Suomen Kulttuurirahaston Taidetta kaikille -tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Näihin tarkoituksiin on varattu vuosittain noin 350 000 euroa.

Sivu on päivitetty 26.6.2024.

Haun aikataulu

Taidetta kaikille -apurahaa voi hakea Lokakuun ja Tammikuun hauissa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahan hakija on taiteellisen sisällön tuottaja. Apurahaa voivat hakea taiteilijat kaikilta taiteen aloilta joko yksin tai työryhmänä sekä rekisteröitynyt taiteen ammatillinen yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys.

Millaista apurahaa voi hakea

Taidetta kaikille -apurahaa voi hakea työskentelyyn, hankkeesta aiheutuviin kuluihin tai molempiin yhdessä. Haettava vähimmäismäärä on 25 000 euroa Lokakuun haussa ja 10 000 euroa Tammikuun haussa. 

Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit.

Työskentelyn hankkeessa tulee olla pitkäjänteistä. Hankkeita arvioitaessa otetaan huomioon

  • hankkeissa tapahtuva kohtaamisten määrä: joko useiden yleisöjen kanssa tai yhden kohderyhmän kanssa pitkäkestoisesti.
  • hakijan ymmärrys taiteen osallistujista tai yleisöistä ja osallistujien osallistamisen tapa hankkeen tavoitteita määriteltäessä.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Apurahanhakijan verkkopalvelussa Lokakuun - tai Tammikuun haun hakuaikana. Hakulomakkeen Hakemus-välilehdellä on valikko Apurahatyyppi, josta erityiskohde Taidetta kaikille valitaan.

Hakemukseen tulee liittää Apurahojen hakuohjeissa mainittujen liitteiden lisäksi yhteistyötahon yhteystiedot ja alustava sitoutuminen hakemuksessa esitettyyn yhteistyöhön. Sitoumuksesta tulee ilmetä myös toteutuspaikka ja yhteistyötahon oma rahoitus- tai muu osuus hankkeessa.

Hakemuksen työ- tai hankesuunnitelmassa tulee esittää kuvaus yleisöjen osallisuudesta sekä kuvaus siitä, kuinka toiminnan vaikuttavuutta seurataan.

Apurahojen hakuohjeet