Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimii 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Maakuntarahastojen yhteinen hakuaika on tammikuussa. Apurahoja haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Muista tutustua hakuohjeisiin huolellisesti ennen hakemuksen tekoa. Apurahat jaetaan kunkin maakuntarahaston omassa vuosijuhlassa keväällä.

Maakuntarahastot myöntävät apurahoja maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön, sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin.

Kotiseututyö

Maakuntarahastoista voi hakea apurahoja paikalliskulttuurin ja kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviin hankkeisiin, kuten kotiseudun kulttuuriperinnön tallennukseen ja esittelemiseen, paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Kärkihanke

Kärkihankeapurahaa voi hakea tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin hankkeisiin. Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Osa maakuntarahastoista myöntää myös huomattavasti suurempia Kärkihankeapurahoja tai monivuotista rahoitusta.

Taidetta hoitolaitoksiin

Maakuntarahastot jakavat myös Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoja. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Pelit omana hakualana

Apurahaa voi hakea pelien taiteelliseen suunnitteluun (kuten käsikirjoitukseen tai muuhun sisällölliseen suunnitteluun, sävellystyöhön tai visuaaliseen suunnitteluun) tai toteuttamiseen. Hakemuksen kohteena olevalla pelillä tulee olla taiteellisia, kulttuurisia tai yhteiskunnallisia tavoitteita. Pelin muotoa tai toimintaympäristöä ei ole rajoitettu.

Tutustu maakuntarahastojen apurahojen erityispiirteisiin alla olevien linkkien kautta. Sieltä löydät myös rahastojen yhteystiedot.

Etelä-Karjalan rahasto
Etelä-Pohjanmaan rahasto
Etelä-Savon rahasto
Hämeen rahasto
Kainuun rahasto
Keski-Pohjanmaan rahasto
Keski-Suomen rahasto
Kymenlaakson rahasto
Lapin rahasto
Pirkanmaan rahasto
Pohjois-Karjalan rahasto
Pohjois-Pohjanmaan rahasto
Pohjois-Savon rahasto
Päijät-Hämeen rahasto
Satakunnan rahasto
Uudenmaan rahasto
Varsinais-Suomen rahasto