Suomen Kulttuurirahastolla on 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Haun aikataulu

Maakuntarahastojen apurahojen hakuaika on 16.1.−10.2. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa. Uudenmaan rahaston apurahaa ei voi hakea tammikuun 2023 haussa. Lisätietoa Uudenmaan rahaston omilla sivuilla.

Apurahapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse maalis-toukokuun aikana. Maakuntarahastoista ja rahastojen verkkosivuilta löytyy tarkempia tietoja päätösten aikatauluista viimeistään hakuajan alettua. Haettavalla apurahalla työskentely voi alkaa aikaisintaan 15.5.2023. Myös kuluapurahaa voi käyttää aikaisintaan 15.5.2023 jälkeen toteutuviin kuluihin. Apurahat ovat nostettavissa 22.5.2023 alkaen.

Kuka voi hakea apurahaa

Maakuntarahastot myöntävät apurahoja maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön, ja erilaisiin kulttuurihankkeisiin.

Millaista apurahaa voi hakea

Maakuntarahastojen Tammikuun haun apurahat jakautuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Ne on esitelty Apurahojen hakuohjeissa. Tammikuun haun erityiskohteita ovat kotiseututyöhön kohdistuvat hankkeet ja Taidetta kaikille -apurahat sekä Kärkihankeapurahat, jotka myönnetään vuosittain tavanomaista suurempiin hankkeisiin. Maakunnalla saattaa olla myös omia erityiskohteita.

Lisäksi kaikkien maakuntien (myös Uudenmaan) alueella on haettavana Tammikuun haun lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Tukimuoto ei ole sidottu yksittäiseen maakuntaan, joten kyseistä apurahaa hakevat valitsevat maakuntarahaston sijaan maakuntarahastojen erityiskohteen, eli sydän- ja verisuonitautien tutkimus -apurahan.

Hakuohjeet

Tutustu ajoissa Apurahojen hakuohjeisiin sekä maakuntarahastojen erityispiirteisiin tai mahdollisiin erityiskohteisiin maakuntarahastojen omilla sivuilla.

Etelä-Karjalan rahaston apurahat
Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahat
Etelä-Savon rahaston apurahat
Hämeen rahaston apurahat
Kainuun rahaston apurahat
Keski-Pohjanmaan rahaston apurahat
Keski-Suomen rahaston apurahat
Kymenlaakson rahaston apurahat
Lapin rahaston apurahat
Pirkanmaan rahaston apurahat
Pohjois-Karjalan rahaston apurahat
Pohjois-Pohjanmaan rahaston apurahat
Pohjois-Savon rahaston apurahat
Päijät-Hämeen rahaston apurahat
Satakunnan rahaston apurahat
Uudenmaan rahaston apurahat
Varsinais-Suomen rahaston apurahat

Maakuntarahastot järjestivät keväällä 2021 virtuaalisen vuosijuhlan, jossa tavattiin kaikista maakunnista apurahansaajia aiemmilta vuosilta. Tallenne Matkalla Suomessa on katsottavissa osoitteessa skr.fi/matkallasuomessa