Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta ja lisätä erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeissa on tärkeää myös, että hoitoa ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien erityistarpeet ymmärretään, ja tätä ymmärrystä hyödynnetään ihmisten tasa-arvoiseksi kohtaamiseksi. Lisäksi edellytetään, että hankkeiden sisältö on taiteellisesti korkeatasoista.

Apurahan nimi ja ohjeet päivitetään syyskuun alussa 2021.

Haun aikataulu

Taidetta hoitolaitoksiin -apurahaa voi hakea Tammikuun ja Lokakuun hauissa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa?

Tätä apurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt.

Mihin apurahaa voi hakea?

Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Hakemukseen tulee liittää yhteistyötahon alustava sitoutuminen ja yhteystiedot.