Suomen Kulttuurirahaston soitinkokoelma koostuu neljästäkymmenestäkuudesta jousisoittimesta. Kokoelma on lajissaan maamme arvokkain. Soittimet on tarkoitettu lainattavaksi muusikkojen käyttöön määräajaksi. Stradivarin, Amatin ja Guarnerin kaltaisten huippusoitinten lisäksi kokoelmassa on myös tasoltaan ammattiopiskelijoiden tarpeisiin soveltuvia soittimia.

Soittimia haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Siitä tulee ilmetä hakija yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), henkilötunnus sekä hakijan käytössään oleva soitin. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää myös selvitys taiteellisesta toiminnasta ja suoritetuista opinnoista.

Vuonna 2018 haettavina ovat seuraavat soittimet:


Viulut

Giovanni Battista Guadagnini  III, Milano n. 1755
Tuntematon ranskalainen, n.  1700, "Domenicus Montagnana",
Tuntematon saksalainen, n.  1850, "Guarneri del Gesù "
Franco Simeoni I, Treviso 1990

Alttoviulut

Jean-Babtiste Vuillaume, Paris 1870
Eero Haahti, Helsinki 2009

Sellot

Carlo Giuseppe Testore, Milano 1718
Patrick Robin, Angers 1996

Soitinten laina-aika on noin viisi vuotta joulukuusta 2018 alkaen.

Lisäksi haettavana on kolmen vuoden lainakaudelle:


Viulu (barokki)

Gianbattista Rogeri, Brescia 1691

Alttoviulu (barokki)

Tuntematon ranskalainen, n. 1750

Laina-ajat

Suomen Kulttuurirahaston soitinkokoelman arvokkaimmat soittimet (14 kpl) on nimetty arvosoittimiksi. Arvosoittimen laina-aika on noin viisi vuotta. Soitin voidaan hakemuksesta luovuttaa saman henkilön käyttöön myös toiselle viisivuotiskaudelle. Kolmaskin kausi on mahdollinen, mutta tällöin hakemus käsitellään julkisen hakumenettelyn yhteydessä.

Muiden soittimien laina-aika on niin ikään noin viisi vuotta. Nämä soittimet lainataan kuitenkin ainoastaan yhden kauden ajaksi.

Hakuaika ja -ohjeet

Hakuaika on vuosittain lokakuun kolme ensimmäistä viikkoa.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä hakijan henkilötunnus, yhteystiedot, opinnot ja taiteelliset ansiot sekä pääpiirteittäinen suunnitelma lainakauden taiteellisesta toiminnasta.

Hakemuksessa on myös syytä mainita, mitä soitinta hakemus koskee sekä mahdolliset toissijaiset vaihtoehdot. Soittimia on mahdollista kokeilla hakuaikana.

Esitykset lainansaajista Suomen Kulttuurirahaston hallitukselle tekee soitinkokoelman asiantuntijatoimikunta. Soittimet luovutetaan lainansaajille joulukuun alusta tai sopimuksen mukaan. Lainakausi päättyy kunakin vuonna 30. syyskuuta.

Soittimia lainataan pääsääntöisesti ainoastaan Suomessa pysyvästi asuville henkilöille. Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi suomalaisen hakijan ulkomailla suoritettavat opinnot.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:
Suomen Kulttuurirahasto
Soitinkokoelma
PL 203
00121 Helsinki

Hakemuksen voi myös toimittaa Kulttuurirahaston toimistoon (Bulevardi 5 A 13, Helsinki).

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio (040 5366580, vmt@skr.fi).