Kaikki julkaisut:
Historiikit

Takaisin julkaisuihin

Tuemme ja teemme. Varsinais-Suomen rahaston historia. Teoksen on kirjoittanut Kari Alifrosti.

>

Maakunta ja Metropoli. Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto 1963-2013.

Mikä onkaan maakunnallisen rahaston merkitys alueella, jossa maakunnallisuus ei juurikaan kiinnosta? Entä mikä on rahaston suhde maakunnan "käenpoikaan" Helsinkiin ja siellä vaikuttavaan tieteen ja taiteen ammattilaisten keskittymään? Mm. näitä kysymyksiä pohditaan Uudenmaan rahaston historiikissa, jonka on kirjoittanut Riitta Mäkinen.

>

Satakunnan rahasto on teettänyt juhlavuotensa kunniaksi Viisi Vuosikymmentä Vaikuttamista - Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto 1959-2009 -tutkimuksen omasta merkityksestään maakunnassa.

Tutkimuksen tekijä on Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimuksen opiskelija Suvi Heikkilä. Tutkimus julkistettiin 16.12.2010 Porin yliopistokeskuksessa.

>

Rahasto maakuntaa rakentamassa. Neljäkymmentä vuotta Päijät-Hämeen rahaston apurahoja tieteelle ja taiteelle 1972-2011.

Päijät-Hämeen rahaston 40-vuotisen taipaleen kunniaksi rahasto teetti julkaisun Rahasto maakuntaa rakentamassa. Neljäkymmentä vuotta Päijät-Hämeen rahaston apurahoja tieteelle ja taiteelle. Historiikin on kirjoittanut filosofian tohtori Jorma Julkunen, ja se julkaistiin vuosijuhlassa 14.4.2012.

>

Pohjois-Savon rahasto perustettiin maaliskuussa vuonna 1963. Viisikymmenvuotisen toimintansa aikana rahastosta on tullut merkittävä erilaisten taide- ja tutkimushankkeiden tukija omassa maakunnassaan. Riikka Myllys kokosi teoksen, jossa esitellään elävästi rahaston apurahansaajia vuosien varrelta.

>

Pohjois-Savon rahasto perustettiin maaliskuussa vuonna 1963. Viisikymmenvuotisen toimintansa aikana rahastosta on tullut merkittävä erilaisten taide- ja tutkimushankkeiden tukija omassa maakunnassaan.

Riikka Myllyksen kirjoittama Antamisen ilo kertoo Pohjois-Savon rahaston historian sen perustamislähtökohdista nykyhetkeen.

>

Kulttuurin tukija ja tekijä. Pohjois-Suomen rahasto 1954-1968 ja Pohjois-Pohjanmaan rahasto 1968-2011

Pohjois-Pohjanmaan rahaston alue on Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastoista toiseksi suurin. Rahaston virallinen ja sääntöihin kirjoitettu tavoite on ollut ja on edelleen maakunnan henkisen ja aineellisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Rahasto on toteuttanut tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä edistämällä maakunnan kulttuurielämää omalla kulttuuritoiminnallaan.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahaston historiikin on kirjoittanut filosofian maisteri Jenni Vanhala.

>

Pirkanmaan rahasto teetti 50-vuotisjuhlansa kunniaksi julkaisun Tiedettä ja taidetta tukien. Pirkanmaan Kulttuurirahasto 1961–2011.

Teoksen on kirjoittanut filosofian tohtori, tutkija Jarmo Peltola, ja se julkaistiin rahaston perustamisen vuosipäivänä 25.10.2011.

Pirkanmaan rahaston historia dokumentoitiin vaikuttavuuden ja eri vuosikymmenten tieteen- ja taiteentekijöiden näkökulmasta. Rahaston kehittyminen merkittäväksi kulttuurin ja tieteen tukijaksi on teoksessa sidottu myös ympäröivän yhteiskunnan kehitykseen.

>

Lapin rahaston vaiheet ovat sidoksissa yhteiskunnalliseen taide- ja kulttuurielämään, jolloin Lapin rahaston voi nähdä myös osana Lappilaista kulttuurihistoriaa.

Koska asiat eivät pelkästään tapahdu, vaan niiden takana on aina joku joka tekee ne, nostetaan tässä historiikissa esiin monia yksittäisiä ihmisiä.

Mervi Autin, Jenni Vanhalan ja Pekka Vasarin tekemän historiikin voit lukea alla olevista linkeistä.

>

Kymenlaakson rahasto perustettiin 21.11.1960. Matti O. Hannikaisen vuonna 2012 kirjoittama historiikki tarjoaa kokonaiskuvan Kymenlaakson rahaston jo yli 50 vuotta kestäneestä toiminnasta.

>