Mullankaivajat-hankkeen tavoitteena on tarjota koululaisille ja lukiolaisille tilaisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen kotiseudullaan, ja siten lisätä oppilaiden kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, oman lähialueen menneisyyteen ja historiaan yleensä. Arkeologinen työskentely sopii myös erinomaisesti uuden opetussuunnitelman mukaiseen ilmiöoppimiseen ja opiskeluun koulun ulkopuolella.

Elokuun 2019 haussa myönnetyt Mullankaivajat-apurahat:

  • Ainolasäätiö sr, 14 000 euroa
  • Arkebuusi osuuskunta, 30 000 euroa
  • Espoon kaupunginmuseo, 12 000 euroa
  • Forssan museo, 22 500 euroa
  • Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, 20 000 euroa
  • Sagalundgillet rf, 15 000 euroa
  • Satakunnan museo, 21 000 euroa
  • Tiina Äikäs, 19 000 euroa

Kuka voi hakea apurahaa

Mullankaivajat-apurahaa voivat hakea arkeologit, näiden muodostamat työryhmät tai kulttuuriperinnön alan rekisteröidyt yhteisöt, kuten esimerkiksi museot tai arkeologiset seurat. Yksittäisen hankkeen vetäjänä tulee toimia vähintään maisterin tutkinnon suorittanut arkeologi, jolla on mielellään kokemusta yhteisöarkeologisista hankkeista ja/tai yleisökaivauksista. Työryhmää voi täydentää muilla jäsenillä tarpeen mukaan, esim. pedagogisen osaamisen vahvistamiseksi. Hankkeen vetäjä vastaa yhteistyöstä kouluihin, jotka eivät siis voi toimia hankkeen hakija- tai vastuutahona.

Mihin apurahaa voi hakea

Hankkeessa tulee perehdyttää koululaisia arkeologiaan ja valmistella osallistujia tulevaan tutkimusjaksoon etukäteen. Varsinaisen tutkimusjakson suositeltava kesto on n. viikko, mutta yksi apurahaprojekti voi koostua useasta tutkimusjaksosta, joihin osallistuu useita koululaisryhmiä. Tutkimusjakson jälkeen hankkeessa tulee purkaa sen tuloksia yhdessä koululaisten kanssa sekä julkistaa löydökset hankkeeseen mielekkäällä tavalla ja myös laajaa yleisöä silmällä pitäen (esim. paikallismediat, omat verkkosivut, koulun blogi, somekanavat). Hankkeeseen voi yhdistää myös aikuisille suunnattuja yleisötapahtumia, kuten esimerkiksi yleisökaivauksia.

Yhden apurahan suuruus voi olla 5 000–30 000 euroa ja hankkeita rahoitetaan 5–10 vuosittain. 

Hankkeita arvioitaessa painotetaan seuraavia kriteereitä

- opetuksellisen sisällön laatu etukäteisvalmistelun, työskentelyjakson sekä jälkitöiden osalta
- huolellinen hankesuunnitelma ja budjetointi
- hankkeen arkeologinen relevanssi ja kiinnostavuus
- yhteisöarkeologinen ymmärrys hankkeessa
- viestinnän suunnitelmallisuus hankkeeseen osallistujille ja laajalle yleisölle

Lisätietoja
Suunnittelija Olli Vallinheimo
Olli
Vallinheimo
suunnittelija