Mullankaivajat-tukimuodon tavoitteena on lisätä koululaisten tai lukiolaisten kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, historiaan yleensä sekä oman lähialueen menneisyyteen luomalla oppilaille mahdollisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen omalla kotiseudullaan. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä paikallisen koulun tai koulujen kanssa. Pedagogisesti hyvin suunniteltu arkeologinen työskentely sopii erinomaisesti uuden opetussuunnitelman mukaiseen ilmiöoppimiseen ja opiskeluun koulun ulkopuolella. Hankkeiden keskiössä ovat lapset ja nuoret, mutta se voi ulottua koskemaan laajempaakin paikallisyhteisöä.

Mullankaivajat-apurahat ovat haettavissa seuraavan kerran syksyllä 2023.

Haun aikataulu

Mullankaivajat-apurahaa voi hakea Lokakuun haussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Mullankaivajat-apurahaa voivat hakea arkeologit, näiden muodostamat työryhmät tai kulttuuriperinnön alan rekisteröidyt yhteisöt, kuten esimerkiksi museot tai arkeologiset seurat. Yksittäisen hankkeen vetäjänä tulee toimia vähintään maisterin tutkinnon suorittanut arkeologi, jolla on mielellään kokemusta yhteisöarkeologisista hankkeista, yleisökaivauksista tai molemmista. Työryhmää voi täydentää muilla jäsenillä tarpeen mukaan, esim. pedagogisen osaamisen vahvistamiseksi. Hankkeen vetäjä vastaa yhteistyöstä koulujen kanssa, jotka eivät siis voi toimia hankkeen hakija- tai vastuutahona.

Arkeologi Tuuli Ravantin laatima Mullankaivajien muistilista sekä tiivistelmä hankemallin käyttäjäkokemuksia kartoittavasta selvityksestä löytyvät täältä.

Millaista apurahaa voi hakea

Mullankaivajat-apurahaa voi hakea työskentelyyn, hankkeesta aiheutuviin kuluihin tai molempiin yhdessä. Yhden apurahan suuruus voi olla 5 000–30 000 euroa.

Hankkeessa tulee perehdyttää koululaisia arkeologiaan ja valmistella osallistujia tulevaan tutkimusjaksoon etukäteen. Kohteen tulee olla aito arkeologinen tutkimuskohde. Varsinaisen tutkimusjakson suositeltava kesto on noin viikko, mutta yksi apurahaprojekti voi koostua useasta tutkimusjaksosta, joihin osallistuu useita koululaisryhmiä. Tutkimusjakson jälkeen hankkeessa tulee purkaa sen tuloksia yhdessä koululaisten kanssa sekä julkistaa löydökset hankkeeseen mielekkäällä tavalla ja myös laajaa yleisöä silmällä pitäen (esim. paikallismediat, omat verkkosivut, koulun blogi, somekanavat). Hankkeeseen voi yhdistää myös aikuisille suunnattuja yleisötapahtumia, kuten esimerkiksi yleisökaivauksia.

Hankkeita arvioitaessa otetaan huomioon

  • opetuksellisen sisällön laatu etukäteisvalmistelun, työskentelyjakson sekä jälkitöiden osalta
  • vaikuttavuuden arviointisuunnitelma (esim. ennen ja jälkeen -kysely hankkeeseen osallistuville koululaisille)
  • huolellinen budjetointi
  • arkeologinen relevanssi ja kiinnostavuus
  • yhteisöarkeologinen ymmärrys
  • viestinnän suunnitelmallisuus hankkeeseen osallistujille ja laajalle yleisölle

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Apurahanhakijan verkkopalvelussa Lokakuun haun hakuaikana. Hakulomakkeen Hakemus-välilehdellä on valikko Apurahatyyppi, josta erityiskohde Mullankaivajat valitaan.

Hankesuunnitelmassa tulee ilmoittaa osallistuvien lasten tai nuorten tavoiteltava lukumäärä ja kuvata selkeästi, miten oppilaiden etukäteisperehdytys, arkeologinen tutkimusjakso ja jälkikäteen tehtävä kokemusten purku toteutetaan ja kuinka paljon eri vaiheisiin käytetään aikaa.


Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat lueteltuna Apurahojen hakuohjeissa. Kun apurahaa haetaan kuluihin, tulo- ja menoarvio on annettava erillisenä liitteenä ohjeistuksen mukaisesti.

 

Lisätietoja Mullankaivajat-apurahoista:
Suunnittelija Olli Vallinheimo
Olli
Vallinheimo
suunnittelija