Tieteellisesti kiinnostavien ja yhteiskunnallisesti laajakantoisten aiheiden käsittelemiseen. Argumenta on rahoitusmalli, jonka tarkoitus on löytää merkittävien tutkimusaiheiden avoimiin kysymyksiin tieteellisesti ja tieteiden välisesti kestäviä argumentteja. Argumentan lähestymistapa on korostetusti tieteiden välinen. Usein samaa ongelmaa tutkitaan eri tieteenaloilla, mutta yhteistä kieltä ratkaisujen hahmottamiseksi on vaikea löytää. Argumentan tarkoituksena on tuottaa tutkijoiden välisen keskustelun kautta uusia vastauksia ja johtopäätöksiä yhteiskunnallisesti haastaviin kysymyksiin ja viestiä nämä tulokset tieteen sisäpiiriä laajemmalle yleisölle.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahahakemus tehdään tieteellisen hanketyöryhmän nimissä. Työryhmässä tulee mielellään olla edustettuna hankkeen kattamat eri tieteenalat. Yksi työryhmän jäsenistä toimii hankkeen vastuuhenkilönä.

Mihin apurahaa voi hakea

Argumentan keskeisenä toimintamallina on seminaarien ja mahdollisten työpajojen kokonaisuus, johon voi liittyä myös muuta toimintaa. Rahoitusta ei ole tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, vaan sitä voi hakea kattamaan seminaarien ja muiden tapahtumien järjestämisen sekä viestinnän kuluja. Rahoituksen määrä yhdelle hankkeelle on n. 100 000–150 000 euroa.

Kun suunnitellun hankkeen painotus on julkisen keskustelun herättämisessä, budjettiin tulee varata määräraha vaikuttajaviestinnän ammattilaisten käyttöön hankkeen aikana.

Kun suunnitellun hankkeen painotus on suoraan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkimisessä, hankkeen tuloksista laaditaan julkista materiaalia, joka on tarkoitettu yhteiskunnallisten päättäjien käyttöön ja työkaluksi aiheen syvällisempään tarkasteluun. Budjetissa tulee varata määräraha vaikuttajaviestinnän tarkoituksiin.

Hakemuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia kriteereitä

- aihe on sekä tieteellisesti kiinnostava että yhteiskunnallisesti laajakantoinen
- aiheeseen liittyy tieteellisesti kiistanalaisia kysymyksiä, joista pyritään muodostamaan kokonaiskuva eri tieteenalojen välisessä keskustelussa
- hanke tähtää julkisen keskustelun lisäämiseen ja syventämiseen aiheen tiimoilta tai suoraan

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, 09 6128 1247, etunimi.sukunimi@skr.fi