Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimii 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Maakuntarahastojen yhteinen hakuaika on tammikuussa. Apurahoja haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Muista tutustua hakuohjeisiin ja valitsemasi maakuntarahaston kotisivuihin huolellisesti ennen hakemuksen tekoa. Apurahat jaetaan kunkin maakuntarahaston omassa vuosijuhlassa keväällä.

Maakuntarahastot myöntävät apurahoja maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön, sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin. Erityiskohteina maakuntarahastot tukevat esimerkiksi kotiseututyöhön kohdistuvia hankkeita sekä jakavat Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoja. Kärkihankeapurahoja myönnetään tavanomaista suurempiin hankkeisiin.

Tutustu maakuntarahastojen apurahojen erityispiirteisiin alla olevien linkkien kautta. Sieltä löydät myös rahastojen yhteystiedot.

Etelä-Karjalan rahasto
Etelä-Pohjanmaan rahasto
Etelä-Savon rahasto
Hämeen rahasto
Kainuun rahasto
Keski-Pohjanmaan rahasto
Keski-Suomen rahasto
Kymenlaakson rahasto
Lapin rahasto
Pirkanmaan rahasto
Pohjois-Karjalan rahasto
Pohjois-Pohjanmaan rahasto
Pohjois-Savon rahasto
Päijät-Hämeen rahasto
Satakunnan rahasto
Uudenmaan rahasto
Varsinais-Suomen rahasto