Suomen Kulttuurirahastolla on 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Haun aikataulu

Maakuntarahastojen 2024 apurahojen hakuaika on 22.1.−9.2. Hakuaika päättyy vimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Apurahapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse maalis-toukokuun aikana. Apurahatyö voi alkaa 15.5.2024 ja apuraha on nostettavissa 22.5.2024 alkaen.

Kuka voi hakea apurahaa

Maakuntarahastot myöntävät apurahoja maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön, ja erilaisiin kulttuurihankkeisiin.

Millaista apurahaa voi hakea

Maakuntarahastojen Tammikuun haun apurahat jakautuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Ne on esitelty Apurahojen hakuohjeissa. Tammikuun haun erityiskohteita ovat kotiseututyöhön kohdistuvat hankkeet ja Taidetta kaikille -apurahat sekä Kärkihankeapurahat, jotka myönnetään vuosittain tavanomaista suurempiin hankkeisiin. Maakunnalla saattaa olla myös omia erityiskohteita.

Hakuohjeet

Tutustu ajoissa Apurahojen hakuohjeisiin sekä maakuntarahastojen erityispiirteisiin tai mahdollisiin erityiskohteisiin maakuntarahastojen omilla sivuilla.

Etelä-Karjalan rahaston apurahat
Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahat
Etelä-Savon rahaston apurahat
Hämeen rahaston apurahat
Kainuun rahaston apurahat
Keski-Pohjanmaan rahaston apurahat
Keski-Suomen rahaston apurahat
Kymenlaakson rahaston apurahat
Lapin rahaston apurahat
Pirkanmaan rahaston apurahat
Pohjois-Karjalan rahaston apurahat
Pohjois-Pohjanmaan rahaston apurahat
Pohjois-Savon rahaston apurahat
Päijät-Hämeen rahaston apurahat
Satakunnan rahaston apurahat
Uudenmaan rahaston apurahat
Varsinais-Suomen rahaston apurahat