Tukimuodon tavoitteena on edistää hoitoa tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen tai soveltavan taiteen keinoin. Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeissa on tärkeää myös, että hoitoa ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien erityistarpeet ymmärretään, ja tätä ymmärrystä hyödynnetään ihmisten tasa-arvoiseksi kohtaamiseksi.

Kuka voi hakea apurahaa?

Tätä erityisapurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt.

Mihin apurahaa voi hakea?

Hanke voi toteutua niin hoito- ja hoivalaitoksissa kuin niiden ulkopuolellakin ympäristöissä, joissa se ei ole tavanomaista. Mahdollisia kohteita ovat esim. palvelutalot ja erilaiset päiväkeskukset, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön yksiköt, lastensuojelun yksiköt, kotona asuvat ikäihmiset jne.

Hakemuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia kriteereitä:

- hanke lisää taiteen merkitystä toimintaympäristön arjessa
- hanke on taiteellisesti korkeatasoinen
- hankkeella on hyvät edellytykset tuottaa pysyviä vaikutuksia