rekisteröidyt yhteisöt.

Hakemuksen yhteyshenkilön ei tarvitse olla hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden haltija, vaan henkilö, joka tuntee hankkeen ja joka on tavoitettavissa hakuajan jälkeisinä kuukausina. Yhteyshenkilö kirjautuu järjestelmään omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan.

Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt, toiminimellä toimivat yksityiset ammatinharjoittajat tai yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät.

Mihin apurahaa voi hakea

Maailmankirjallisuuden suomennostukea voi hakea hankkeisiin, joissa käännetään laadukkaasti ja julkaistaan suomeksi korkeatasoinen, kulttuurista kiinnostuneelle laajalle aikuisyleisölle suunnattu oman aikamme maailmankirjallisuuden merkkiteos. Teos voi olla tyylilajiltaan proosaa, lyriikkaa tai esseitä.

Apurahaa voi hakea
•    julkaisuoikeuksien ostamiseen,
•    kääntämiseen,
•    muihin teoksen julkaisemisesta mahdollisesti aiheutuviin kuluihin, kuten esimerkiksi painattamiseen sekä erilaisiin teoksen näkyvyyden ja julkisuuden edistämiseen tähtääviin toimiin.

Jos teoksen kääntäminen on jo rahoitettu, suomennostukiapurahaa voi hakea julkaisuoikeuksien ostamiseen sekä muihin teoksen julkaisemisesta mahdollisesti aiheutuviin kuluihin.

Jos teoksen suora kääntäminen alkukielestä ei ole mahdollista, myös välikielen kautta tehtäviin suomennoksiin voi hakea apurahaa.

Haettavalla apurahalla tulee aina julkaista painettu kirja. Kirja on julkaistava 24 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä. Apurahalla tuettuihin teoksiin on liitettävä Kulttuurirahaston logo  ja maininta Maailmankirjallisuuden suomennostuki kustantamoille -apurahasta.

Kulttuurirahastolta haettavaa Maailmankirjallisuuden suomennostukea ei voi jakaa edelleen apurahana. Esimerkiksi alkuteoksen tekijälle tai kääntäjälle maksettavat korvaukset ovat palkkaa tai elinkeinotoiminnan tuloa lainmukaisine veroseuraamuksineen. Tämä tulee ottaa huomioon myös hakemuksen tulo- ja menoarviossa.

Apurahalla ei voi kattaa hakijan perustoiminnasta aiheutuvia kuluja (esim. apurahaa ei voi hakea vakituisten työntekijöiden tavanomaisiin palkkakustannuksiin tai omien tilojen käytön kustannuksiin). Näitä kuluja voi sisällyttää hankkeen omarahoitusosuuteen.

Kulttuurirahasto suhtautuu myönteisesti korkeampiin matkakustannuksiin, jotka johtuvat siitä, että matkat suoritetaan ilmastoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla.

Hakemuksia arvioitaessa huomioitavia tekijöitä:
•    teoksen ja käännöksen laatu,
•    teoksen kiinnostavuus markkinoilla kulttuurista kiinnostuneen laajan yleisön näkökulmasta,
•    teoksen alkuperäinen kielialue, missä muuta kuin anglosaksista kielialuetta edustavat teokset asetetaan etusijalle,
•   viestintää ja markkinointia koskeva suunnitelma aikatauluineen, ts. mahdollisuudet saavuttaa teokselle näkyvyyttä ja julkisuutta ja siten edistää kulttuurista kiinnostuneen laajan yleisön tilaisuuksia lukea laadukasta maailmankirjallisuutta suomeksi.


Minkälaisia apurahoja myönnetään

Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apurahan suuruus voi olla 5000–15 000 euroa. Muihin kuin julkaisuoikeuksien ostamisesta tai kääntämisestä aiheutuviin kuluihin voidaan myöntää enintään 5000 euroa.

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahan myönnön jälkeen toteutuviin kuluihin. Apurahan käyttöaika alkaa myöntöpäätöksen päivämäärästä ja voi olla korkeintaan kaksi vuotta. Maailmankirjallisuuden suomennostuki -rahoituksen saaneelle hankkeelle ei voi hakea jatkoapurahaa.

Apurahoja myönnetään enintään kymmenen kultakin hakukierrokselta.

Hakumenettely ja haun aikataulu

Apurahahaku on avoinna Maaliskuun kierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen toukokuun loppuun mennessä. Saajat julkistetaan myös Kulttuurirahaston verkkosivuilla. Kielteisiä päätöksiä ei perustella.

Myönnöt

Myöntöpäätöksen yhteydessä hakijoilta voidaan pyytää tarkennuksia hankesuunnitelmaan ennen kuin myönnettyä apurahaa voi alkaa käyttää.

Apurahansaaja sitoutuu toimimaan esitetyn suunnitelman mukaan. Jos esimerkiksi hankkeen keskeinen sisältö muuttuu tai aikataulu viivästyy ilmoitetusta, edellytämme yhteydenottoa Kulttuurirahaston toimistoon.  Tutustu täällä Apurahansaajan ohjeisiin, joissa kuvataan apurahan käyttämiseen liittyviä velvoitteita.

Apurahaa ei voi siirtää tai lahjoittaa kolmannelle osapuolelle.

Apurahalla tuettuihin teoksiin on liitettävä Kulttuurirahaston logo ja maininta Maailmankirjallisuuden suomennostuki kustantamoille -apurahasta. Toivomme Kulttuurirahaston mainitsemista rahoittajana myös muussa hankkeeseen liittyvässä tiedotuksessa ja painotuotteissa. Sosiaalisessa mediassa kannustamme käyttämään tunnisteita #maailmankirjallisuudensuomennostuki, #SKRkirjagalleria ja #kulttuurirahastontuella. Suomen Kulttuurirahaston painokelpoisen tunnuksen voi ladata täältä.

Suomen Kulttuurirahasto luetteloi Maailmankirjallisuuden suomennostuki kustantamoille -apurahalla käännetyt teokset omilla verkkosivuillaan osoitteessa skr.fi/kirjagalleria.

Raportointi

Selvitys apurahan käytöstä on jätettävä 36 kuukauden sisällä apurahan myöntöpäätöksen päivämäärästä Apurahansaajan verkkopalvelussa. Raportista on käytävä ilmi hankkeen keskeinen sisältö, apurahalla julkaistun teoksen painosmäärä ja myyntimäärä jälleenmyyjille, selvitys apurahan käytöstä kulutyypeittäin eriteltynä, arvio hankkeen onnistumisesta sekä mahdollinen suunnitelma hankkeen jatkosta.

Lisätietoja suomennostuesta:
Apurahasihteeri Eriika Johansson
Eriika
Johansson
erityisasiantuntija