Suomen Kulttuurirahaston Museovisio -apuraha tähtää suomalaisten museoiden uudistamiseen yhä kiinnostavimmiksi, enemmän yleisöä houkuttelevimmiksi sekä paremmin tietoa välittäviksi. Kaksivaiheisessa apurahahaussa museoiden on mahdollista saada satojentuhansien eurojen apurahoja uudistumistyöhönsä.

Toisen vaiheen apurahat ovat haettavissa elokuussa 2019.

Kuka voi hakea apurahaa

Museovisio-apurahaa voivat hakea Suomessa toimivat ammatillisesti hoidetut museot tai museokohteet. Haku on suunnattu ensisijaisesti keskikokoisille museoille, joilla on henkilökuntaresurssit uudistustyön läpiviemiseen, mutta ei taloudellisia mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen. Apurahaa voi hakea myös useamman museon tai museokohteen yhteishankkeeseen, jolloin yksi kohde toimii apurahan hakijana ja hankkeen vetäjänä.

Apurahaa voivat hakea suomalaiset museot ja museokohteet riippumatta siitä, olivatko ne hakijana tai saivatko apurahaa Museovision ensimmäisellä hakukierroksella.

Millaista apurahaa voi hakea

Uudistustyön tavoitteina tulee olla kävijäkokemuksen parantaminen ja uudet kävijät, ja keinoina tähän voivat olla esimerkiksi esitystekniset, toiminnalliset tai teknologiset uudistukset näyttelytiloissa, yleisötyöhön panostaminen tai tarkempi kohderyhmäajattelu. Tavoitteiden täyttämiseksi uudistustyössä on mahdollista paneutua lisäksi esimerkiksi brändityöhön tai markkinointistrategian parantamiseen sekä yhteistyön kehittämiseen muiden toimijoiden kanssa.

Apurahaa ei voi käyttää museon toiminnan ylläpitämiseen, vaihtuvien näyttelyiden rahoitukseen, vakituisen henkilökunnan palkkakuluihin tai museotilojen peruskorjaukseen.

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Toisen vaiheen apurahat ovat haettavissa 12.-30.8.2019. Myönnettyjen apurahojen suuruus on 100 000–500 000 euroa, ja ne on tarkoitettu museoiden uudistustyöhön vuosien 2020–2023 aikana.