Sivistyksen etulinjassa. Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto 1961-2011
Etelä-Savon rahaston historiikki

Sivistyksen etulinjassa. Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto 1961-2011

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto perustettiin 16.12.1961. Rahasto on viiden vuosikymmenen ajan täyttänyt tehtäväänsä maakunnan kulttuurin ja tieteen vaalijana jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä harjoittamalla omaa kulttuuritoimintaa.

Fil. maisteri Jutta Julkusen (Tripylon Oy) laatima historiikki Sivistyksen etulinjassa. Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto 1961–2011 kertoo Etelä-Savon rahaston toiminnasta muuttuvassa ympäristössä. Se kertoo myös rahaston muutoksesta "maaherrojen rahastosta" itsenäiseksi kulttuurirahastoksi ja kulttuurin tukijaksi, tekijäksi ja vaikuttajaksi.