Suomen Kulttuurirahastolla on 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Haun aikataulu

Maakuntarahastojen apurahojen hakuaika on 10.1.-10.2. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Maakuntarahastot järjestivät yhteisen apurahainfotilaisuuden Zoomilla 27.1.2022. Voit katsoa tallenteen alta.

Apurahapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse maalis-toukokuun aikana. Maakuntarahastoista ja rahastojen verkkosivuilta löytyy tarkempia tietoja päätösten aikatauluista. Haettavalla apurahalla työskentely voi alkaa aikaisintaan 11.5.2022 tai viimeistään vuoden kuluttua siitä. Myös kuluapurahaa voi käyttää aikaisintaan 11.5.2022 toteutuviin kuluihin. Apurahat ovat nostettavissa 11.5.2022 alkaen.

Kuka voi hakea apurahaa

Maakuntarahastot myöntävät apurahoja maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön, ja erilaisiin kulttuurihankkeisiin.

Millaista apurahaa voi hakea

Maakuntarahastojen Tammikuun haun apurahat jakautuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Ne on esitelty Yleisissä hakuohjeissa. Tammikuun haun erityiskohteita ovat kotiseututyöhön kohdistuvat hankkeet ja Taidetta kaikille -apurahat sekä Kärkihankeapurahat, jotka myönnetään vuosittain tavanomaista suurempiin hankkeisiin. Maakunnalla saattaa olla myös omia erityiskohteita.

On hyvä tutustua ajoissa yleisiin hakuohjeisiin sekä maakuntarahastojen erityispiirteisiin tai mahdollisiin erityiskohteisiin maakuntarahastojen omilla sivuilla.

Etelä-Karjalan rahasto
Etelä-Pohjanmaan rahasto
Etelä-Savon rahasto
Hämeen rahasto
Kainuun rahasto
Keski-Pohjanmaan rahasto
Keski-Suomen rahasto
Kymenlaakson rahasto
Lapin rahasto
Pirkanmaan rahasto
Pohjois-Karjalan rahasto
Pohjois-Pohjanmaan rahasto
Pohjois-Savon rahasto
Päijät-Hämeen rahasto
Satakunnan rahasto
Uudenmaan rahasto
Varsinais-Suomen rahasto

Maakuntarahastot järjestivät keväällä 2021 virtuaalisen vuosijuhlan, jossa tavattiin kaikista maakunnista apurahansaajia aiemmilta vuosilta. Tallenne Matkalla Suomessa on katsottavissa osoitteessa skr.fi/matkallasuomessa