Tietovarantohanke

Suomi on tunnettu kattavista rekisteriaineistoistaan, mutta tieteen- ja hallinnonrajat ylittävää tietoa on vähän. Se tekee monimutkaisten ilmiöiden ennakoinnista ja niihin liittyvästä päätöksenteosta vaikeaa. Teknologian ja tutkimusmenetelmien nopea kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia niin biologisten kuin yhteiskunnallistenkin tietoaineistojen keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Suomen Kulttuurirahasto on vuosina 2017–2023 yhdessä eri tieteenalojen asiantuntijoiden kanssa suunnitellut valtakunnallisen, monitieteisen ja elämänkaaren mittaisen tietovarannon (syntymäkohortin) perustamista. Mukana on ollut muun muassa kasvatus-, yhteiskunta- ja lääketieteen sekä psykologian tutkijoita. Alkuvuodesta 2023 on lisäksi tehty asiantuntijakysely ja haastateltu tavallisia kansalaisia.

Hanke on keväällä 2023 etenemässä konkreettisempaan valmisteluun, jonka toimeenpanosta vastaa yhteistyössä Kulttuurirahaston kanssa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Valmisteluvaiheessa vuoropuhelu asiantuntijoiden ja kansalaisten kanssa jatkuu. Sen aikana varmistetaan yhteiskunnalliset, taloudelliset, juridiset ja käytännön edellytykset tietovarannon perustamiselle. Valmisteluvaiheen on määrä kestää vuoden 2025 loppuun asti.

Kattava, ajassa kertyvä monitieteinen tietovaranto mahdollistaa kunnianhimoisempaa tutkimusta ja laaja-alaisempaa monitieteistä yhteistyötä, joita nykyisten tietoaineistojen hajanaisuus rajoittaa. Kattavan tietovarannon avulla voidaan ymmärtää paremmin, mistä ihmisten hyvinvointi rakentuu. Vahva tietopohja auttaa ennakoimaan ja ehkäisemään syrjäytymisen ja sairauksien kaltaisia ongelmia, mikä puolestaan pitkällä aikavälillä hillitsee sosiaali- ja terveysmenojen kasvua.

Lisätietoja

Birgit Simell, Kehittämispäällikkö, THL
etunimi.sukunimi@thl.fi 
029 524 7735